1. Підручники
  2. 7 клас
  3. Хімія

Хімія : підручник для 7 класу

підручник 7 клас Хімія Попель 2015 рік
Попель П., Крикля Л.
Українська мова навчання
  • Видавництво: Академія
  • Рік: 2015
  • ISBN: 978-966-580-470-3
  • PDF (електронна книга)
Скачати

Підручник містить матеріал із розділів «Початкові хімічні поняття», «Кисень», «Вода», практичні роботи, лабораторні досліди, вправи, задачі, завдання для домашнього експерименту, додатковий матеріал для допитливих, а також словник термінів, предметний покажчик, список літератури та інтернет-сайтів для використання учнями.

Шановні семикласники! 3

Вступ

§ 1. Хімія — природнича наука 5
§ 2. Як виникла і розвивалася наука хімія 11
§ 3. Правила роботи в хімічному кабінеті.  
Лабораторний посуд і обладнання 16
§ 4. Найпростіші операції в хімічному експерименті.Правила безпеки в хімічному кабінеті 24
Практична робота № 1. Правила безпеки під час роботив хімічному кабінеті.Прийоми поводження з лабораторнимпосудом, штативом і нагрівними приладами. Будова полум’я 30

Розділ 1. Початкові хімічні поняття

§ 5. Речовини. Атоми, молекули 34
§ 6. Фізичні властивості речовин. Як вивчають речовини 40
На дозвіллі. Властивості деяких речовин 45
§ 7. Чисті речовини і суміші 46
§ 8. Методи розділення сумішей 51
Для допитливих. Розділення сумішейпри добуванні корисних копалин 56
Практична робота № 2. Розділення неоднорідної суміші 57
§ 9. Атоми. Хімічні елементи 60
Для допитливих. Поширеність хімічних елементів 66
§ 10. Маса атома. Відносна атомна маса 68
§ 11. Прості речовини. Метали і неметали 72
§ 12. Складні речовини 77
§ 13. Хімічні формули 81
§ 14. Валентність хімічних елементів 84
Для допитливих. Валентність хімічного елементаі його розміщення в періодичній системі 89
На дозвіллі. «Виготовляємо» молекули 90
§ 15. Відносна молекулярна маса 90
§ 16. Масова частка елемента у складній речовині 93
§ 17. Фізичні та хімічні явища (хімічні реакції).Хімічні властивості речовин 97
На дозвіллі. Зміна кольору під час хімічної реакції 103
Домашній експеримент. Взаємодіяхарчової соди з лимонною кислотою,соком квашеної капусти, кефіром 104
Практична робота № 3. Дослідженняфізичних і хімічних явищ 104
Для допитливих. Фізичні та хімічні явищапри виведенні плям 106

Розділ 2. Кисень

§ 18. Оксиген. Кисень 107
§ 19. Схема хімічної реакції. Закон збереження масиречовин під час хімічної реакції. Хімічне рівняння 111
§ 20. Добування кисню 118
Практична робота № 4. Добування кисню з гідрогенпероксиду, збирання, доведення його наявності 124
На дозвіллі. Каталітична дія речовин, якімістяться в овочах, на розклад гідроген пероксиду 126
§ 21. Хімічні властивості кисню: реакціїз простими речовинами. Оксиди 127
§ 22. Хімічні властивості кисню: реакціїзі складними речовинами. Процеси окиснення 132
На дозвіллі. Гасіння полум’я 136
§ 23. Небезпечні речовини та їх маркування 137
§ 24. Колообіг Оксигену в природі.Біологічна роль і застосування кисню 140

Розділ 3. Вода

§ 25. Вода 147
§ 26. Розчин і його компоненти. Вода як розчинник 151
§ 27. Кількісний склад розчину.Масова частка розчиненої речовини 154
Домашній експеримент. Виготовленняводного розчину кухонної солі 161
§ 28. Реакції води з оксидами 161
§ 29. Виявлення лугів і кислоту розчинах за допомогою індикаторів 166
На дозвіллі. Індикатори в рослинах 170
§ 30. Значення води і водних розчинів. Кислотні опади 171
§ 31. Проблема чистої води 176
Домашній експеримент. Очищення води 182

Післямова

183
Відповіді до задач і вправ 184
Словник термінів 185
Предметний покажчик 187
Література для учнів 189