Трудове навчання (для хлопців) : підручник для 7 класу

підручник 7 клас Трудове навчання Лебедєв 2015 рік
Лебедєв Д., Гедзик А., Юрженко В.
Видавництво: Сиция
Рік: 2015
ISBN: 978-966-2542-92-9
PDF (електронна книга)
Скачати

Підручник з Трудового навчання для хлопців 7 класу загальноосвітніх навчальних закладів укладено за Новою програмою, його зміст, структура та обсяг узгоджені з навчальним та календарно-тематичним планами і повністю забезпечують реалізацію завдань предмета. Цікавий і яскравий ілюстративний матеріал допоможе учням розширити знання і набути навичок у роботи з деревинними матеріалами на уроці та вдома.

Дорогі друзі! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
ВСТУП
§ 1. Значення деревини в житті людини . . . . . . . . . . . 10
§ 2. Правила внутрішнього розпорядку в шкільній майстерні. Робоче місце, робоча зона, робоча постава . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
§ 3. Столярний верстак, правила безпечної праці . . . . 16
Практична робота 1 Ознайомлення з обладнанням робочого місця для виконання столярних робіт,  інструментами та пристосуваннями . . . . . . . . . . . 19

РОЗДІЛ 1. ОСНОВИ МАТЕРІАЛОЗНАВСТВА

Види та призначення конструкційних матеріалів. Деревина та види пиломатеріалів, що виготовляються з неї § 4. Деревина як конструкційний матеріал . . . . . . . . . 21
Практична робота 2  Ознайомлення із зовнішнім виглядом різних порід деревини . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
§ 5. Пиломатеріали, способи їх отримання . . . . . . . . . 26
§ 6. Види пиломатеріалів та їх призначення залежно від сортаменту . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Практична робота 3 Визначення видів пиломатеріалів . . . . . . . . . . . . . 38
§ 7. Вологість, механічні та технологічні властивості деревини. Їх вплив на вибір деревини для виготовлення виробу . . . . . . . . . . . . 38
§ 8. Дефекти деревини та їх вплив на вибір матеріалу для виготовлення виробу . . . . . . . . . . . 48

РОЗДІЛ 2. ТЕХНОЛОГІЯ ВИГОТОВЛЕННЯ ВИРОБІВ ІЗ ДЕРЕВИНИ ТА РІЗНИХ ВИДІВ ПИЛОМАТЕРІАЛІВ

Елементи графічної грамоти та процес розмічання заготовок
§ 9. Поняття про проеціювання та вигляд виробу на кресленні . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
§ 10. Послідовність виконання зображення обраного об’єкта праці у трьох проекціях . . . . . . . . .62
§ 11. Прийоми вимірювання заготовок, припуски на обробку пиломатеріалів . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
§ 12. Інструменти та прийоми розмічання заготовки виробу, економне використання матеріалів . . . . . 72
Практична робота 4 Розмічання заготовки виробу «Підсвічник» . . . . . 79
Процес пиляння та стругання деревини
§ 13. Інструмент для пиляння деревини. Ножівка, її будова, розведення та заточування зубців. Форма зубців ножівки для пиляння вздовж і впоперек волокон . . . . . . . . 80
§ 14. Припуски на пиляння, прийоми запилювання та пиляння. Стусло та його застосування . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86
§ 15. Процес стругання деревини, інструмент та підготовка його до роботи. Прийоми роботи та перевірка якості обробленої поверхні . . 93
Практична робота 5 Випилювання та стругання заготовки  у заданий розміткою розмір . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
Способи з’єднання деталей виробу із пиломатеріалів, розмічання та виготовлення шипового з’єднання
§ 16. Види з’єднань деталей з пиломатеріалів. Розмічання та послідовність виготовлення одинарного шипового з’єднання. Долота і стамески та їх призначення . . . . . . . . . . 101
§ 17. Виготовлення шипів і вушок, довбання гнізд . . . 106
§ 18. Припасування елементів шипового з’єднання. Використання пристосувань при складанні шипових з’єднань . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111
Практична робота 6  Виготовлення єлементів шипового з’єднання на заготовках виробу та його складання . . . . . . . 114
§ 19. Проектування та виготовлення виробів із пиломатеріалів, що містять у своїй конструкції шипове з’єднання . . . . . . . . . . . . . . . 115
Лабораторно-практична робота 7 Виготовлення декоративного підсвічника . . . . . 116
Оздоблення виробів із деревини
§ 20. Призначення і види опорядження та оздоблень виробів з деревини. Підготовка поверхні виробу до оздоблення . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120
§ 21. Оздоблювальні матеріали та прийоми оздоблення. Догляд за виробами з деревини . . . . 125
Практична робота 8 Оздоблення готового виробу . . . . . . . . . . . . . . . . . 131
§ 22. Ознайомлення з професіями деревообробної промисловості . . . . . . . . . . . . . . . 132

РОЗДІЛ З. ОСНОВИ ТЕХНІКИ, ТЕХНОЛОГІЙ І ПРОЕКТУВАННЯ

Сучасні методи обробки деревини
§ 23. Відомості про сучасні методи і прийоми обробки деревини . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135
§ 24. Електрифіковані знаряддя праці, загальна характеристика . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146
§ 25. Безвідходне виробництво у сучасній деревообробній промисловості . . . . . . . . . . . . . . . 155
Основи проектної діяльності 
§ 26. Методи проектування. Метод фокальних об’єктів . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162
§ 27. Моделі аналоги, оцінка та виділення найкращих ознак у зразках виробів-аналогів. . . 168
§ 28. Види проектної документації, загальний опис виробу та вимоги до нього . . . . . . . . . . . . . . 173
Практична робота 9 Виконання загального опису виробу та формулювання технічних вимог до нього . . . . . . .

РОЗДІЛ 4. ТЕХНОЛОГІЯ ПОБУТОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Основи технології малярних робіт . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
§ 29. Малярні роботи, їх призначення та місця застосування . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180
§ 30. Матеріали для виконання малярних робіт, призначення ґрунтовок . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 186
§ 31. Інструменти та пристрої для малярних робіт . . . 191
§ 32. Технологія виконання малярних робіт, підбір фарб для різних типів поверхонь . . . . . . . 196
Практична робота 10 Розробити технологічний процес виконання малярних робіт для заданих умов
Маркування споживчих товарів
§ 33. Призначення етикетки на товарах, характер інформації, розміщеної на ній . . . . . . . . . . . . . . . 203
§ 34. Складові маркування споживчих товарів, індекс «Е» та його значення . . . . . . . . . . . . . . . . . 208
§ 35. Спеціальні та попереджувальні символи, призначення та зміст штрихового кодування . . . 216
Практична робота 11 Виконати аналіз маркування споживчого товару . . . . . .
Словник термінів . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Предметний покажчик . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .