Рідна мова: Підручник для 7-го класу

підручник 7 клас Рідна мова Єрмоленко 2009 рік
Єрмоленко С., Сичова В.
Українська мова навчання
Видавництво: Грамота
Рік: 2009
ISBN: 978-966-349-07-24
PDF (електронна книга)
Скачати
Анотація відсутня :(

§1. Мова — скарбниця духовності народу

Повторення вивченого

§2. Розділові знаки у вивчених синтаксичних конструкціях
§3. Частини мови. Вивчені групи орфограм
Завдання для самоперевірки

Морфологія. Дієслово

§4. Дієслово: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль
§5. Форми дієслова: неозначена форма, особові форми, дієприкметник, дієприслівник, безособові форми на -но, -то (загальне ознайомлення)
§6. Неозначена форма (інфінітив) та особові форми дієслова
§7. Доконаний і недоконаний вид дієслова
§8. Часи дієслова. Теперішній час. Минулий час. Зміна дієслів у минулому часі. Майбутній час  
§9. Дієслова І та II дієвідміни. Дієвідмінювання дієслів теперішнього і майбутнього часу
§10. Способи дієслів (дійсний, умовний, наказовий). Творення дієслів умовного способу і наказового способу
§11. Безособові дієслова
§12. Способи творення дієслів
§13. Не з дієсловами (повторення)
Узагальнення до розділу «Морфологія. Дієслово»
Завдання для самоперевірки №1
Завдання для самоперевірки №2

Морфологія. Дієприкметник (форма дієслова)

§14. Дієприкметник як особлива форма дієслова: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль
§15 Активні та пасивні дієприкметники Творення активних і пасивних дієприкметників теперішнього і минулого часу
§16. Дієприкметниковий зворот
§17. Безособові дієслівні форми на -но, -то
§18. Написання -н- у дієприкметниках і -нн- у прикметниках дієприкметникового походження
§19. Не з дієприкметниками
Узагальнення до розділу «Морфологія Дієприкметник (форма дієслова)»
Завдання для самоперевірки

Морфологія. Дієприслівник (форма дієслова)

§20. Дієприслівник як особлива форма дієслова: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль
§21. Вид і час дієприслівників. Дієприслівники недоконаного і доконаного виду, їх творення
§22. Дієприслівниковий зворот
§23. Не з дієприслівниками
Узагальнення до розділу «Морфологія Дієприслівник (форма дієслова)»
Завдання для самоперевірки

Морфологія. Прислівник

§24. Прислівник загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль
§25. Розряди прислівників (практично)
§26. Ступені порівняння прислівників. Способи їх творення
§27. Букви -н- та –нн- у прислівниках
§28. Не і ні з прислівниками
§29. И та і в кінці прислівників
§30. Правопис прислівників на о, е, утворених від прикметників і дієприкметників
§31. Написання прислівників разом і через дефіс
§32. Написання прислівникових словосполучень типу раз у раз, з дня на день і подібних
Узагальнення до розділу «Морфологія Прислівник»
Завдання для самоперевірки

Морфологія. Прийменник

§33. Прийменник як службова частина мови. Прийменник як засіб зв’язку в словосполученні
§34. Непохідні й похідні прийменники
§35. Правопис прийменників. Написання похідних прийменників разом, окремо і через дефіс
Узагальнення до розділу «Морфологія Прийменник»
Завдання для самоперевірки

Морфологія. Сполучник

§36. Сполучник як службова частина мови
§37. Уживання сполучників у простому і складному реченнях сполучники сурядності й підрядності
§38. Правопис сполучників. Написання сполучників разом і окремо
Узагальнення до розділу «Морфологія. Сполучник»
Завдання для самоперевірки

Морфологія. Частка

§39. Частка як службова частина мови
§40. Розряди часток за значенням
§41. Правопис часток. Написання часток -бо, -но, -то, -таки
§42. Не та ні з різними частинами мови
Узагальнення до розділу «Морфологія. Частка»
Завдання для самоперевірки

Морфологія. Вигук

§43. Вигук як особлива частина мови
§44. Правопис вигуків. Дефіс у вигуках. Кома і знак оклику при вигуках
Узагальнення до розділу «Морфологія. Вигук»
Завдання для самоперевірки
§45. Узагальнення і систематизація вивченого про частини мови, їх правопис і використання в мові

Зв‘язна мова (мовлення)

§46. Повторення вивченого про текст
§47. Повторення вивченого про мовні стилі. Публіцистичний стиль
§48. Складний план власного висловлювання
§49. Різновиди читання Ознайомлювальне читання
§50. Опис зовнішності людини
§51. Опис процесу праці
§52. Роздум дискусійного характеру
§53. Усний докладний переказ розповідного тексту художнього стилю з елементами опису зовнішності людини
§54. Усний докладний переказ тексту публіцистичного стилю
§55. Усний стислий переказ тексту наукового стилю
§56. Письмовий докладний переказ розповідного тексту з елементами опису зовнішності людини
§57. Письмовий докладний переказ тексту роздуму в художньому стилі
§58. Письмовий стислий переказ розповідного тексту з елементами опису процесу праці (художній стиль)
§59. Діалог дискусійного характеру
§60. Усний твір опис зовнішності людини в художньому стилі
§61. Усний твір опис процесу праці за власним спостереженням (науковий стиль)
§62. Усний твір роздум дискусійного характеру (публіцистичний стиль)
§63. Письмовий твір-опис зовнішності людини за картиною (художній стиль)
§64. Письмовий твір-опис процесу праці за власним спостереженням (художній стиль)
§65. Письмовий твір-оповідання за поданим сюжетом
§66. Замітка дискусійного характеру в газету (публіцистичний стиль)
§67. Ділові папери. Розписка
Додаткові тексти для вправ
Додатки
З орфографічного словника
Зі словника синонімів
Зі словника антонімів
Із тлумачного словника
Зі словника іншомовних слів
Зі словника фразеологізмів
Зі словника власних імен людей
Додаткова література
Список скорочень
Відповіді до кросвордів ребусів, загадок і головоломок