Українська мова : підручник для 7 класу

підручник 7 клас Українська мова Ворон 2011 рік
Ворон А., Солопенко В.
Російська мова навчання
Видавництво: Освіта
Рік: 2011
ISBN: 978-966-04-0682-7
PDF (електронна книга)
Скачати
Анотація відсутня :(

Дорогі друзі!
В. Симоненко. «Моя мова»
§ 1. Місце української мови серед інших слов’янських мов
Духовні скарби України. Мова
Культура спілкування. На виставці
Повторення вивченого
§ 2. Синтаксис і пунктуація. Розділові знаки в синтаксичних конструкціях
Духовні скарби України. Пісня
§ 3. Морфологія та орфографія. Найскладніші орфограми
Культура спілкування. Друзі та знайомі
Духовні скарби України. «Велесова книга»

МОРФОЛОГІЯ ТА ОРФОГРАФІЯ

Дієприкметник
§ 4. Дієприкметник як особлива форма дієслова. Відмінювання дієприкметників
§ 5. Дієприкметниковий зворот
Культура спілкування. Правила знайомства
§ 6. Активні й пасивні дієприкметники. Творення і вживання активних дієприкметників
§ 7. Творення пасивних дієприкметників
§ 8. Букви н у дієприкметниках та нн у прикметниках
Духовні скарби України. Християнство
§ 9. Не з дієприкметниками
Духовні скарби України. Прислів’я і приказки
Культура спілкування. Точність і доречність мовлення
Мовний розбір. Розбір дієприкметника як особливої форми дієслова
§ 10. Безособові дієслівні форми на но, -то
Контрольні запитання і завдання
Дієприслівник
§ 11. Дієприслівник як особлива форма дієслова
Духовні скарби України. Герб України
§ 12. Не з дієприслівниками
§ 13. Дієприслівниковий зворот
§ 14. Творення дієприслівників недоконаного і доконаного виду
Мовний розбір. Розбір дієприслівника як особливої форми дієслова
Духовні скарби України. Прапор
Контрольні запитання і завдання
Прислівник
§ 15. Прислівник як частина мови. Розряди прислівників за значенням
§ 16. Ступені порівняння прислівників
§ 17. Способи творення прислівників. Наголос у прислівниках
Духовні скарби України. Літописи
§ 18. Букви н і нн у прислівниках
Культура спілкування. Відповідь на уроці
Духовні скарби України. Києво-Печерська лавра
§ 19. Не, ні з прислівниками
Духовні скарби України. Вишивка
Культура спілкування. Моє улюблене заняття
§ 20. Букви и, і в кінці прислівників
Духовні скарби України. Книгодрукування
§ 21. Дефіс у прислівниках
§ 22. Написання прислівників разом і окремо
Мовний розбір. Розбір прислівника як частини мови
Контрольні запитання і завдання

СЛУЖБОВІ ЧАСТИНИ МОВИ

Прийменник
§ 23. Прийменник як частина мови
§ 24. Непохідні й похідні прийменники. Групи прийменників за будовою
Культура спілкування. Як уникнути самотності?
Духовні скарби України. Братські школи
§ 25. Написання похідних прийменників
§ 26. Деякі особливості вживання прийменників
Духовні скарби України. Конституція Пилипа Орлика
Мовний розбір. Розбір прийменника як частини мови
Контрольні запитання і завдання
Сполучник
§ 27. Сполучник як частина мови
§ 28. Сурядні сполучники
Культура спілкування. Чи вмієте ви вказувати на помилки?
§ 29. Підрядні сполучники
§ 30. Написання сполучників
Мовний розбір. Розбір сполучника як частини мови
Культура спілкування. На пошті
Контрольні запитання і завдання
Частка
§ 31. Частка як частина мови. Розряди часток за значенням
Духовні скарби України. «Кобзар» Тараса Шевченка
§ 32. Правопис часток
§ 33. Не і ні з різними частинами мови
Мовний розбір. Розбір частки як частини мови
Контрольні запитання і завдання
Вигук
§ 34. Вигук як частина мови. Правопис вигуків
Мовний розбір. Розбір вигука як частини мови
Контрольні запитання і завдання
Повторення вивченого
Самостійні частини мови
Службові частини мови і вигук
Духовні скарби України. Гімн України
Додаток
Зразки мовних розборів
Перевірте свої знання. Тести
Українсько-російський словник
Тлумачний словник
Зв’язне мовлення
1.Мова і мовлення. Види мовленнєвої діяльності. Навчальне читання мовчки
2.Повторення вивченого про текст, типи і стилі мовлення
3.Особливості опису зовнішності людини. Переказ тексту-розповіді з елементами опису зовнішності людини
4.Переказ із творчим завданням
5.Твір-опис зовнішності людини за власним спостереженням
6.Докладний переказ тексту наукового стилю
7.Офіційно-діловий стиль, його особливості. Ділові папери. Розписка. Доручення
8.Особливості опису процесу праці. Докладний усний переказ тексту, що містить опис процесу праці
9.Твір-опис процесу праці за власним спостереженням
10.Публіцистичний стиль, його особливості. Переказ тексту публіцистичного стилю
11.Переказ-переклад
12.Твір-роздум на морально-етичну тему
13.Допис дискусійного характеру в газету
14.Телеграма
15.Переказ оповідання
16.Твір-оповідання за поданим сюжетом