1. Підручники
  2. 8 клас
  3. Алгебра

Алгебра: Підручник для 8 класу

підручник 8 клас Алгебра Біляніна 2008 рік
Біляніна О., Кінащук H., Черевко І.
  • Видавництво: Генеза
  • Рік: 2008
  • ISBN: 978-966-504-797-1
  • PDF (електронна книга)
Скачати

ЗМІСТ

Дорогий друже!
Шановні колеги!
Історія розвитку математики в Україні
Повторення курсу алгебри за 7-й клас

Розділ І. РАЦІОНАЛЬНІ ВИРАЗИ

§1. Раціональні вирази. Допустимі значення змінних
§2. Раціональний дріб. Основна властивість дробу
§3. Додавання і віднімання дробів з однаковими знаменниками
§4. Додавання і віднімання дробів з різними знаменниками
Готуймося до тематичного оцінювання «Раціональні вирази. Додавання та віднімання раціональних виразів»
§5. Множення та ділення дробів
§6. Тотожні перетворення раціональних виразів
§7. Раціональні рівняння
Готуймося до тематичного оцінюванню «Раціональні вирази. Тотожні перетворення раціональних виразів»
§8. Степінь з цілим показником і його властивості
§9. Стандартний вигляд числа
§10. Функція, її графік та властивості
Готуймося до тематичного оцінювання «Стандартний вигляд числа.
Функція, її графік та властивості»
Алгебраїчна скринька

Розділ II. КВАДРАТНІ КОРЕНІ. ДІЙСНІ ЧИСЛА

§11. Функція у = х2 та її графік
§12. Графічний спосіб розв’язування рівнянь
§13. Квадратний корінь. Арифметичний квадратний корінь. Рівняння х2 = а
§14, Раціональні, ірраціональні, дійсні числа. Числові множини
§15. Арифметичний квадратний корінь з добутку і дробу. Добуток і частка квадратних коренів
§16. Арифметичний квадратний корінь із степеня.
§17. Винесення множника з-під знака кореня. Внесення множника під знак кореня
§18. Тотожні перетворення виразів, що містять квадратні корені
§19. Функція, її графік та властивості
Готуймося до тематичного оцінювання «Квадратні корені. Дійсні числа»
Алгебраїчна скринька

Розділ ІІІ. КВАДРАТНІ РІВНЯННЯ

§20. Квадратні рівняння. Неповні квадратні рівняння, їх розв’язування
§21. Формула коренів квадратного рівняння
§22. Теорема Вієта
Готуймося до тематичного оцінювання «Квадратні рівняння. Теорема Вієта»
§23, Квадратний тричлен, його корені. Розкладання квадратного тричлена на множники
§24. Розв’язування рівнянь, які зводяться до квадратних
§25. Розв’язування задач за допомогою квадратних рівнянь та рівнянь, які зводяться до квадратних
Готуймося до тематичного оцінювання
«Задачі та рівняння, які зводяться до квадратних»
Алгебраїчна скринька
Додаткові матеріали
Вправи для узагальнення вивченого в курсі алгебри 8-го класу
Вправи до розділу І
Вправи до розділу II
Вправи до розділу III
Задачі підвищеної складності
Довідничок з алгебри за 7-й клас
Вправи для повторення курсу алгебри за 7-й клас
Предметний покажчик
ВІДПОВІДІ