1. Підручники
  2. 8 клас
  3. Алгебра

Алгебра: підручник для 8 класу

підручник 8 клас Алгебра Істер 2008 рік
Істер О.
  • Видавництво: Освіта
  • Рік: 2008
  • ISBN: 978-966-04-0625-4
  • PDF (електронна книга)
Скачати

ЗМІСТ

Від автора

Розділ І. РАЦІОНАЛЬНІ ВИРАЗИ

§ 1. Дроби. Дробові вирази. Раціональні вирази. Допустимі значення змінних (Уроки 1,2)
§ 2. Основна властивість дробу. Скорочення дробу (Уроки 3, 4)
§ 3. Додавання і віднімання дробів з однаковими знаменниками (Уроки 5, 6)
§ 4. Додавання і віднімання дробів з різними знаменниками (Уроки 7—10)
Завдання для перевірки знань до § 1—4 (Урок 11)
§ 5. Множення дробів. Піднесення дробу до степеня (Уроки 12, 13)
§ 6. Ділення дробів (Уроки 14, 15)
§ 7. Тотожні перетворення раціональних виразів (Уроки 16—18)
§ 8. Розв’язування раціональних рівнянь (Уроки 19, 20)
Завдання для перевірки знань до § 5—8 (Урок 21)
§ 9. Степінь з цілим показником (Уроки 22, 23)
§ 10. Властивості степеня з цілим показником (Уроки 24—26)
§11. Стандартний вигляд числа (Уроки 27, 28)
§ 12. Функція, її графік і властивості (Уроки 29, 30)
Завдання для перевірки знань до § 9—12 (Урок 31)
Резервний час (Урок 32)
Вправи для повторення розділу І

Розділ II. КВАДРАТНІ КОРЕНІ. ДІЙСНІ ЧИСЛА

§ 13. Функція у = х2 та її графік (Урок 33)
§ 14. Квадратні корені. Арифметичний квадратний корінь (Уроки 34, 35)
§15. Раціональні числа. Ірраціональні числа. Дійсні числа. Числові множини (Урок 36)
§ 16. Тотожність. Рівняння х2 = а (Уроки 37, 38)
§17. Арифметичний квадратний корінь з добутку, дробу і степеня. Добуток і частка квадратних коренів. Тотожність (Уроки 39—41)
§18. Тотожні перетворення виразів, що містять квадратні корені (Уроки 42—44)
§ 19. Функція, її графік і властивості (Урок 45)
Завдання для перевірки знань до § 13—19 (Урок 46)
Вправи для повторення розділу II

Розділ III. КВАДРАТНІ РІВНЯННЯ

§ 20. Квадратні рівняння. Неповні квадратні рівняння, їх розв’язування (Уроки 47, 48)
§ 21. Формула коренів квадратного рівняння (Уроки 49, 50)
§ 22. Теорема Вієта (Уроки 51, 52)
§ 23. Розв’язування задач за допомогою квадратних рівнянь (Уроки 53, 54)
Завдання для перевірки знань до § 20—23 (Урок 55)
§ 24. Квадратний тричлен, його корені. Розкладання квадратного тричлена на лінійні множники (Уроки 56—58)
§ 25. Розв’язування рівнянь, які зводяться до квадратних (Уроки 59—61)
§ 26. Розв’язування задач за допомогою рівнянь, які зводяться до квадратних (Уроки 62, 63)
Завдання для перевірки знань до § 24—26 (Урок 64)
Вправи для повторення розділу III

Завдання для перевірки знань за курс алгебри 8 класу
Задачі підвищеної складності
Відомості з курсу математики 5—6 класів та алгебри 7 класу
Відповіді та вказівки до вправ
Предметний покажчик