1. Підручники
  2. 8 клас
  3. Алгебра

Алгебра: Підручник для 8 класу

підручник 8 клас Алгебра Кравчук 2008 рік
Кравчук В., Підручна М., Янченко Г.
  • Видавництво: Підручники і посібники
  • Рік: 2008
  • ISBN: 978-966-07-1314-7
  • PDF (електронна книга)
Скачати

ЗМІСТ

§1. РАЦІОНАЛЬНІ ВИРАЗИ

1. Поняття раціонального виразу
2. Основна властивість дробу
3. Додавання і віднімання дробів з однаковими знаменниками
4. Додавання і віднімання дробів з різними знаменниками
5. Множення дробів. Піднесення дробу до степеня
6. Ділення дробів
7. Тотожні перетворення раціональних виразів
8. Раціональні рівняння
9. Степінь з цілим показником
10. Властивості степеня з цілим показником
11. Стандартний вигляд числа
12. Функція у =
Запитання і вправи для повторення §1

§2. КВАДРАТНІ КОРЕНІ. ДІЙСНІ ЧИСЛА

13. Функція
14. Квадратний корінь. Арифметичний квадратний корінь
15. Рівняння х2 = а
16. Ірраціональні та дійсні числа
17. Властивості арифметичного квадратного кореня
18. Тотожні перетворення виразів, які містять квадратні корені...
19. Наближені обчислення значень виразів, які містять квадратні корені, за допомогою мікрокалькулятора
20. Функція у = 
Запитання і вправи для повторення §2

§3. КВАДРАТНІ РІВНЯННЯ

21. Квадратні рівняння. Неповні квадратні рівняння
22. Формула коренів квадратного рівняння
23. Теорема Вієта
24. Квадратний тричлен
25. Рівняння, які зводяться до квадратних
26. Розв’язування задач за допомогою квадратних рівнянь та рівнянь, які зводяться до квадратних
Запитання і вправи для повторення §3

ЗАДАЧІ ЗА КУРС АЛГЕБРИ 8 КЛАСУ
ЗАДАЧІ ПІДВИЩЕНОЇ СКЛАДНОСТІ
ВІТЧИЗНЯНІ МАТЕМАТИКИ
ВІДПОВІДІ
ПРЕДМЕТНИЙ ПОКАЖЧИК