1. Підручники
  2. 8 клас
  3. Алгебра

Алгебра: підручник для 8 класу

підручник 8 клас Алгебра Кравчук 2016 рік
Кравчук В., Підручна М., Янченко Г.
  • Видавництво: Підручники і посібники
  • Рік: 2016
  • ISBN: 978-966-07-3003-8
  • PDF (електронна книга)
Скачати

ЗМІСТ

§ 1. РАЦІОНАЛЬНІ ВИРАЗИ

1. Раціональні вирази. Раціональні дроби 6
2. Основна властивість дробу 13
3. Додавання і віднімання дробів з однаковими знаменниками 22
4. Додавання і віднімання дробів з різними знаменниками 27
Завдання для самоперевірки № 1 35
5. Множення дробів. Піднесення дробу до степеня 38
6. Ділення дробів 43
7. Тотожні перетворення раціональних виразів 48
8. Раціональні рівняння 54
Завдання для самоперевірки № 2 63
9. Степінь з цілим показником 66
10. Властивості степеня з цілим показником 72
11. Стандартний вигляд числа 78
12. Функція y = k/x 83
Запитання і вправи для повторення § 1 92
Завдання для самоперевірки № 3 98

§ 2. КВАДРАТНІ КОРЕНІ. ДІЙСНІ ЧИСЛА

13. Функція у = х2 102
14. Квадратний корінь. Арифметичний квадратний корінь 107
15. Рівняння х2 = а 114
16. Числові множини. Ірраціональні та дійсні числа 117
17. Властивості арифметичного квадратного кореня 128
18. Тотожні перетворення виразів, які містять квадратні корені 136
19. Функція у = 4Х 145
Запитання і вправи для повторення § 2 153
Завдання для самоперевірки № 4 158

§ 3. КВАДРАТНІ РІВНЯННЯ

20. Квадратні рівняння. Неповні квадратні рівняння 162
21. Формула коренів квадратного рівняння 167
22. Теорема Вієта 174
23. Квадратний тричлен 182
24. Рівняння, які зводяться до квадратних 187
25. Розв’язування задач за допомогою квадратних рівнянь та рівнянь, які зводяться до квадратних 192
Запитання і вправи для повторення § 3 203
Завдання для самоперевірки № 5 207
ЗАДАЧІ ЗА КУРС АЛГЕБРИ 8 КЛАСУ 210
ЗАДАЧІ ПІДВИЩЕНОЇ СКЛАДНОСТІ 219
ВІДОМОСТІ З КУРСУ АЛГЕБРИ 7 ТА 8 КЛАСІВ 225
ВІДПОВІДІ 235
ПРЕДМЕТНИЙ ПОКАЖЧИК 253