1. Підручники
  2. 8 клас
  3. Алгебра

Алгебра: Підручник для 8 класу (поглиблене вивчення)

підручник 8 клас Алгебра Мерзляк 2008 рік
Мерзляк А., Полонський В., Якір М.
  • Видавництво: Гімназія
  • Рік: 2008
  • ISBN: 978-966-474-009-9
  • PDF (електронна книга)
Скачати

ЗМІСТ

§1. Повторення й систематизація навчального матеріалу з курсу алгебри 7 класу

1. Лінійне рівняння з однією змінною. Цілі вирази
2. Функція. Графік функції. Лінійна функція
3. Рівняння з двома змінними. Системи лінійних рівнянь з двома змінними

§2. Множини та операції над ними

4. Множина та її елементи
5. Підмножина. Операції над множинами
6. Скінченні множини. Взаємно однозначна відповідність
7. Нескінченні множини. З ліченні множини
*«Я бачу це, але ніяк не можу цьому повірити!»

§3. Раціональні вирази

8. Формули для розкладання на множники виразів
9. Раціональні дроби
10. Основна властивість раціонального дробу
11. Додавання і віднімання раціональних дробів з однаковими знаменниками
12. Додавання і віднімання раціональних дробів з різними знаменниками
13. Множення і ділення раціональних дробів. Піднесення раціонального дробу до степеня
14. Тотожні перетворення раціональних виразів
15. Рівносильні рівняння. Рівняння-наслідок. Раціональні рівняння
16. Раціональні рівняння з параметрами
17. Степінь з цілим від’ємним показником
18. Властивості степеня з цілим показником
19. Функція у = k/x та її графік

§4. Нерівності

20. Числові нерівності та їх властивості
21. Додавання і множення числових нерівностей. Оцінювання значення виразу
22. Нерівності з однією змінною
23. Розв’язування лінійних нерівностей з однією змінною. Числові проміжки
24  Системи і сукупності лінійних нерівностей з однією змінною  
25. Рівняння і нерівності, які містять знак модуля

§5. Квадратні корені. Дійсні числа

26.Функція у = х2 та її графік
27. Квадратні корені. Арифметичний квадратний корінь
*Чи ростуть у городі радикали?
28. Множина дійсних чисел
*Коли таємне стає явним
*Про злічєнність числових множин
29. Властивості арифметичного квадратного кореня
30. Тотожні перетворення виразів, які містять квадратні корені
31. Функція та її графік

§6. Квадратні рівняння

32. Квадратні рівняння. Розв’язування неповних квадратних рівнянь
33. Формули коренів квадратного рівняння
34. Теорема Вієта
35. Квадратний тричлен
36. Розв’язування рівнянь, які зводяться до квадратних рівнянь
37. Розв’язування рівнянь методом заміни змінної
* Таємна зброя Сципіона Даль Ферро
38. Раціональні рівняння як математичні моделі реальних ситуацій

§7. Основи теорії подільності

39. Подільність націло та її властивості
40. Ділення з остачею. Конгруенції та їх властивості
41. Найбільший спільний дільник і найменше спільне кратне двох натуральних чисел. Взаємно прості числа
42. Ознаки подільності
43. Прості й складені числа
* Про проблеми, пов'язані з простими числами
44. Ділення многочленів
45. Корені многочлена. Теорема Безу
46  Ціле раціональне рівняння

Відомості з курсу алгебри 7 класу
Відповіді та вказівки до вправ
Предметний покажчик
Додаток 1. Зміст програми з алгебри (В клас) для класів з поглибленим вивченням математики
Додаток 2. Орієнтовне календарне планування з алгебри (8 клас) для класів з поглибленим вивченням математики