Алгебра: підручник для 8 класу

підручник 8 клас Алгебра Мерзляк 2016 рік
Мерзляк А., Полонський В., Якір М.
Українська мова навчання
Видавництво: Гімназія
Рік: 2016
ISBN: 978-966-47-4273-0
PDF (електронна книга)
Скачати

Підручник повністю відповідає навчальній програмі з алгебри для 8 класу загальноосвітніх навчальних закладів. Він містить великий і цікавий дидактичний матеріал, вправи для повторення, завдання в тестовій формі тощо. Передбачено рівневу диференціацію, додаткові матеріали, що сприяють формуванню в учнів пізнавального інтересу до предмета. Рубрика «Дружимо з комп’ютером» містить перелік завдань, які можна виконувати за допомогою комп’ютера.

Від авторів З
Умовні позначення 4

§ 1. Раціональні вирази

5
1. Раціональні дроби 5
2. Основна властивість раціонального дробу 10
3. Додавання і віднімання раціональних дробів з однаковими знаменниками 19
4. Додавання і віднімання раціональних дробів з різними знаменниками 24
Завдання № 1 «Перевірте себе» в тестовій формі 31
5. Множення і ділення раціональних дробів. Піднесення раціонального дробу до степеня 32
6. Тотожні перетворення раціональних виразів 38
Завдання № 2 «Перевірте себе» в тестовій формі 44
7. Рівносильні рівняння. Раціональні рівняння 46
8. Степінь із цілим від’ємним показником 53
9. Властивості степеня із цілим показником 61
10. Функція та її графік 69
Завдання 3 «Перевірте себе» в тестовій формі 79
Головне в параграфі 1 80

§ 2. Квадратні корені. Дійсні числа

83
11. Функція у = х2 та її графік 83
12. Квадратні корені. Арифметичний квадратний корінь 88
• Чи ростуть у городі радикали? 98
• Перша задача першої математичної олімпіади в Україні 99
13. Множина та її елементи. Підмножина 100
14. Числові множини 105
• Відкриття ірраціональності 113
15. Властивості арифметичного квадратного кореня 115
16. Тотожні перетворення виразів, які містять квадратні корені 122
17. Функція та її графік 132
Завдання № 4 «Перевірте себе» в тестовій формі 138
Головне в параграфі 2 139

§ 3. Квадратні рівняння

141
18. Квадратні рівняння. Розв’язування неповних квадратних рівнянь 141
19. Формула коренів квадратного рівняння 148
20. Теорема Вієта 157
Завдання № 5 «Перевірте себе» в тестовій формі 165
21. Квадратний тричлен 166
22. Розв’язування рівнянь, які зводяться до квадратних рівнянь 172
• Розв’язування рівнянь методом заміни змінної 177
• Таємна зброя Сципіона дель Ферро 180
23. Раціональні рівняння як математичні моделі реальних ситуацій 181
• Перша ЕОМ в Європі 188
Завдання № 6 «Перевірте себе» в тестовій формі 190
Головне в параграфі 3 192
Вправи для повторення курсу алгебри 8 класу 194
• Дружимо з комп’ютером 209
Відомості з курсу алгебри 7 класу 216
Відповіді та вказівки до вправ 227
Відповіді до завдань «Перевірте себе» в тестовій формі 233
Предметний покажчик 234