1. Підручники
  2. 8 клас
  3. Алгебра

Алгебра : підручник для 8 класу

підручник 8 клас Алгебра Прокопенко 2021 рік
НОВА програма
Прокопенко Н., Захарійченко Ю., Кінащук Н.
  • Видавництво: Ранок
  • Рік: 2021
  • ISBN: 978-617-09-2853-5
  • PDF (електронна книга)
Скачати

ЗМІСТ

Як працювати з підручником 6
§ 1. Раціональні вирази. Раціональні дроби 10
§ 2. Основна властивість раціонального дробу. Скорочення дробів 18
§ 3. Додавання та віднімання раціональних дробів з однаковими знаменниками 29
§ 4. Додавання та віднімання раціональних дробів із різними знаменниками 36
§ 5. Множення та ділення раціональних дробів. Піднесення раціонального дробу до степеня 48
§ 6. Тотожні перетворення раціональних виразів 59
§ 7. Раціональні рівняння. Рівносильні рівняння 67
§ 8. Степінь із цілим показником та його властивості 79
§ 9. Стандартний вигляд числа 88
§ 10. Функція y = k/x, її графік і властивості 95
§ 11. Функція y = x2, її графік і властивості. Графічний спосіб розв’язування рівнянь 112
§ 12. Рівняння x2 = a. Квадратні корені. Арифметичний квадратний корінь 122
§ 13. Раціональні числа Ірраціональні числа. Дійсні числа 130
§ 14. Арифметичний квадратний корінь зі степеня. Тотожності 141
§ 15. Властивості арифметичного квадратного кореня. Арифметичний квадратний корінь з добутку і частки 149
§ 16. Тотожні перетворення виразів, що містять квадратні корені 161
§ 17. Функція y = √x, її графік і властивості 173
§ 18. Квадратний тричлен. Квадратні рівняння 186
§ 19. Неповні квадратні рівняння, їх розв’язування 193
§ 20. Формула коренів квадратного рівняння 200
§ 21. Теорема Вієта. Теорема, обернена до теореми Вієта 209
§ 22. Розкладання квадратного тричлена на множники 223
§ 23. Розв’язування рівнянь, що зводяться до квадратних 230
§ 24. Розв’язування задач за допомогою квадратних рівнянь. Квадратне рівняння як математична модель прикладної задачі 241
§ 25. Повторення і систематизація навчального матеріалу 258
Відповіді до завдань 265
Алфавітний покажчик 271