1. Підручники
  2. 8 клас
  3. Алгебра

Алгебра : підручник для 8 клас

підручник 8 клас Алгебра Тарасенкова 2021 рік
НОВА програма
Тарасенкова Н. та ін.
  • Видавництво: Оріон
  • Рік: 2021
  • ISBN: 978-617-73-5541-9
  • PDF (електронна книга)
Скачати

ЗМІСТ

Дорогі учні! 3

РОЗДІЛ 1. РАЦІОНАЛЬНІ ВИРАЗИ

4
§ 1. Раціональні вирази. Види раціональних виразів 5
§ 2. Раціональний дріб. Основна властивість раціонального дробу 17
§ 3. Зведення раціональних дробів до спільного знаменника 26
§ 4. Додавання і віднімання раціональних дробів 34
§ 5. Множення раціональних дробів. Піднесення раціонального дробу до степеня з натуральним показником 47
§ 6. Ділення раціональних дробів 55
§ 7. Раціональні рівняння 64
§ 8. Що таке степінь із цілим показником 75
§ 9. Властивості степенів із цілими показниками 84
§ 10. Перетворення раціональних виразів 97
§ 11. Функція у = k/x 110

РОЗДІЛ 2. КВАДРАТНІ КОРЕНІ. ДІЙСНІ ЧИСЛА

132
§ 12. Функція у = х2 133
§ 13. Арифметичний квадратний корінь 145
§ 14. Множина та її елементи. Числові множини 165
§ 15. Перетворення ірраціональних виразів 178
§ 16. Функція у = √х 199

РОЗДІЛ 3. КВАДРАТНІ РІВНЯННЯ

210
§ 17. Квадратні рівняння 211
§ 18. Формула коренів квадратного рівняння 219
§ 19. Теорема Вієта 229
§ 20. Квадратний тричлен. Розкладання квадратного тричлена на лінійні множники 237
§ 21. Рівняння, які зводяться до квадратних 244
§ 22. Розв’язування задач за допомогою квадратних рівнянь 256

Повторення

274
Готуємось до контрольної роботи 300
Відомості з курсу алгебри 7-го класу 308
Відповіді 315