«Англійська мова (8-й рік навчання)» підручник для 8 класу

підручник 8 клас Англійська мова Морська 2016 рік
Морська Л.
Українська мова навчання
Видавництво: Астон
Рік: 2016
ISBN: 978-966-308-655-2
PDF (електронна книга)
Скачати

Підручник створений на засадах комунікативного та інтерактивного підходів, принципів інтеграції усіх видів мовленнєвої діяльності (аудіювання, читання, говоріння, писемне мовлення), системності й логічності, доступності, активності, естетичності. Структурна організація підручника передбачає репродуктивну та творчу іншомовну діяльність учнів у межах восьми ситуативно-тематичних розділів, доповнених блоком текстів та завдань для домашнього читання та лексичних і граматичних довідкових матеріалів.

REVISION LESSONS 3
UNIT I MY FRIENDS 22
UNIT II HEALTHY LIFESTYLE 56
UNIT III AT THE LIBRARY. READING BOOKS 83
UNIT IV SCHOOL LIFE 114
UNIT V MUSIC IN OUR LIFE 151
UNIT VI GREAT BRITAIN AND ITS PEOPLE 190
UNIT VII UKRAINE 224
UNIT VIII MASS MEDIA: NEWSPAPERS AND MAGAZINES 253
GRAMMAR SECTION 282
IRREGULAR VERBS 290
VOCALABULARY 293