1. Підручники
  2. 8 клас
  3. Біологія

Біологія: підручник для 8 класу

підручник 8 клас Біологія Матяш 2016 рік
Матяш Н.
  • Видавництво: Генеза
  • Рік: 2016
  • ISBN: 978-966-11-0703-7
  • PDF (електронна книга)
Скачати

ЗМІСТ

ВСТУП

§ 1. Організм людини як біологічна система 4
§ 2. Різноманітність клітин і тканин організму людини 7
§ 3. Органи, фізіологічні та регуляторні системи організму людини 14
§ 4. Значення знань про людину для збереження її здоров’я 20

ТЕМА 1. ОБМІН РЕЧОВИН ТА ПЕРЕТВОРЕННЯ ЕНЕРГІЇ В ОРГАНІЗМІ ЛЮДИНИ

§ 5. Обмін речовин та перетворення енергії в організмі людини — основа забезпечення його нормального функціонування 26
§ 6. Їжа та її компоненти. Склад харчових продуктів. Значення компонентів харчових продуктів 30
§ 7. Харчові та енергетичні потреби людини. Значення збалансованого харчування для збереження здоров’я 34

ТЕМА 2. ТРАВЛЕННЯ

§ 8. Будова та функції травної системи людини 40
§ 9. Процеси травлення у ротовій порожнині та шлунку 44
§ 10. Процеси травлення у кишечнику. Виведення з організму неперетравлених решток їжі 49
§ 11. Регуляція процесів травлення в організмі людини 54
§ 12. Харчові розлади. профілактика захворювань травної системи 58

ТЕМА 3. ДИХАННЯ

§ 13. Значення дихання для існування організму. Система органів дихання людини, її будова та функції 63
§ 14. Процеси газообміну в легенях і тканинах 69
§ 15. Дихальні рухи. нейрогуморальна регуляція дихальних рухів 72
§ 16. Хвороби органів дихання та профілактика їх 78

ТЕМА 4. ТРАНСПОРТ РЕЧОВИН В ОРГАНІЗМІ ЛЮДИНИ

§ 17. Поняття про внутрішнє рідке середовище організму 84
§ 18. Еритроцити. групи крові. Правила переливання крові 88
§ 19. Лейкоцити. Тромбоцити. Зсідання крові 93
§ 20. Серце: його будова та функції 97
§ 21. Поняття про серцевий цикл. Робота серця та її регуляція 102
§ 22. Будова та функції кровоносних судин. Рух крові по замкненій системі кровоносних судин. Артеріальний тиск 106
§ 23. Перша допомога при кровотечах. Серцево-судинні захворювання та їх профілактика 111

ТЕМА 5. ПРОЦЕСИ ВИДІЛЕННЯ В ОРГАНІЗМІ ЛЮДИНИ. ТЕРМОРЕГУЛЯЦІЯ

§ 24. Виділення кінцевих продуктів метаболізму - важливий етап обміну речовин. Будова сечовидільної системи людини 118
§ 25. Захворювання органів сечовидільної системи та профілактика їх 124
§ 26. Будова шкіри та її функції 127
§ 27. Терморегуляція в організмі людини. Захворювання шкіри та профілактика їх 132

ТЕМА 6. ОПОРА ТА РУХ

§ 28. Значення опорно-рухової системи 140
§ 29. Типи кісток скелета людини та особливості їхнього сполучення 144
§ 30. Будова скелета людини 147
§ 31. Будова і функції скелетних м’язів 152
§ 32. Робота м’язів та причини їхньої втоми 156
§ 33. Перша допомога при ушкодженнях опорно-рухової системи 160
§ 34. Розвиток опорно-рухової системи людини в процесі її індивідуального розвитку 163

ТЕМА 7. ЗВ'ЯЗОК ОРГАНІЗМУ ЛЮДИНИ ІЗ ЗОВНІШНІМ СЕРЕДОВИЩЕМ. НЕРВОВА СИСТЕМА

§ 35. Будова нервової системи людини. Центральна і периферична нервова система 170
§ 36. Будова та функції спинного мозку людини 174
§ 37. Головний мозок людини: стовбурова частина, мозочок 178
§ 38. Головний мозок людини: передній мозок 181
§ 39. Соматична та вегетативна нервова система 185
§ 40. Профілактика захворювань нервової системи 190

ТЕМА 8. ЗВ'ЯЗОК ОРГАНІЗМУ ЛЮДИНИ ІЗ ЗОВНІШНІМ СЕРЕДОВИЩЕМ. СЕНСОРНІ СИСТЕМИ

§ 41. Загальна характеристика сенсорних систем організму людини 194
§ 42. Зорова сенсорна система людини 197
§ 43. Особливості функціонування ока людини 202
§ 44. Слухова сенсорна система 207
§ 45. Сенсорні системи рівноваги, руху, дотику, температури, болю 212
§ 46. Сенсорні системи нюху та смаку. Рецептори внутрішніх органів 216

ТЕМА 9. ВИЩА НЕРВОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

§ 47. Поняття про вищу нервову діяльність. Природжені механізми поведінки людини 221
§ 48. Умовні рефлекси. Формування поведінкових реакцій людини 224
§ 49. Поняття про сигнальні системи. Мова. Мислення. Свідомість 227
§ 50. Навчання та пам’ять 231
§ 51. Біологічні основи психофізіологічної індивідуальності людини 235
§ 52. Біоритми людини. Сон і неспання 240

ТЕМА 10. РЕГУЛЯЦІЯ ФУНКЦІЙ ОРГАНІЗМУ ЛЮДИНИ

§ 53. Поняття про гомеостаз і нервову регуляцію функцій організму людини 245
§ 54. Гуморальна регуляція процесів життєдіяльності. Ендокринна система людини 248
§ 55. Ендокринні залози організму людини. Профілактика захворювань ендокринної системи 251
§ 56. Імунна система. імунітет специфічний і неспецифічний. Імунізація 255
§ 57. Механізми імунних реакцій організму людини. Алергія. СНІД та його профілактика 258
§ 58. Взаємодія регуляторних систем організму. Стрес і фактори, які його спричиняють 263

ТЕМА 11. РОЗМНОЖЕННЯ ТА РОЗВИТОК ЛЮДИНИ

§ 59. Будова та функції репродуктивної системи людини 268
§ 60. Статеві клітини. Менструальний цикл. Запліднення. Вагітність 271
§ 61. Запліднення. ембріональний період розвитку людини. Плацента, її функції 273
§ 62. Постембріональний розвиток людини 276

УЗАГАЛЬНЕННЯ

281