1. Підручники
  2. 8 клас
  3. Біологія

Біологія : підручник для 8 класу

підручник 8 клас Біологія Міщук 2016 рік
Міщук Н. та ін.
  • Видавництво: Підручники і посібники
  • Рік: 2016
  • ISBN: 978-966-07-2738-0
  • PDF (електронна книга)
Скачати

ЗМІСТ

ВСТУП 6
§ 1. Організм людини як біологічна система. Значення знань про людину для збереження її здоров’я 6
§ 2. Різноманітність клітин організму людини. Тканини 9
§ 3. Органи та фізіологічні системи організму людини 15
§ 4. Регуляторні системи організму людини 18

Тема 1. ОБМІН РЕЧОВИН ТА ПЕРЕТВОРЕННЯ ЕНЕРГІЇ В ОРГАНІЗМІ ЛЮДИНИ

21
§ 5. Обмін речовин та перетворення енергії в організмі людини — основна властивість живого. Харчування та обмін речовин 21
§ 6. Їжа та її компоненти. Склад харчових продуктів та їхнє значення 24
§ 7. Харчові та енергетичні потреби людини 29

Тема 2. ТРАВЛЕННЯ

34
§ 8. Огляд будови травної системи 34
§ 9. Травлення в ротовій порожнині. Ковтання 38
§ 10. Травлення в шлунку 43
§ 11. Травлення в кишечнику. Всмоктування 46
§ 12. Харчові розлади та запобігання їм 49

Тема 3. ДИХАННЯ

53
§ 13. Значення дихання. Система органів дихання 53
§ 14. Газообмін у легенях і тканинах 58
§ 15. Дихальні рухи. Нейрогуморальна регуляція дихальних рухів 61
§ 16. Хвороби органів дихання та їх профілактика 64

Тема 4. ТРАНСПОРТУВАННЯ РЕЧОВИН

68
§ 17. Внутрішнє середовище організму людини. Кров, її склад та функції 68
§ 18. Плазма крові. Тромбоцити та лейкоцити: будова та функції 71
§ 19. Будова й функції еритроцитів. Групи крові та переливання крові 75
§ 20. Система кровообігу. Серце: будова та функції. Робота серця 80
§ 21. Будова та функції кровоносних і лімфатичних судин. Лімфообіг 85
§ 22. Рух крові по судинах. Пульс. Артеріальний тиск 89
§ 23. Кровотечі. Серцево-судинні хвороби та їх профілактика 93

Тема 5. ВИДІЛЕННЯ. ТЕРМОРЕГУЛЯЦІЯ

99
§ 24. Виділення — важливий етап обміну речовин. Будова та функції сечовидільної системи 99
§ 25. Роль нирок у здійсненні водно-сольового обміну. Захворювання нирок та їх профілактика 101
§ 26. Значення та будова шкіри. Захворювання шкіри та їх профілактика 105
§ 27. Терморегуляція 110

Тема 6. ОПОРА ТА РУХ

114
§ 28. Значення опорно-рухової системи. Кістки, хрящі: їх будова та функції 114
§ 29. З’єднання кісток. Огляд будови скелета людини 118
§ 30. Функції та будова скелетних м’язів 122
§ 31. Основні групи скелетних м’язів 125
§ 32. Робота м’язів. Втома м’язів 127
§ 33. Розвиток опорно-рухової системи людини з віком 131

Тема 7. ЗВ’ЯЗОК ОРГАНІЗМУ ЛЮДИНИ ІЗ ЗОВНІШНІМ СЕРЕДОВИЩЕМ. НЕРВОВА СИСТЕМА

137
§ 34. Значення і будова нервової системи. Нейрон. Рефлекс. Рефлекторна дуга 137
§ 35. Центральна та периферична нервова система людини 140
§ 36. Спинний мозок 143
§ 37. Головний мозок. Будова та функції заднього і середнього мозку 147
§ 38. Головний мозок. Будова та функції переднього мозку 150
§ 39. Вегетативна нервова система 155
§ 40. Захворювання нервової системи та їх профілактика 158

Тема 8. ЗВ’ЯЗОК ОРГАНІЗМУ ЛЮДИНИ ІЗ ЗОВНІШНІМ СЕРЕДОВИЩЕМ. СЕНСОРНІ СИСТЕМИ

164
§ 41. Загальна характеристика сенсорних систем. Будова аналізаторів 164
§ 42. Зорова сенсорна система. Око 167
§ 43. Сприйняття зоровою сенсорною системою світла, кольору, простору 169
§ 44. Захист зору 173
§ 45. Слухова сенсорна система. Вухо. Захист слуху 175
§ 46. Сенсорні системи смаку та нюху 180
§ 47. Сенсорні системи рівноваги, руху, дотику, температури, болю 183

Тема 9. ВИЩА НЕРВОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

188
§ 48. Поняття про вищу нервову діяльність та її основні типи 188
§ 49. Безумовні рефлекси. Інстинкти 193
§ 50. Умовні рефлекси 196
§ 51. Особливості вищої нервової діяльності людини. Мова 199
§ 52. Навчання та пам’ять 202
§ 53. Мислення та свідомість 207
§ 54. Біоритми 212
§ 55. Сон 215

Тема 10. РЕГУЛЯЦІЯ ФУНКЦІЙ ОРГАНІЗМУ

220
§ 56. Гомеостаз і регуляція функцій організму. Нервова регуляція. Гуморальна регуляція 220
§ 57. Гормони. Ендокринна система 223
§ 58. Залози внутрішньої секреції. Гіпофіз. Щитоподібна залоза 226
§ 59. Залози внутрішньої секреції (продовження) 230
§ 60. Ендокринна функція залоз змішаної секреції 232
§ 61. Імунна система. Неспецифічний і специфічний імунітет. Імунізація 235
62. Порушення роботи імунної системи: СНІД, алергія 239

Тема 11. РОЗМНОЖЕННЯ ТА РОЗВИТОК ЛЮДИНИ

243
§ 63. Будова та функції репродуктивної системи. Статеві клітини. Запліднення 243
§ 64. Менструальний цикл. Вагітність 248
§ 65. Ембріональний період розвитку людини. Плацента, її функції 252
§ 66. Постембріональний розвиток людини 255
§ 67. Репродуктивне здоров’я. Захворювання, що передаються статевим шляхом 260

УЗАГАЛЬНЕННЯ

265
§ 68. Цілісність організму людини. Взаємодія регуляторних систем організму 265

ДОДАТКИ

270
КОРОТКИЙ СЛОВНИК БІОЛОГІЧНИХ ТЕРМІНІВ 273
ПРЕДМЕТНИЙ ПОКАЖЧИК 277
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 279