1. Підручники
  2. 8 клас
  3. Біологія

Біологія : підручник для 8 класу

підручник 8 клас Біологія Серебряков 2008 рік
Серебряков В., Балан П.
  • Видавництво: Генеза
  • Рік: 2008
  • ISBN: 978-966-504-810-7
  • PDF (електронна книга)
Скачати

ЗМІСТ

Як працювати з підручником

Вступ

Царство Тварини
§1. Тваринний світ як складова частина природи
§2. Різноманітність і класифікація тварин. Роль тварин у природі та житті людини

ТВАРИНИ

Тема 1. Будова і життєдіяльність тварин
§3. Будова клітини тварин
§4. Тканини тварин
Лабораторна робота № 1. Вивчення особливостей будови тваринних клітин і тканин
§5. Основні процеси життєдіяльності тварин
§6. Регуляція життєвих функцій. Поведінка тварин
§7. Розмноження та розвиток тварин
§8. Середовища мешкання тварин. Зв’язки тварин з іншими організмами

РІЗНОМАНІТНІСТЬ ТВАРИН

Тема 1. Підцарство Одноклітинні тварини, або Найпростіші
§9. Загальні риси одноклітинних тварин
§10. Найпростіші - мешканці водойм і ґрунту
Лабораторна робота № 2. Спостереження за будовою та процесами життєдіяльності найпростіших із водойми або акваріума
§11. Одноклітинні тварини, що оселяються в організмах інших живих істот
Тема 2. Підцарство Багатоклітинні тварини. Губки. Кишковопорожнинні
§12. Загальна характеристика підцарства Багатоклітинні тварини. Тип Губки
§13. Загальна характеристика кишковопорожнинних
Лабораторна робота № 3. Вивчення будови гідри
§14. Розмноження, життєвий цикл і різноманітність кишковопорожнинних
Тема 3. Черви
§15. Загальна характеристика плоских червів. Війчасті черви
§16. Плоскі черви - паразити людини і тварин
§17. Загальна характеристика типу Нематоди, або Круглі черви. Роль нематод у природі та житті людини
§18. Загальна характеристика типу Кільчасті черви
Лабораторна робота № 4. Вивчення зовнішньої будови та характеру рухів кільчастих червів (на прикладі дощового черв’яка або трубочника)
§19. Різноманітність кільчастих червів. Багатощетинкові черви
Тема 4. Тип Членистоногі
§20. Загальна характеристика членистоногих
§21. Особливості будови та процесів життєдіяльності ракоподібних
Лабораторна робота № 5. Вивчення ознак пристосованості у зовнішній будові ракоподібних до середовища мешкання
§22. Павуки. Особливості будови та життєдіяльності
§23. Різноманітність павукоподібних
§24. Комахи. Особливості будови та процесів життєдіяльності
Лабораторна робота № 6. Вивчення ознак пристосованості у зовнішній будові комах до середовища мешкання
§25. Особливості поведінки та розвиток комах
§26. Різноманітність комах
Лабораторна робота № 7. Визначення комах за допомогою визначників або карток для визначення
Тема 5. Молюски, або М’якуни
§27. Загальна характеристика молюсків
§28. Різноманітність молюсків. Класи Черевоногі та Головоногі
Лабораторна робота № 8. Вивчення зовнішньої будови та способів руху черевоногих молюсків (на прикладі акваріумних видів)
§29. Клас Двостулкові молюски
Лабораторна робота № 9. Порівняння та визначення черепашок молюсків
Тема 6. Тип Хордові. Безчерепні. Риби
§30. Загальна характеристика типу Хордові
§31. Головохордові - примітивні хордові тварини
Лабораторна робота №° 10. Зовнішня та внутрішня будова ланцетника (на постійних мікропрепаратах)
§32. Підтип Черепні. Зовнішня будова риб
Лабораторна робота №11. Вивчення зовнішньої будови та поведінки риб
§33. Внутрішня будова риб
§34. Сезонні явища в житті риб. Поведінка риб
§35. Клас Хрящові риби
§36. Клас Кісткові риби. Загальна характеристика та різноманітність
Тема 7. Клас Земноводні, або Амфібії
§37. Загальна характеристика земноводних
Лабораторна робота № 12. Порівняння скелетів земноводних і риб
§38. Розмноження та розвиток земноводних. Сезонні явища у їхньому житті
§39. Різноманітність земноводних, їхнє господарське значення та охорона
Тема 8. Клас Плазуни, або Рептилії
§40. Загальна характеристика плазунів
§41. Різноманітність плазунів. їхнє господарське значення та охорона
Тема 9. Клас Птахи
§42. Особливості будови птахів
Лабораторна робота №13. Вивчення зовнішньої будови птахів і будови пір’я
Лабораторна робота № 14. Будова скелета птахів
§43. Особливості життєдіяльності птахів
§44. Сезонні явища у житті птахів. Розмноження та розвиток птахів
§45. Різноманітність птахів. Безкільові птахи. Пінгвіни. Кільогруді птахи: Лелекоподібні, Журавлеподібні та Гусеподібні 
§46. Різноманітність птахів. Соколоподібні, Совоподібні, Дятлоподібні, Куроподібні та Горобцеподібні
§47. Значення птахів у природі та житті людини. Охорона птахів
Тема 10. Клас Ссавці, або Звірі
§48. Загальна характеристика ссавців. Зовнішня будова. Покриви
§49. Внутрішня будова ссавців
§50. Сезонні явища у житті ссавців. Розмноження та розвиток ссавців
§51. Різноманітність ссавців. Першозвірі та сумчасті. Плацентарні ссавці. Комахоїдні та рукокрилі
§52. Плацентарні ссавці. Гризуни, зайцеподібні, непарнокопитні та парнокопитні
§53. Плацентарні ссавці. Хижі. Ластоногі. Китоподібні
§54. Плацентарні ссавці. Примати
§55. Тваринництво. Охорона ссавців

ОРГАНІЗМИ І СЕРЕДОВИЩЕ ЖИТТЯ

Тема 1. Тварини і навколишнє середовище
§56. Чинники довкілля та їхній вплив на тварин
§57. Взаємозв’язки тварин в угрупованнях
§58. Вплив діяльності людини на угруповання тварин. Охорона тваринного світу
§59. Основні етапи історичного розвитку тваринного світу
Словник термінів