Біологія : підручник для 8 класу

підручник 8 клас Біологія Соболь 2016 рік
Соболь В.
Видавництво: Абетка
Рік: 2016
ISBN: 978-966-682-378-9
PDF (електронна книга)
Скачати

Анотація відсутня.

Як працювати з підручником? 5

Вступ

§ 1. Організм людини як біологічна система 6
§ 2. Життєдіяльність організму людини 10
§ 3. Регуляторні системи організму людини 14
§ 4. Значення знань про людину 18
Узагальнення теми «Вступ» 22
Cамоконтроль знань 23

Тема 1. Обмін речовин та перетворення енергії в організмі людини

§ 5. Обмін речовин та перетворення енергії в організмі людини – основна властивість живого 24
§ 6. Харчування людини та обмін речовин. Їжа людини 28
§ 7. Значення компонентів харчових продуктів 32
Узагальнення теми 1. Обмін речовин та перетворення енергії в організмі людини 36
Самоконтроль знань 37

Тема 2. Травлення

§ 8. Травлення людини. Огляд будови травної системи 38
§ 9. Травлення в ротовій порожнині 42
§ 10. Травлення в шлунку 46
§ 11. Травлення в кишечнику 50
§ 12. Регуляція травлення. Харчові розлади 54
Узагальнення теми 2. Травлення 58
Самоконтроль знань 59

Тема 3. Дихання

§ 13. Дихання та його значення 60
§ 14. Дихальна система людини 64
§ 15. Процеси дихання 68
§ 16. Регуляція дихання. Профілактика захворювань дихальної системи 72
Узагальнення теми 3. Дихання 76
Самоконтроль знань 77

Тема 4. Транспорт речовин

§ 17. Транспорт речовин. Внутрішнє середовище організму 78
§ 18. Кров і лімфа 82
§ 19. Кровотворення. Формені елементи крові 86
§ 20. Групи крові. Переливання крові. Зсідання крові 90
§ 21. Система кровообігу. Серце 94
§ 22. Кровоносні судини. Рух крові 98
§ 23. Серцево-судинні хвороби 102
Узагальнення теми 4. Транспорт речовин 106
Cамоконтроль знань 107

Тема 5. Виділення. Терморегуляція

§ 24. Виділення – важливий етап обміну речовин 108
§ 25. Регуляція сечоутворення. Захворювання органів сечовиділення 112
§ 26. Шкіра, функції та будова 116
§ 27. Терморегуляція 120
Узагальнення теми 5. Виділення. Терморегуляція 124

Тема 6. Опора та рух

§ 28. Опора людини 125
§ 29. Кістка як орган скелетної системи 129
§ 30. Скелет людини 133
§ 31. Рух людини. М’язи 137
§ 32. Робота м’язів. Втома м’язів 141
§ 33. Розвиток опорно-рухової системи людини 145
Узагальнення знань теми 6. Опора та рух 149
Самоконтроль знань 150

Тема 7. Зв’язок організму людини із зовнішнім середовищем. Нервова система

§ 34. Нервова регуляція 151
§ 35. Нервова система 155
§ 36. Спинний мозок, функції та будова 159
§ 37. Головний мозок, функції та будова 163
§ 38. Обробка інформації в цнс 167
§ 39. Периферична нервова система 171
§ 40. Захворювання нервової системи 175
Узагальнення теми 7. Зв’язок організму людини із зовнішнім середовищем.  
Нервова система 179
Самоконтроль знань 180

Тема 8. Зв’язок організму людини із зовнішнім середовищем. Сенсорні системи

§ 41. Загальна характеристика сенсорних систем 181
§ 42. Зорова сенсорна система 185
§ 43. Зір людини. Порушення зору 189
§ 44. Слухова сенсорна система 193
§ 45. Сенсорні системи смаку й нюху 197
§ 46. Сенсорні системи рівноваги і руху 201
§ 47. Сенсорні системи дотику, температури, болю 205
Узагальнення теми 8. Зв’язок організму людини із зовнішнім середовищем. Сенсорні системи 209
Самоконтроль знань 210

Тема 9. Вища нервова діяльність

§ 48. Вища нервова діяльність 211
§ 49. Безумовні рефлекси людини. Вроджена поведінка людини 215
§ 50. Умовні рефлекси людини. Набута поведінка 219
§ 51. Научіння. Розумова діяльність 223
§ 52. Мова. Мислення 227
§ 53. Свідомість. Пам’ять 231
§ 54. Сон. Біологічні ритми 235
Узагальнення знань теми 9. Вища нервова діяльність 239
Самоконтроль знань 240

Тема 10. Регуляція функцій організму

§ 55. Гомеостаз і регуляція функцій організму людини 241
§ 56. Ендокринна регуляція 245
§ 57. Залози внутрішньої та змішаної секреції 249
§ 58. Стрес. Ендокринні порушення 253
§ 59. Імунна регуляція 257
§ 60. Імунітет 261
§ 61. Імунні порушення 265
Узагальнення теми 10. Регуляція функцій організму 269
Самоконтроль знань 270

Тема 11. Розмноження та розвиток людини

§ 62. Репродуктивна система людини, будова та функції 271
§ 63. Статеве дозрівання 275
§ 64. Запліднення. Ембріональний розвиток 279
§ 65. Постембріональний розвиток людини 283
Узагальнення теми 11. Розмноження та розвиток людини 287
Узагальнення курсу 288