1. Підручники
  2. 8 клас
  3. Фізика

Фізика: підручник для 8 класу

підручник 8 клас Фізика Божинова 2008 рік
Божинова Ф., Ненашев І., Кірюхін М.
  • Видавництво: Ранок
  • Рік: 2008
  • ISBN: 978-966-315-001-7
  • PDF (електронна книга)
Скачати

ЗМІСТ

Розділ 1. Механічний рух

§ 1. Механічний рух. Відносність руху. Траєкторія. Шлях, який пройшло тіло 4
§ 2. Швидкість руху. Одиниці швидкості руху 8
§ 3. Види рухів. Середня швидкість нерівномірного руху 18
§ 4. Графіки руху тіла 16
       Лабораторна робота № 1 21
§ 5. Обертальний рух тіла. Період та частота обертання. Місяць — природний супутник Землі 23
       Лабораторна робота № 2 27
§ 6. Коливальний рух. Амплітуда, період і частота коливань. Маятники. Математичний маятник 28
       Лабораторна робота № 3 33
§ 7. Звук. Поширення звуку в різних середовищах. Відбивання звуку 35
§ 8. Джерела та приймачі звуку. Сприймання звуку людиною. Інфразвук та ультразвук. Вплив звуків на живі організми 38
       Лабораторна робота №4 42
Підбиваємо підсумки розділу 1 «Механічний рух» 44
Завдання для самоперевірки за розділом 1 «Механічний рух» 46
Енциклопедична сторінка 48

Розділ 2. Взаємодія тіл

§ 9. Взаємодія тіл. Інерція 50
§ 10. Маса як міра інертності тіл. Сила 53
§ 11. Графічне зображення сил. Додавання сил 58
§ 12. Сила тяжіння. Вага тіла. Невагомість 61
§ 13. Деформація тіла. Сила пружності. Закон Гука 65
       Лабораторна робота №5 70
       Лабораторна робота №6 72
§ 14. Тертя. Сила тертя 73
       Лабораторна робота № 7 79
§ 15. Момент сили. Умова рівноваги важеля 80
       Лабораторна робота №8 85
§ 16. Блок 87
§ 17. Тиск і сила тиску. Одиниці тиску 91
§ 18. Тиск газів та рідин. Закон Паскаля 94
§ 19. Гідростатичний тиск рідини 98
§ 20. Атмосферний тиск та його вимірювання. Барометри. Залежність атмосферного тиску від висоти 101
§ 21. Сполучені посудини. Манометри 105
§ 22. Гідравлічні машини. Насоси 119
§ 23. Виштовхувальна сила. Закон Архімеда 113
       Лабораторна робота № 9 118
§ 24. Умови плавання тіл 120
§ 25. Судноплавство та повітроплавання 123
Підбиваємо підсумки розділу 2 «Взаємодія тіл» 128
Завдання для самоперевірки за розділом 2 «Взаємодія тіл» 130
Енциклопедична сторінка 184

Розділ 3. Робота і енергія

§ 26. Механічна робота. Одиниці роботи 136
§ 27. Потужність 140
§ 28. Енергія. Потенціальна енергія тіла 144
§ 29. Кінетична енергія тіла. Повна механічна енергія 148
§ 30. Перетворення механічної енергії. Закон збереження механічної енергії 150
§ 31. Прості механізми. «Золоте правило» механіки 154
§ 32. Коефіцієнт корисної дії механізмів 158
       Лабораторна робота №10 161
Підбиваємо підсумки розділу 3 «Робота і енергія» 163
Завдання для самоперевірки за розділом 3 «Робота і енергія» 164
Енциклопедична сторінка 166

Розділ 4. Теплові явища

§ 33. Тепловий стан тіл. Температура та її вимірювання 168
       Лабораторна робота №11 173
§ 34. Внутрішня енергія 175
§ 35. Способи змінення внутрішньої енергії 178
§ 36. Теплопровідність 181
§ 37. Конвекція 184
§ 38. Випромінювання 188
§ 39. Питома теплоємність речовини. Кількість теплоти, що поглинається речовиною в ході нагрівання або виділяється під час охолодження 191
§ 40. Тепловий баланс 196
       Лабораторна робота №12 199
       Лабораторна робота №13 201
§ 41. Теплота згоряння палива. Коефіцієнт корисної дії нагрівника 203
       Лабораторна робота №14 209
§ 42. Принцип дії теплових двигунів. ККД теплового двигуна 211
§ 43. Деякі види теплових двигунів 214
§ 44. Плавлення та кристалізація твердих тіл 218
§ 45. Питома теплота плавлення 224
§ 46. Випаровування та конденсація 228
§ 47. Кипіння. Питома теплота пароутворення 233
Підбиваємо підсумки розділу 4 «Теплові явища» 240
Завдання для самоперевірки за розділом 4 «Теплові явища» 242
Енциклопедична сторінка 244
Енергія в житті людини. Теплоенергетика. Способи збереження енергетичних ресурсів. Енергозбережні технології. Використання енергії людиною й охорона природи 246
Таблиці густин деяких речовин (додаток) 251
Відповіді до вправ та завдань для самоперевірки 252
Алфавітний покажчик 253