1. Підручники
  2. 8 клас
  3. Фізика

Фізика : підручник для 8 класу

підручник 8 клас Фізика Коршак 2008 рік
Коршак Є., Ляшенко О., Савченко В.
  • Видавництво: Генеза
  • Рік: 2008
  • ISBN: 978-966-504-799-5
  • PDF (електронна книга)
Скачати

ЗМІСТ

Дорогий друже! 3

Розділ 1. МЕХАНІЧНИЙ РУХ

§ 1. Механічний рух і простір. Відносність руху 5
Вправа 1 7
§ 2. Механічний рух і час 8
§ 3. Фізичне тіло і матеріальна точка 10
§ 4. Траєкторія руху тіла 11
§ 5. Шлях, який проходить тіло 14
§ 6. Швидкість руху тіла 15
Вправа 2 20
§ 7. Середня швидкість 21
Вправа 3 23
Лабораторна робота № 1. Вимірювання середньої швидкості тіла 24
§ 8. Рух точки по колу 25
§ 9. Обертання твердого тіла 27
Вправа 4 28
Лабораторна робота № 2. Вимірювання періоду і частоти обертання твердого тіла 29
§ 10. Коливальний рух. Амплітуда, період і частота коливань 30
§ 11. Фізичний та математичний маятники 32
Лабораторна робота № 3. Дослідження коливань нитяного маятника 33
§ 12. Звукові і ультразвукові коливання та їх застосування 34
Лабораторна робота № 4. Вивчення характеристик звуку 40
Головне в розділі 1 41

Розділ 2. ВЗАЄМОДІЯ ТІЛ

§ 13. Взаємодія тіл. Сила 43
Вправа 5 48
§ 14. Інертність тіл. Маса 48
Вправа 6 51
§ 15. Густина речовини 51
Вправа 7 54
§ 16. Сила тяжіння 55
Вправа 8 56
§ 17. Деформація тіл 57
Лабораторна робота № 5. Градуювання шкали динамометра 59
Вправа 9 60
§ 18. Вага тіла 61
Вправа 10 63
§ 19. Сила тертя 64
§ 20. Як враховують сили тертя 65
Лабораторна робота № 6. Вимірювання коефіцієнта тертя 67
§ 21. Важіль 68
§ 22. Де застосовуються важелі 71
Лабораторна робота № 7. Дослідження властивостей важеля 74
Вправа 11 76
§ 23. Блоки 77
Лабораторна робота № 8. Вивчення блоків 80
Вправа 12 81
§ 24. Похила площина 81
Вправа 13 83
§ 25. Механічний тиск 84
§ 26. Як враховують тиск 87
Вправа 14 88
§ 27. Тиск газів і рідин. Закон Паскаля 88
Вправа 15 91
§ 28. Гідравлічна машина 91
§ 29. Застосування гідравлічної машини в техніці 92
Вправа 16 94
§ 30. Ваговий тиск рідин 94
§ 31. Як людина досліджує водні глибини 97
Вправа 17 98
§ 32. Сполучені посудини 99
§ 33. Застосування сполучених посудин 100
Вправа 18 101
§ 34. Атмосферний тиск. Дослід Торрічеллі 102
Вправа 19 105
§ 35. Барометри 105
Вправа 20 107
§ 36. Рідинний поршневий насос 107
§ 37. Виштовхувальна сила. Закон Архімеда 109
Вправа 21 111
§ 38. Умови плавання тіл 111
Лабораторна робота № 9. З’ясування умов плавання тіл 114
Вправа 22 116
§ 39. Плавання суден 117
§ 40. Повітроплавання 118
Лабораторна робота №10. Зважування тіл гідростатичним методом 121
Вправа 23 124
Головне в розділі 2 125

Розділ 3. РОБОТА Й ЕНЕРГІЯ. ПОТУЖНІСТЬ

§ 41. Механічна робота 127
Вправа 24 129
§ 42. «Золоте правило» механіки 130
Лабораторна робота № 11. Визначення ККД похилої площини 133
Вправа 25 134
§ 43. Потенціальна енергія 135
Вправа 26 137
§ 44. Кінетична енергія 137
Вправа 27 139
§ 45. Закон збереження і перетворення енергії 140
§ 46. Використання закону збереження і перетворення енергії 142
Вправа 28 144
§ 47. Потужність 144
Вправа 29 147
Головне в розділі 3 149

Розділ 4. ТЕПЛОВІ ЯВИЩА. КІЛЬКІСТЬ ТЕПЛОТИ. ТЕПЛОВІ МАШИНИ

§ 48. Тепловий стан тіл. Теплообмін 151
§ 49. Температура тіл. Вимірювання температури тіла 153
Лабораторна робота №12. Вимірювання температури за допомогою різних термометрів 155
§ 50. Внутрішня енергія тіла. Два способи зміни внутрішньої енергії 157
§ 51. Види теплопередачі 160
Вправа 30 163
§ 52. Кількість теплоти. Питома теплоємність речовини 164
Лабораторна робота №° 13. Визначення питомої теплоємності речовини 166
§ 53. Тепловий баланс 167
Лабораторна робота № 14. Порівняння кількості теплоти при змішуванні води різної температури 171
Вправа 31 172
§ 54. Теплота згоряння палива. ККД нагрівника 173
Вправа 32 175
Лабораторна робота №15. Визначення ККД нагрівника 175
§ 55. Плавлення твердих тіл. Кристалізація 176
§ 56. Приклади розв’язування задач 179
Вправа 33 181
§ 57. Випаровування і конденсація рідин 182
§ 58. Приклади розв’язування задач 185
Вправа 34 187
§ 59. Пояснення зміни агрегатних станів речовини на основі атомно-молекулярного вчення 187
§ 60. Перетворення теплової енергії в механічну. Принцип дії теплових машин 190
Вправа 35 193
§ 61. Двигун внутрішнього згоряння 193
§ 62. Парова і газова турбіни 195
§ 63. Екологічні проблеми використання теплових машин 196
Головне в розділі 4 199

Алфавітний покажчик

201
Відповіді до вправ 204