Фізика : підручник для 8 класу

підручник 8 клас Фізика Пістун 2016 рік
Пістун П., Добровольський В., Чопик П.
Видавництво: Богдан
Рік: 2016
ISBN: 978-966-10-4498-1
PDF (електронна книга)
Скачати

Пропонований підручник відповідає чинній програмі з фізики для 8-го класу й передбачає готовність учнів до широкого і свідомого застосування фізики. Цю орієнтацію забезпечують зміст курсу, характер викладення навчального матеріалу, добір ілюстрацій і приклади застосувань, запитання для самоперевірки знань, завдання на повторення, а також завдання експериментального характеру та лабораторні роботи.

Передмова

Розділ І. Теплові явища

§ 1. Тепловий рух молекул
§ 2. Температура
§ 3. Залежність розмірів фізичних тіл від температури
§ 4. Агрегатні стани речовини. Фізичні властивості твердих тіл, рідин та газів
§ 5. Внутрішня енергія
§ 6. Способи зміни внутрішньої енергії
§ 7. Види теплообміну
§ 8. Кількість теплоти. Питома теплоємність речовини
Лабораторна робота №1,Вивчення теплового балансу за умов змішування води з різною температурою
Лабораторна робота №2. Визначення питомої теплоємності речовини
§ 9. Будова твердих тіл. Кристалічні та аморфні тіла
§ 10. Плавлення і твердіння кристалічних речовин
§ 11. Наноматеріали
§ 12. Випаровування і конденсація
§ 13. Кипіння. Розрахунок кількості теплоти при пароутворенні та конденсації
§ 14. Тепловий баланс. Рівняння теплового балансу
§ 15. Згоряння палива. Питома теплота згоряння палива
§ 16. Принципи роботи теплових двигунів
§ 17. Двигун внутрішнього згоряння
§ 18. Парова турбіна. Теплові двигуни і охорона навколишнього середовища
Основне у розділі І «Теплові явища»

Розділ II. Електричні явища. Електричний струм

§ 19. Електричні явища. Електричний заряд
§ 20. Подільність електричного заряду
§ 21. Будова атома
§ 22. Електризація тіл. Закон збереження заряду
§ 23. Закон Кулона
§ 24. Електричне поле. Силові лінії електричного поля
§ 25. Електричний струм. Дії електричного струму
§ 26. Провідники, напівпровідники та діелектрики
§ 27. Струм у металах
§ 28. Джерела струму
§ 29. Електричне коло
§ 30. Сила струму. Амперметр
§ 31. Електрична напруга. Вольтметр
§ 32. Електричний опір. Закон Ома для ділянки кола
Лабораторна робота №З Вимірювання опору провідника за допомогою вольтметра і амперметра
§ 33. Залежність опору провідника від його довжини, площі перерізу та матеріалу
§ 34. Реостати
§ 35. Послідовне з’єднання провідників
Лабораторна робота №4,Дослідження електричного кола з послідовним з’єднанням провідників
§ 36. Паралельне з’єднання провідників
Лабораторна робота №5 Дослідження електричного кола з паралельним з’єднанням
Провідників § 37. Робота й потужність електричного струму
§ 38. Закон Джоуля-Ленца. Електронагрівальні прилади
§ 39. Природа електричного струму в розчинах і розплавах електролітів. Закон Фарадея для електролізу
§ 40. Електричний струм у газах
§ 41. Безпека людини під час роботи з електричними приладами й пристроями
Основне у розділі II «Електричні явища Електричний струм»
Правила охорони праці при виконанні лабораторних робіт у фізичному кабінеті
Міжнародна система одиниць (СІ)
Відповіді до деяких задач
Предметний покажчик