Рейтинг: 5.0 з 5 (1 голос.)

Фізика : підручник для 8 класу (поглиблене вивчення)

підручник 8 клас Фізика Засєкіна 2016 рік (поглиблене вивчення)
Видавництво: Оріон
Рік:
ISBN: 978-617-7355-32-7
Формат: PDF (електронна книга)

Скачати

Підручник пропонує учням, учителям і батькам новаторський підхід до викладання фізики в загальноосвітній школі, що поєднує традиції класичної фізичної освіти та виклики сьогодення.

Як користуватися підручником 3

РОЗДІЛ 1. Теплові явища. Теплові машини та механізми

6
§ 1. Основні положення молекулярно-кінетичної теорії 7
§ 2. Теплові явища. Тепловий рух 13
§ 3. Тепловий стан тіла. Температура 15
§ 4. Вимірювання температури. Температурні шкали 18
Лабораторна робота № 1. Вимірювання температури за допомогою різних термометрів 22
§ 5. Агрегатні стани речовини 23
§ 6. Залежність розмірів тіл від температури 28
§ 7. Внутрішня енергія 34
§ 8. Теплопровідність 38
§ 9. Конвекція 40
§ 10. Теплове випромінювання 43
§ 11. Кількість теплоти. Розрахунок кількості теплоти під час нагрівання тіла 46
§ 12. Тепловий баланс 50
Лабораторна робота № 2. Вивчення теплового балансу за умов змішування води різної температури 55
Лабораторна робота № 3. Визначення питомої теплоємності речовини 56
Перевірте себе 57
§ 13. Кристалічні та аморфні тіла 59
§ 14. Розрахунок кількості теплоти під час плавлення/ тверднення тіл 64
Лабораторна робота № 4. Визначення питомої теплоти плавлення льоду 68
§ 15. Випаровування і конденсація 69
§ 16. Кипіння. Розрахунок кількості теплоти під час пароутворення/ конденсації 73
§ 17. Розв’язання основних типів задач із розділу «Теплові явища» 77
Перевірте себе 81
§ 18. Згорання палива. Розрахунок кількості теплоти внаслідок згорання палива 83
Лабораторна робота № 5. Визначення коефіцієнта корисної дії нагрівника 88
§ 19. Види машин і механізмів. Перетворення енергії в механічних і теплових процесах 89
§ 20. Теплові машини 93
§ 21. Теплові двигуни 97
§ 22. Холодильні машини. Кондиціонери. Теплові насоси 101
Перевірте себе 105
§ 23. Фізика атмосфери 107
§ 24. Рідкі кристали 112
§ 25. Полімери 114
§ 26. Наноматеріали 117
Підсумки до розділу «Теплові явища. Теплові машини і механізми» 120
Проявляємо компетентність 126
Виконуємо навчальні проекти 127

РОЗДІЛ 2. Електричні явища. Електричний струм

128
§ 27. Взаємодія заряджених тіл 129
§ 28. Електрон. Електричні властивості речовини 133
§ 29. Електричне поле 136
§ 30. Провідники та діелектрики в електричному полі 142
§ 31. Механізми електризації тіл. Закон збереження електричного заряду 147
Лабораторна робота № 6. Дослідження взаємодії заряджених тіл 151
§ 32. Подільність електричного заряду 152
§ 33. Закон Кулона 156
Перевірте себе 160
§ 34. Електричний струм. Джерела електричного струму 162
§ 35. Дії електричного струму 169
§ 36. Електричне коло 172
§ 37. Сила струму 175
§ 38. Електрична напруга 178
Лабораторна робота № 7. Вимірювання сили струму та електричної напруги 182
§ 39. Електричний опір. Закон Ома для ділянки кола 183
Лабораторна робота № 8. Вимірювання опору провідника за допомогою амперметра й вольтметра 187
§ 40. Електричний опір металевих провідників. Питомий опір 189
§ 41. Послідовне з’єднання провідників 193
Лабораторна робота № 9. Дослідження електричного кола з послідовним з’єднанням провідників 199
§ 42. Паралельне з’єднання провідників 200
Лабораторна робота №10. Дослідження електричного кола з паралельним з’єднанням провідників 206
§ 43. Методи розрахунку розгалужених кіл 207
Перевірте себе 211
§ 44. Розширення меж вимірювання електровимірювальних приладів: шунт і додатковий опір 213
§ 45. Робота і потужність електричного струму 215
§ 46. Закон Джоуля-Ленца. Електронагрівальні прилади 221
§ 47. Електричний струм у металах 227
§ 48. Залежність опору металевих провідників від температури 230
§ 49. Електричний струм у розчинах і розплавах електролітів. Закон Фарадея 234
§ 50. Електричний струм у газах 240
§ 51. Електричний струм у напівпровідниках 245
§ 52. Напівпровідникові прилади та їх застосування в техніці 248
Безпека людини під час роботи з електричними приладами та пристроями 250
Перевірте себе 252
Підсумки до розділу «Електричні явища. Електричний струм» 254

Виконуємо навчальні проекти

260
Фізичний практикум 261
Відповіді до вправ 270
Предметний покажчик 272

Коментарі

Всього коментарів: 0