1. Підручники
  2. 8 клас
  3. Фізика

Фізика : підручник для 8 клас

підручник 8 клас Фізика Засєкіна 2016 рік
Засєкіна Т., Засєкін Д.
  • Видавництво: Оріон
  • Рік: 2016
  • ISBN: 978-617-7355-36-5
  • PDF (електронна книга)
Скачати

ЗМІСТ

Як користуватися підручником 3

Розділ 1. Теплові явища

6
§ 1. Тепловий рух 8
§ 2. Агрегатні стани речовини 13
§ 3. Температура 20
§ 4. Залежність розмірів тіл від температури 30
§ 5. Внутрішня енергія 36
§ 6. Теплопровідність 39
§ 7. Конвекція 42
§ 8. Теплове випромінювання 45
§ 9. Кількість теплоти. Розрахунок кількості теплоти під час нагрівання тіла 48
§ 10. Тепловий баланс 53
Лабораторна робота № 1. Вивчення теплового балансу за умов змішування води різної температури 59
Лабораторна робота № 2. Визначення питомої теплоємності речовини 60
Перевірте себе (§1-10) 61
§ 11. Кристалічні та аморфні тіла 63
§ 12. Розрахунок кількості теплоти під час плавлення/тверднення тіл 68
§ 13. Випаровування і конденсація 73
§ 14. Кипіння. Розрахунок кількості теплоти під час пароутворення і конденсації 77
§ 15. Згорання палива. Розрахунок кількості теплоти внаслідок згорання палива 82
§ 16. Перетворення енергії в теплових процесах 90
§ 17. Теплові двигуни 98
Перевірте себе (§11-17) 104
Підсумки до розділу «Теплові явища» 106
Виконуємо навчальні проекти 112
Проявляємо компетентність 115

Розділ 2. Електричні явища. Електричний струм

118
§ 18. Взаємодія заряджених тіл 120
§ 19. Електрон. Електричні властивості речовини 125
§ 20. Електричне поле 130
§ 21. Механізми електризації тіл. Закон збереження електричного заряду 134
§ 22. Подільність електричного заряду 140
§ 23. Закон Кулона 144
§ 24. Електричний струм. Джерела електричного струму 150
§ 25. Дії електричного струму 157
§ 26. Електричне коло 161
§ 27. Сила струму 165
§ 28. Електрична напруга 169
§ 29. Електричний опір. Закон Ома для ділянки кола 176
Лабораторна робота № 3. Вимірювання опору провідника за допомогою амперметра й вольтметра 181
§ 30. Електричний опір металевих провідників. Питомий опір 183
Перевірте себе (§18-30) 188
§ 31. Послідовне з’єднання провідників 190
Лабораторна робота № 4. Дослідження електричного кола з послідовним з’єднанням провідників 197
§ 32. Паралельне з’єднання провідників 198
Лабораторна робота № 5. Дослідження електричного кола з паралельним з’єднанням провідників 204
§ 33. Робота і потужність електричного струму 210
§ 34. Закон Джоуля — Ленца. Електронагрівальні прилади 217
§ 35. Електричний струм в металах 224
§ 36. Електричний струм у розчинах і розплавах електролітів. Закон Фарадея 227
§ 37. Електричний струм у газах 234
Перевірте себе (§31 -37) 242
Підсумки до розділу «Електричні явища. Електричний струм» 244

Виконуємо навчальні проекти

250
Відповіді до вправ 252
Предметний покажчик 254