1. Підручники
  2. 8 клас
  3. Географія

Фізична географія України. 8 клас: Підручник

підручник 8 клас Фізична географія Булава 2008 рік
Булава Л.
  • Видавництво: АН ГРО ПЛЮС
  • Рік: 2008
  • ISBN: 978-966-1598-02-6
  • PDF (електронна книга)
Скачати

ЗМІСТ

Шановні восьмикласники!
Вступ 
§1. Предмет курсу, методи географічних досліджень. Адміністративно-територіальний устрій України 

РОЗДІЛ І. УКРАЇНА ТА ЇЇ ГЕОГРАФІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ
ТЕМА 1. ФІЗИКО-ГЕОГРАФІЧНЕ ПОЛОЖЕННЯ УКРАЇНИ

§2. Загальні відомості про територію. Фізико-географічне положення
§3. Час на території України

ТЕМА 2. ДЖЕРЕЛА ГЕОГРАФІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

§4. Джерела географічних знань
§5. Географічні карти. Картографічні проекції
§6. Способи зображення об'єктів і явищ на оглядових і тематичних картах
§7. Топографічні карти та їх практичне використання

ТЕМА 3. ГЕОГРАФІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ

§8. Історія географічних досліджень території України до XX ст.
§9. Географічні дослідження XX — початку XXI ст. Видатні географи
Завдання для тематичного оцінювання

РОЗДІЛ II. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИРОДНИХ УМОВ І ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ 
ТЕМА 4. ВЕЛИКІ ФОРМИ РЕЛЬЄФУ Й ТЕКТОНІЧНІ СТРУКТУРИ

§10. Загальний план будови земної поверхні
§11. Тектонічні структури

ТЕМА 5. ГЕОЛОГІЧНА БУДОВА

§12. Геологічна карта Історія зміни природних умов
Енциклопедична сторінка

ТЕМА 6. ГЕОМОРФОЛОГІЧНА БУДОВА

§13. Закономірності поширення типів і форм рельєфу

ТЕМА 7. МІНЕРАЛЬНО-СИРОВИННІ РЕСУРСИ

§14. Різноманітність мінерально-сировинних ресурсів. Паливні корисні копалини 
§15. Рудні корисні копалини
§16. Нерудні корисні копалини. Раціональне використання мінерально-сировинних ресурсів 
Завдання для тематичного оцінювання

ТЕМА 8. КЛІМАТИЧНІ УМОВИ ТА РЕСУРСИ

§17. Основні кліматотвірні чинники
§18. Основні кліматичні показники
§19. Кліматичні ресурси. Небезпечні явища в атмосфері
§20 Спостереження за змінами погоди й клімату

ТЕМА 9. ВНУТРІШНІ ВОДИ Й ВОДНІ РЕСУРСИ

§21. Водний стік. Річки
§22. Озера, болота, водосховища, підземні води. Водні ресурси
Завдання для тематичного оцінювання

ТЕМА 10. ГРУНТИ Й ЗЕМЕЛЬНІ РЕСУРСИ

§23. Чинники ґрунтоутворення. Найпоширеніші ґрунти
§24 Закономірності поширення ґрунтів. Земельні ресурси

ТЕМА 11. РОСЛИННИЙ ПОКРИВ

§25. Закономірності поширення типів рослинності

ТЕМА 12. ТВАРИННИЙ СВІТ

§26. Закономірності поширення фауністичних комплексів
Завдання для тематичного оцінювання

РОЗДІЛ III. ЛАНДШАФТИ ТА ФІЗИКО-ГЕОГРАФІЧНЕ РАЙОНУВАННЯ
ТЕМА 13. ПРИРОДНІ ТЕРИТОРІАЛЬНІ КОМПЛЕКСИ (ЛАНДШАФТИ)

§27. Ландшафти України
§28 Фізико географічне районування

ТЕМА 14. ЗОНА МІШАНИХ ЛІСІВ

§29. Природа Українського Полісся

ТЕМА 15. ЗОНА ЛІСОСТЕПУ

§30. Лісостеп — зона поєднання широколистяно-лісових і лучно-степових природних ландшафтів

ТЕМА 16. ЗОНА СТЕПУ

§31. Степова зона колись і тепер
Енциклопедична сторінка

ТЕМА 17. УКРАЇНСЬКІ КАРПАТИ

§32. Українські Карпати: географічне положення. Загальні риси природних умов
§33. Висотна поясність ландшафтів Карпат. Охорона природи. Природні області

ТЕМА 18. КРИМСЬКІ ГОРИ

§34. Особливості природних умов і ресурсів
§35. Висотна поясність. Охорона природи. Природні області

ТЕМА 19. ПРИРОДНІ КОМПЛЕКСИ МОРІВ. ЩО ОМИВАЮТЬ УКРАЇНУ

§36. Фізико-географічна характеристика Чорного та Азовського морів
Завдання для тематичного оцінювання

РОЗДІЛ IV. ВИКОРИСТАННЯ ПРИРОДНИХ УМОВ І ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ ТА ЇХ ОХОРОНА
ТЕМА 20. ГЕОЕКОЛОГІЧНА СИТУАЦІЯ В УКРАЇНІ

§37. Господарська оцінка природних ресурсів України (узагальнення знань)
§38. Екологічне законодавство. Геоекологічні проблеми, зумовлені землеробством
§39. Геоекологічні проблеми, зумовлені різними напрямками природокористування, і шляхи їх розв‘язання

ТЕМА 21. ВИКОРИСТАННЯ ТА ОХОРОНА ПРИРОДНИХ УМОВ І ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ

§40. Природно-заповідний фонд України
§41 Національна екологічна мережа України. Моніторинг навколишнього середовища
Завдання для тематичного оцінювання
Енциклопедична сторінка
Словник найважливіших понять 
Додаток