1. Підручники
  2. 8 клас
  3. Географія

Фізична географія України: підручник для 8 класу

підручник 8 клас Фізична географія Дітчук 2008 рік
Дітчук І., Заставецька О., Брущенко І.
  • Видавництво: Прем’єр
  • Рік: 2008
  • ISBN: 966-685-191-1
  • PDF (електронна книга)
Скачати

ЗМІСТ

Вступ

§1. Предмет вивчення та методи дослідження фізичної географії України

Розділ І. ГЕОГРАФІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ УКРАЇНИ

Тема 1. Фізико-географічне положення України

§2. Фізико-географічне положення
§3. Розташування України щодо годинних поясів

Тема 2. Джерела географічної інформації

§4. Нагромадження та зберігання географічної інформації
§5. Картографічні проекції та способи картографічного зображення
§6. Топографічні карти
§7. Робота з топографічними картами

Тема 3. Географічні дослідження на території України

§8. Перші дослідження території України
§9. Систематичні дослідження території України
Завдання дня самоперевірки знань

Розділ ІІ. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИРОДНИХ УМОВ І РЕСУРСІВ УКРАЇНИ

Теми 4-5. Тектонічні структури і геологічна будова

§10. Геологічна історія
§11. Тектонічні структури
§12. Геологічна будова

Тема 6. Рельєф. Геоморфологічна будова

§13. Рівнини
§14. Гори
§15. Геоморфологічна будова

Тема 7. Мінерально-сировинні ресурси

§16. Паливні корисні копалини
§17. Рудні корисні копалини
§18. Нерудні корисні копалини
Завдання для самоперевірки знань

Тема 8. Кліматичні умови та ресурси

§19. Кліматотвірні чинники
§20. Основні показники клімату та пори року
§21. Небезпечні атмосферні явища та прогноз погоди

Тема 9. Внутрішні води та водні ресурси

§22. Життя і робота річок
§23. Основні річкові басейни
§24. Озера і штучні водойми
§25. Болота і підземні води

Теми 10-12. Ґрунти, рослинний покрив і тваринний світ

§26. Ґрунти України
§27. Рослинний покрив
§28. Тваринний світ
Завдання для самоперевірки знань

Розділ ІІІ. ЛАНДШАФТИ І ФІЗИКО-ГЕОГРАФІЧНІ РАЙОНУВАННЯ

Теми 13-14. Природно-територіальні комплекси та фізико-географічне районування

§29. Природно-територіальні комплекси (ПТК)
§30. Фізико-географічне районування

Теми 15-17. Природні зони

§31. Мішані та широколисті ліси
§32. Лісостеп
§33. Степ

Тема 18. Українські Карпати

§34. Гірська система Українських Карпат
§35. Передкарпаття і Закарпаття

Тема 19. Кримські гори

§36. Кримські гори і Південний берег Криму

Тема 20. Природні комплекси морів, що омивають Україну

§37. Чорне море
§38. Азовське море
Завдання для самоперевірки знань

Розділ IV. ВИКОРИСТАННЯ ПРИРОДНИХ УМОВ І РЕСУРСІВ ТА ЇХ ОХОРОНА

Тема 21. Геоекологічна ситуація в Україні

§39. Геоекологічна ситуація
§40. Наслідки аварії на Чорнобильській АЕС

Тема 22. Використання та охорона природних умов і ресурсів

§41. Національна екологічна мережа
§42. Охорона довкілля
Завдання для самоперевірки знань
Предметний покажчик