Рейтинг: 2.9 з 5 (19 голос.)

Фізична географія України: Підручник для 8 класу

підручник 8 клас Фізична географія Пестушко 2008 рік
Видавництво: Генеза
Рік:
ISBN: 978-966-504-809-1
Формат: PDF (електронна книга)

Скачати

Підручник «Фізична географія України» продовжує лінію новостворених підручників, які складено за новою програмою для 12-річної школи. У підручнику доступно і надзвичайно цікаво розкриті природні умови й ресурси України, а також охарактеризовані природні комплекси країни. Підручник яскраво ілюстрований, містить багато довідкових даних, а також короткий словничок термінів і понять.

Вступ 
§1. Що вивчає фізична географія України

Розділ 1. УКРАЇНА ТА її ГЕОГРАФІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

Тема 1. Фізико-географічне положення України

§2. Особливості фізико-географічного положення України 
§3. Часові пояси 

Тема 2. Джерела географічної інформації

§4. Джерела географічних знань 
§5. Географічні карти 
§6. Картографічні проекції 
§7. Топографічні карти 

Тема 3. Географічні дослідження на території України

§8. Вивчення території України від давніх часів до початку XIX 
§9. Вивчення території України в XIX - на початку XX ст 
§10. Вивчення території України в XX ст 
§11. Сучасні географічні дослідження України 

Розділ 2. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИРОДНИХ УМОВ І ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ

Тема 1. Тектонічні структури

§12. Тектонічна будова 

Тема 2. Геологічна будова

§13. Особливості геологічної будови 

Тема 3. Рельєф. Геоморфологічна будова

§14. Загальні особливості рельєфу. Рівнини 
§15. Гори 
§16. Геоморфологічна будова 

Тема 4. Мінерально-сировинні ресурси

§17. Мінеральні ресурси. Паливні корисні копалини 
§18. Рудні корисні копалини 
§19. Нерудні корисні копалини 

Тема 5. Кліматичні умови та ресурси

§20. Основні кліматичні чинники 
§21 Загальна характеристика клімату України. Кліматичні карти
§22. Погода і небезпечні погодні явища
§23. Кліматичні ресурси. Вплив погодно-кліматичних умов на здоров’я і господарську діяльність людини 

Тема 6. Внутрішні води

§24. Поверхневі води. Річкові басейни 
§25. Гідрографічні характеристики річок 
§26. Озера. Лимани. Водосховища і ставки. Канали 
§27. Болота. Підземні води 
§28. Водний баланс і водні ресурси України 

Тема 7. Ґрунти і земельні ресурси

§29. Умови ґрунтоутворення 
§30. Основні типи ґрунтів. Земельні ресурси України 

Тема 8. Рослинний покрив

§31. Різноманітність рослинності, закономірності поширення. Рослинні ресурси, їх охорона і відтворення 

Тема 9. Тваринний світ

§32. Різноманітність тваринного світу. Тваринні ресурси України, заходи щодо їх відтворення й охорони 

Розділ 3. ЛАНДШАФТИ І ФІЗИКО-ГЕОГРАФІЧНЕ РАЙОНУВАННЯ

Тема 1. Природно-територіальні комплекси

§33. Природно-територіальні комплекси. Ландшафти та їхня класифікація 

Тема 2. Фізико-географічне районування

§34. Фізико-географічне районування території України, його наукове і практичне значення 

Тема 3. Зона мішаних і широколистих лісів

§35. Фізико-географічна характеристика зони мішаних і широколистих лісів 

Тема 4. Зона лісостепу

§36. Фізико-географічна характеристика зони лісостепу 

Тема 5. Зона степу

§37. Фізико-географічна характеристика зони степу 

Тема 6. Українські Карпати

§38. Загальні риси природних умов. Висотна поясність. Природоохоронні території 
§39. Природні області 

Тема 7. Кримські гори

§40. Особливості природних умов і ресурсів: географічне положення, тектонічна будова, рельєф 
§41. Особливості природних умов і ресурсів. Природоохоронні території, природні області

Тема 8. Природні комплекси морів, що омивають Україну

§42. Фізико-географічна характеристика Чорного моря
§43. Фізико-географічна характеристика Азовського моря

Розділ. 4. ВИКОРИСТАННЯ ПРИРОДНИХ УМОВ І ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ ТА ЇХ ОХОРОНА

Тема 1. Геоекологічна ситуація в Україні

§44. Основні забруднювачі навколишнього середовища в Україні
§45. Вплив геоекологічної ситуації на населення
§46. Законодавство про екологічну ситуацію в Україні

Тема 2. Використання й охорона природних умов і природних ресурсів

§47. Національна екологічна мережа України
§48. Природно-заповідний фонд України
§49. Моніторинг в Україні. Основні заходи щодо раціонального використання і охорони навколишнього середовища

Додатки

Коментарі

Всього коментарів: 4
+ 0 – Спам
Щиро дакуемо!
+ 0 – Спам
Доброго дня
Чи можна чекати книгу в кращій якості (кольорову)?
+ 0 – Спам
Вітаємо! Завтра пошукаємо і повідомимо.
+ 0 – Спам
Підручник замінили на кольоровий