1. Підручники
  2. 8 клас
  3. Геометрія

Геометрія: 8 клас: дворівневий підручник

підручник 8 клас Геометрія Апостолова 2008 рік
Апостолова Г.
  • Видавництво: Генеза
  • Рік: 2008
  • ISBN: 978-966-504-798-8
  • PDF (електронна книга)
Скачати

ЗМІСТ

Розділ І. ВИМІРЮВАННЯ КУТІВ. ПОВ’ЯЗАНИХ З КОЛОМ

§1. Розширення поняття про кут 
§2. Центральний кут. Градусна міра дуги кола 
§3. Вписаний кут 
§4. Вимірювання кутів, утворених хордами, січними і дотичними 
§5. Сегмент, що містить заданий кут 
§6. Властивості точки перетину продовження бісектриси трикутника з описаним навколо трикутника колом 

Розділ II. БАГАТОКУТНИКИ. ПЛОЩА ПЛОСКОЇ ФІГУРИ. ЧОТИРИКУТНИКИ

§7. Багатокутники та їх властивості 
§8. Поняття площі та її основні властивості 
§9. Площа прямокутника 
§10. Загальні відомості про чотирикутники 
§11. Вписані й описані чотирикутники 
§12. Паралелограм 
§13. Про деякі властивості площ трикутника і паралелограма та опорні факти, що з них випливають 
§14. Теорема Фалеса. Середня лінія трикутника 
§15. Окремі види паралелограмів - прямокутник, ромб, квадрат
§16. Трапеція 

Розділ III. ПОДІБНІСТЬ ТРИКУТНИКІВ

§17. Пропорційні відрізки 
§18. Подібність трикутників 
§19. Ознаки подібності трикутників 
§20. Ознаки подібності прямокутних трикутників 
§21. Властивості подібних трикутників 
§22. Практичні задачі на застосування подібності 
§23. Метричні співвідношення в прямокутному трикутнику. Теорема Піфагора 
§24. Метод подібності і метричні співвідношення в колі. Властивості бісектриси трикутника 
§25. Метод подібності в опорних задачах трапеції 

Розділ IV. ТРИГОНОМЕТРИЧНІ ФУНКЦІЇ ГОСТРОГО КУТА. ОБЧИСЛЕННЯ ПРЯМОКУТНОГО ТРИКУТНИКА

§26. Відповідність між відношеннями сторін і мірою гострих кутів у прямокутному трикутнику 
§27. Побудова кута за його тригонометричними функціями. Зміна значень тригонометричних функцій на інтервалі [0°; 90°] 
§28. Тригонометричні функції доповняльних кутів 
§29. Співвідношення між тригонометричними функціями одного і того самого кута 
§30. Значення тригонометричних функцій деяких кутів 
§31. Розв’язування прямокутних трикутників 
§32. Практичні задачі із застосуванням тригонометрії 

Розділ V. ВЕКТОР ЯК НАПРЯМЛЕНИЙ ВІДРІЗОК

§33. Поняття вектора 
§34. Дії над векторами 
§35. Розкладання вектора за двома неколінеарними векторами

Розділ VI. ЦІКАВІ ДОДАТКИ

Додаток 1. Точки і коло Ейлера, пряма Ейлера 
Додаток 2. Про деякі види трикутників 
Додаток 3. Паралельні відрізки в трапеції. Співвідношення між середніми величинами 
Додаток 4. Визначні теореми давнини 
Додаток 5. Доводимо геометричні нерівності 
Додаток 6. Зовнівписане коло 
Додаток 7. Кролі, клітки і принцип Діріхле в геометрії 
Перевір себе. Вправи для повторення в тестовій формі 

СЛОВНИЧОК 

Опорні задачі на побудову (7 клас) 
Опорні задачі на побудову (8 клас) 
Чудові точки трикутника 
Опорні факти про коло 
Опорні задачі кола 
Опорні факти про трапецію 

ВІДПОВІДІ І ПОРАДИ