Геометрія : підручник для 8 класу

підручник 8 клас Геометрія Бевз 2016 рік
Бевз Г. , Бевз В., Владімірова Н.
Видавництво: Освіта
Рік: 2016
ISBN: 978-617-7012-32-9
PDF (електронна книга)
Скачати

Кожний розділ підручника «Геометрія. 8 клас» починається короткими відомостями про великих геометрів світу та їх висловлюваннями, які можуть стати для учнів дороговказом не лише в навчанні, а й на життєвому шляху. Назви розділів і параграфів подано двома мовами: українською та англійською. До кожного розділу розроблено мотиваційний матеріал, який показує зв’язок геометрії з навколишнім світом і різними науковими галузями.

Як працювати з підручником 4

Розділ 1. Чотирикутники

Для чого вивчати чотирикутники та їх властивості? 8
§ 1 Загальні властивості чотирикутників 9
§ 2 Паралелограми 16
§ 3 Прямокутник, ромб і квадрат 24
Задачі за готовими малюнками 32
Самостійна робота 1 33
Тестові завдання 1 34
Типові задачі для контрольної роботи 35
§ 4 Застосування властивостей паралелограма 36
§ 5 Трапеція 42
§ 6 Центральні і вписані кути 48
§ 7 Вписані й описані чотирикутники 56
Задачі за готовими малюнками 63
Самостійна робота 2 65
Тестові завдання 2 66
Типові задачі для контрольної роботи 67
Головне в розділі 1 68

Розділ 2. Подібність трикутників

Для чого вивчати подібність фігур? 72
§ 8 Пропорційні відрізки 73
§ 9 Подібність фігур 81
§ 10 Ознаки подібності трикутників 89
§ 11 Застосування подібності трикутників 98
§ 12 Подібність прямокутних трикутників 107
Задачі за готовими малюнками 114
Самостійна робота 3 115
Тестові завдання 3 116
Типові задачі для контрольної роботи 117
Головне в розділі 2 118

Розділ 3. Розв’язування прямокутних трикутників

Для чого розв'язувати прямокутні трикутники? 122
§ 13 Теорема Піфагора 123
§ 11 Перпендикуляр і похила 131
§ 15 Синус, косинус і тангенс гострого кута прямокутного трикутника 137
§ 16 Властивості тригонометричних функцій гострого кута 145
§ 17 Розв'язування прямокутних трикутників 155
Задачі за готовими малюнками 163
Самостійна робота 4 165
Тестові панда ним 4 166
Типові задачі для контрольної роботи 167
Головне в розділі 3 168

Розділ 4. Многокутники та їх площі

Для чого вивчати многокутники та їх площі? 172
§ 18 Многокутники 173
§ 19 Вписані й описані многокутники 180
§ 20 Площа многокутника 187
§ 21 Площі паралелограма і трапеції 195
§ 22 Площі трикутника і ромба 203
§ 23 Застосування тригонометричних функцій для обчислення площ 213
Задачі за готовими малюнками 218
Самостійна робота 5 220
Тестові завдання 5 221
Типові задачі для контрольної роботи 222
Головне в розділі 4 223

Додатки

Навчальні проекти
Проект 1. Розрізання і складання чотирикутників 225
Проект 2. Подібність і самоподібність 227
Проект 3. Прямокутні трикутники в історичних задачах 230
Проект 4. Складання прикладних задач про площі фігур 232
Запитання для повторення 235
Задачі підвищеної складності 237
Задачі для повторення 240
Тренувальні тести
Тренувальний тест №1 217
Тренувальний тест №2 249
Задачі на побудову 251
З історії геометрії 255
Відомості за курс 7 класу 258
Предметний покажчик 264
Відповіді 266