1. Підручники
  2. 8 клас
  3. Геометрія

Геометрія : підручник для 8-го класу

підручник 8 клас Геометрія Істер 2016 рік
Істер О.
  • Видавництво: Генеза
  • Рік: 2016
  • ISBN: 978-966-11-0701-3
  • PDF (електронна книга)
Скачати

ЗМІСТ

РОЗДІЛ 1. ЧОТИРИКУТНИКИ

§ 1. Чотирикутник, його елементи. Сума кутів чотирикутника 6
§ 2. Паралелограм, його властивості й ознаки 12
§ 3. Прямокутник і його властивості 21
§ 4. Ромб і його властивості 26
§ 5. Квадрат і його властивості 31
§ 6. Трапеція 38
§ 7. Вписані та центральні кути 45
§ 8. Вписані та описані чотирикутники 50
§ 9. Теорема Фалеса 55
§ 10. Середня лінія трикутника, її властивості 59
§ 11. Середня лінія трапеції, її властивості 63

РОЗДІЛ 2. ПОДІБНІСТЬ ТРИКУТНИКІВ

§ 12. Узагальнена теорема Фалеса 78
§ 13. Подібні трикутники 83
§ 14. Ознаки подібності трикутників 87
§ 15. Середні пропорційні відрізки у прямокутному трикутнику 95
§ 16. Властивість бісектриси трикутника 100
§ 17. Застосування подібності трикутників до розв’язування задач 103

РОЗДІЛ 3. РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ПРЯМОКУТНИХ ТРИКУТНИКІВ

§ 18. Теорема Піфагора 119
§ 19. Перпендикуляр і похила, їх властивості 128
§ 20. Синус, косинус і тангенс гострого кута прямокутного трикутника. Співвідношення між сторонами і кутами прямокутного трикутника 134
§ 21. Розв’язування прямокутних трикутників 143

РОЗДІЛ 4. МНОГОКУТНИКИ. ПЛОЩІ МНОГОКУТНИКІВ

§ 22. Многокутник і його елементи. Сума кутів опуклого многокутника. Многокутник, вписаний у коло, і многокутник, описаний навколо кола 155
§ 23. Поняття площі многокутника. Площа прямокутника 161
§ 24. Площа паралелограма 167
§ 25. Площа трикутника 171
§ 26. Площа трапеції 177

Завдання для перевірки знань за курс геометрії 8 класу

187
Задачі підвищеної складності 188
Додаток 1 192
Додаток 2 194
Відомості з курсу геометрії 7 класу 196
Вправи на повторення курсу геометрії 7 класу 205
Відповіді та вказівки 206
Предметний покажчик 212