1. Підручники
  2. 8 клас
  3. Інформатика

Інформатика : підручник для 8 класу

підручник 8 клас Інформатика Бондаренко 2016 рік
Бондаренко О. та ін.
  • Видавництво: Ранок
  • Рік: 2016
  • ISBN: 978-617-09-2852-8
  • PDF (електронна книга)
Скачати

ЗМІСТ

Розділ 1. Кодування даних

§ 1. Кодування та декодування повідомлень 7
§ 2. Двійкове кодування 10
Практична робота 1 13

Розділ 2. Апаратно-програмне забезпечення комп’ютера

§ 3. Історія опрацювання інформаційних об’єктів 17
§ 4. Архітектура комп’ютера. Технічні характеристики складових комп’ютера 21
Практична робота 2 27
§ 5. Програмне забезпечення комп’ютера 28
Практична робота 3 34

Розділ 3. Опрацювання текстових даних

§ 6. Списки в текстовому документі 37
§ 7. Таблиці в текстовому документі 41
§ 8. Опрацювання текстового документа, що містить різні об’єкти 44
§ 9. Оформлення документів. Структура складного текстового документа 48
Практична робота 4 54
Практична робота 5 55

Розділ 4. Опрацювання об’єктів мультимедіа

§ 10. Знайомство з форматами відео- та аудіофайлів 59
§ 11. Програмне забезпечення для опрацювання об’єктів мультимедіа 61
§ 12. Створення аудіо- та відеофрагментів 65
§ 13. Опрацювання, збереження та публікація відеокліпу 69
Практична робота 6 73
Практична робота 7 74

Розділ 5. Технології опрацювання числових даних у середовищі табличного процесора

§ 14. Типи посилань на комірки в Excel 77
Практична робота 8 81
§ 15. Логічні функції 82
§ 16. Математичні та статистичні функції 86
§ 17. Параметри сторінки. Друкування таблиці 89
§ 18. Упорядкування даних. Умовне форматування 94
Практична робота 9 98
§ 19. Розширені фільтри. Проміжні підсумки 100
§ 20. Діаграми і графіки 103
Практична робота 10 106

Розділ 6. Основи подійно- та об’єктно-орієнтованого програмування

§ 21. Знайомство із середовищем програмування 109
§ 22. Створення найпростішого проекту 113
§ 23. Запис програми 116
§ 24. Основні компоненти програми 121
§ 25. Властивості і методи елементів керування 125
§ 26. Налагодження програмного коду 128
Практична робота 11 133
Практична робота 12 135

Розділ 7. Алгоритми роботи з об’єктами та величинами

§ 27. Величини та їхні властивості 139
§ 28. Елементи для введення даних 142
Практична робота 13 147
§ 29. Величини цілих типів 149
§ 30. Величини дійсних типів 153
§ 31. Величини логічного типу 157
§ 32. Величини символьного типу 160
§ 33. Величини рядкового типу 163
§ 34. Перетворення величин одного типу на інший 167
Практична робота 14 171

Розділ 8. Алгоритми з повтореннями та розгалуженнями

§ 35. Алгоритми з розгалуженнями 175
§ 36. Складання програм із розгалуженнями 178
§ 37. Поліваріантне розгалуження 182
§ 38. Компоненти вибору 186
§ 39. Алгоритми з повтореннями. Цикл із передумовою 190
§ 40. Алгоритми з повтореннями. Цикл із післяумовою 195
§ 41. Алгоритми з повтореннями. Цикл із параметром 199
§ 42. Складання циклічних алгоритмів опрацювання величин 203
Практична робота 15 207

Розділ 9. Графічне відображення даних

§ 43. Базові графічні примітиви 211
§ 44. Налаштування властивостей графічних примітивів 215
§ 45. Створення програм із графічним відображенням даних 220
§ 46. Графічні компоненти 223
§ 47. Виведення рисунків із зовнішніх файлів 227
§ 48. Розробка програм із графічними компонентами 231
Практична робота 16 235

Розділ 10. Розв’язування компетентнісних задач. Виконання індивідуальних і групових навчальних проектів

§ 49. Розв’язування компетентнісних задач 239
§ 50. Виконання навчальних проектів 243
Навчальні проекти 248
Комп’ютерний словник 251
Алфавітний покажчик 253