1. Підручники
  2. 8 клас
  3. Інформатика

Інформатика : підручник для 8 класу

підручник 8 клас Інформатика Гуржій 2016 рік
Гуржій А. та ін.
  • Видавництво: Світ
  • Рік: 2016
  • ISBN: 978-966-603-996-8
  • PDF (електронна книга)
Скачати

ЗМІСТ

ЯК ПРАЦЮВАТИ З ЦІЄЮ КНИГОЮ 4

РОЗДІЛ 1. КОДУВАННЯ ДАНИХ

5
1.1. Отримання, кодування і декодування даних 5
1.2. Текстові повідомлення та їх кодування 10
Практична робота №1. Розв’язування задач на визначення довжини двійкового коду текстових даних 15
СЛОВНИЧОК 17

РОЗДІЛ 2. АПАРАТНО-ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОМП’ЮТЕРА

18
2.1. Історія засобів опрацювання інформаційних об’єктів 18
2.2. Види сучасних комп’ютерів та їх застосування 23
2.3. Архітектура комп’ютера 26
2.4. Мультимедійні пристрої введення та виведення 34
2.5. Класифікація та загальні характеристики програмного забезпечення 40
Практична робота №2. Конфігурування комп’ютера під потреби користувача 50
2.6. Службове програмне забезпечення 51
Практична робота № 3. Архівування та розархівування даних 62
СЛОВНИЧОК 62

РОЗДІЛ 3. ОПРАЦЮВАННЯ ТЕКСТОВИХ ДОКУМЕНТІВ

64
3.1. Формати файлів текстових документів. Форматування символів і абзаців 64
3.2. Списки, таблиці, символи і формули 68
3.3. Створення та редагування графічних об’єктів у текстовому документі 74
3.4. Стильове оформлення абзаців 76
3.5. Структура документа. Розділи. Колонтитули 81
3.6. Посилання. Автоматизоване створення змісту та покажчиків 84
3.7. Опрацювання складного текстового документа 86
Практична робота № 4. Створення текстового документа, що містить об’єкти різних типів 89
Практична робота № 5. Структура документа. Автоматизоване створення змісту і покажчиків 90
СЛОВНИЧОК 90

РОЗДІЛ 4. СТВОРЕННЯ ТА ОПРАЦЮВАННЯ ОБ’ЄКТІВ МУЛЬТИМЕДІЯ

92
4.1. Формати аудіо- та відеофайлів. Конвертація аудіо- та відеофайлів 92
4.2. Програмне забезпечення для опрацювання об’єктів мультимедія 98
4.3. Створення й опублікування мультимедія 100
Практична робота 6. Створення відеокліпу. Додавання відеоефектів, налаштування часових параметрів аудіо- та відеоряду 103
Практична робота 7. Розміщення аудіо- та відеоматеріалів у Інтернеті 103
СЛОВНИЧОК 105

РОЗДІЛ 5. ОСНОВИ ПОДІЙНО- ТА ОБ’ЄКТНО-ОРІЄНТОВАНОГО ПРОГРАМУВАННЯ

106
5.1. Загальний порядок розв’язування задач на комп’ютері 106
5.1.1. Підготовчий етап 106
5.1.2. Етап виконання 109
5.2. Мови програмування 111
5.3. Основні відомості про мову Free Pascal і середовища програмування 114
5.4. Загальні відомості про середовище візуального програмування Lazarus 117
5.5. Основи візуального програмування в середовищі Lazarus 125
5.6. Створення проекту в режимі візуального програмування середовища Lasarus 131
5.7. Розроблення проекту з простим кодом 136
Практична робота № 8. Створення об’єктно-орієнтованої програми, що відображає вікно повідомлення 140
Практична робота № 9. Створення програми з кнопками та написами 141
СЛОВНИЧОК 141

РОЗДІЛ 6. АЛГОРИТМИ РОБОТИ З ОБ’ЄКТАМИ ТА ВЕЛИЧИНАМИ

142
6.1. Консольний режим роботи середовища Lazarus 142
6.2. Дані, змінні, константи 146
6.3. Уведення та виведення даних 154
6.3.1. Уведення та виведення даних у консольному режимі 154
6.3.2. Уведення і виведення даних у віконному режимі 157
6.4. Вирази, операнди та операції 161
6.4.1. Арифметичні вирази 161
6.4.2. Логічні вирази 162
6.4.3. Операції над рядковими даними 164
6.5. Розроблення програм для реалізації лінійних алгоритмів 167
Практична робота № 10. Описання та виконання лінійних алгоритмів опрацювання величин у середовищі програмування 170
Практична робота № 11. Налагодження програми 170
СЛОВНИЧОК 171
6.6. Розроблення програм для реалізації алгоритмів із розгалуженнями 171
6.7. Розроблення програм для реалізації алгоритмів із повтореннями для опрацювання величин 175
Практична робота № 12. Описання та виконання алгоритмів з повтореннями та розгалуженнями для опрацювання величин 179
6.8. Розроблення програм для реалізації алгоритмів із графічним відображенням даних 179
6.8.1. Створення графічних зображень у середовищі Lazarus 180
6.8.2. Інструменти й методи для створення графічних зображень 182
6.8.3. Графічні інструменти 182
6.8.4. Методи класу TCanvas 184
6.8.5. Відображення рисунків із зовнішніх файлів 191
Практична робота № 13. Описання та виконання алгоритмів з графічним відображенням даних 195
СЛОВНИЧОК 195

РОЗДІЛ 7. ТЕХНОЛОГІЇ ОПРАЦЮВАННЯ ЧИСЛОВИХ ДАНИХ У СЕРЕДОВИЩІ ТАБЛИЧНОГО ПРОЦЕСОРА

196
7.1. Обчислення в середовищі табличного процесора 196
7.2. Призначення та використання основних математичних функцій табличного процесора 205
7.3. Призначення та використання основних логічних функцій табличного процесора 211
7.4. Призначення й використання основних статистичних функцій табличного процесора 214
7.5. Умовне форматування 221
7.6. Створення і налагодження діаграм 224
7.7. Упорядковування даних у таблицях. Автоматичні та розширені фільтри 232
7.8. Підсумки і проміжні підсумки 239
7.9. Надання значень параметрам сторінки. Друкування електронної таблиці 242
Практична робота № 14. Розв’язування задач на обчислення 246
Практична робота № 15. Використання математичних, логічних і статистичних функцій табличного процесора. Умовне форматування 247
Практична робота № 16. Упорядкування даних у таблицях. Автоматичні та розширені фільтри 247
СЛОВНИЧОК 248

Розділ 8. РОЗВ’ЯЗУВАННЯ КОМПЕТЕНТНІСНИХ ЗАДАЧ

249

Розділ 9. ВИКОНАННЯ ІНДИВІДУАЛЬНИХ І ГРУПОВИХ НАВЧАЛЬНИХ ПРОЕКТІВ

251