1. Підручники
  2. 8 клас
  3. Інформатика

Інформатика : підручник для 8 класу (поглиблене вивчення)

підручник 8 клас Інформатика Гуржій 2016 рік (поглиблене вивчення)
Гуржій А. та ін.
  • Видавництво: Світ
  • Рік: 2016
  • ISBN: 978-966-914-001-2
  • PDF (електронна книга)
Скачати

ЗМІСТ

ЯК ПРАЦЮВАТИ З ЦІЄЮ КНИГОЮ 4

РОЗДІЛ 1. МАТЕМАТИЧНІ ОСНОВИ ОБЧИСЛЮВАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ

5
1.1. Поняття про системи числення. Позиційні та непозиційні системи числення 5
1.2. Системи числення, що використовуються в обчислювальній техніці 7
1.3. Арифметичні дії в позиційних системах числення 10
1.4. Перетворення подання чисел із однієї системи числення в іншу 11
1.5. Способи подання чисел у обчислювальній техніці 14
Практична робота № 1 18

РОЗДІЛ 2. КОДУВАННЯ ДАНИХ

19
2.1. Отримання, кодування і декодування даних 19
2.2. Текстові повідомлення та їх кодування 24
2.3. Кодування графічних даних 27
2.4. Кодування звукових даних 34
2.5. Оцифровування звуку 36
2.6. Формати аудіофайлів 39
2.7. Кодування відеоданих 42
Практична робота № 2 44

РОЗДІЛ 3. КОМП’ЮТЕР ЯК УНІВЕРСАЛЬНИЙ ПРИСТРІЙ ДЛЯ ОПРАЦЮВАННЯ ДАНИХ

48
3.1. Архітектура комп’ютера 48
3.2. Мультимедійні пристрої введення та виведення даних 56
3.3. Програмне забезпечення 59
3.4. Ліцензії на програмне забезпечення 66
3.5. Інсталяція програмного забезпечення 68
3.6. Архівування даних 73
3.7. Запис даних на оптичні носії. Форматування та копіювання дисків 79
3.8. Дефрагментація пристроїв пам’яті з файловими системами, визначення розкладу її проведення 82
Практична робота 3 84
Практична робота 4 85

РОЗДІЛ 4. ОПРАЦЮВАННЯ ТЕКСТОВИХ ДОКУМЕНТІВ

87
4.1. Формати файлів текстових документів. Форматування символів і абзаців (повторення) 87
4.2. Списки і таблиці 90
4.3. Створення та редагування графічних об’єктів у текстовому документі 96
4.4. Стильове оформлення абзаців. Структура об’єкта 97
4.5. Розділи. Колонтитули 99
4.6. Посилання. Автоматизоване створення змісту і покажчиків 102
4.7. Опрацювання складного текстового документа 104
Практична робота № 5 107
Практична робота № 6 108
Практична робота № 7 108

РОЗДІЛ 5. КОМП’ЮТЕРНА ГРАФІКА. ВЕКТОРНИЙ ГРАФІЧНИЙ РЕДАКТОР

110
5.1. Основні поняття комп’ютерної графіки 110
5.2. Векторний графічний редактор. Особливості побудови й опрацювання векторних зображень 118
5.3. Способи зафарбовування об’єктів 122
5.4. Вставлення і редагування векторних рисунків 124
5.5. Засоби векторного графічного редактора Inkspace 126
Практична робота № 8 129
Практична робота № 9 129

РОЗДІЛ 6. СТВОРЕННЯ ТА ОПРАЦЮВАННЯ ОБ’ЄКТІВ МУЛЬТИМЕДІЯ

131
6.1. Мультимедія 131
6.2. Програмне забезпечення для опрацювання об’єктів мультимедія 133
6.3. Створення та опублікування мультимедія 135
Практична робота № 10 139
Практична робота № 11 139

РОЗДІЛ 7. МУЛЬТИМЕДІЙНІ ПРЕЗЕНТАЦІЇ

141
7.1. Розроблення презентації 141
7.2. Елементи дизайну презентацій 144
7.3. Використання організаційних діаграм у презентаціях 148
7.4. Вбудовані та зв’язані об’єкти в презентаціях 149
7.5. Додавання відеокліпів, звукових ефектів і мовного супроводу до слайдової презентації. Елементи анімації 151
7.6. Гіперпосилання та елементи керування в презентаціях 152
Практична робота № 12 154
Практична робота № 13 155

РОЗДІЛ 8. ТЕХНОЛОГІЇ ОПРАЦЮВАННЯ ЧИСЛОВИХ ДАНИХ У СЕРЕДОВИЩІ ТАБЛИЧНОГО ПРОЦЕСОРА

157
8.1. Обчислення в середовищі табличного процесора 157
8.2. Призначення й використання основних математичних функцій табличного процесора 165
8.3. Призначення й використання основних логічних функцій табличного процесора 171
8.4. Призначення й використання основних статистичних функцій табличного процесора 174
8.5. Умовне форматування 180
8.6. Створення та налагодження діаграм 183
8.7. Упорядкування даних у таблицях. Автоматичні та розширені фільтри 189
8.8. Підсумки й проміжні підсумки 195
8.9. Надання значень параметрам книги й аркуша 198
Практична робота № 14 199
Практична робота № 15 200
Практична робота № 16 200
Практична робота № 17 201

РОЗДІЛ 9. ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ АЛГОРИТМІЗАЦІЇ

203
9.1. Поняття алгоритму 203
9.2. Властивості алгоритму 204
9.3. Способи описання алгоритмів 206
9.4. Базові алгоритмічні структури 209
Практична робота № 18 213

РОЗДІЛ 10. МОВИ ПРОГРАМУВАННЯ

214
10.1. Основні етапи розв’язування задач за допомогою комп’ютера 214
10.1.1. Підготовка задач для розв’язування на комп’ютері 214
10.1.2. Етапи розв’язування задач на комп’ютері 216
10.2. Еволюція мов програмування 218
10.3. Класифікація мов програмування 219
10.4. Поняття середовища програмування 221
10.5. Робота в середовищі Pascal 7.0 224
10.6. Структура програми 226
10.7. Символи, ключові слова та ідентифікатори 229
Практична робота № 19 230

РОЗДІЛ 11. ЛІНІЙНІ АЛГОРИТМИ

231
11.1. Дані й типи даних 231
11.1.1. Класифікація типів даних 231
11.1.2. Поняття змінної. Оператор присвоювання 232
11.1.3. Стандартні типи даних 234
11.1.4. Типи даних користувача 237
11.1.5. Константи 238
11.2. Оператори й вирази 240
11.2.1. Арифметичні вирази 240
11.2.2. Стандартні математичні функції 242
11.3. Уведення даних з клавіатури 243
11.4. Виведення даних 245
11.5. Розробка програм для лінійних алгоритмів 247
Практична робота № 20 250
Практична робота № 21 250

РОЗДІЛ 12. ЕЛЕМЕНТИ АЛГЕБРИ ЛОГІКИ

251
12.1. Предмет та історія виникнення математичної логіки 251
12.2. Логічні операції та вирази 252
12.3. Використання булевої алгебри для розв’язування логічних задач 256
Практична робота № 22 257

РОЗДІЛ 13. АЛГОРИТМИ З РОЗГАЛУЖЕННЯМИ

259
13.1. Мітки. Оператор безумовного переходу 259
13.2. Оператори умовного переходу 260
13.3. Програми для алгоритмів із розгалуженням 265
Практична робота № 23 269
Практична робота № 24 271

РОЗДІЛ 14. АЛГОРИТМИ З ПОВТОРЕННЯМИ

273
14.1. Оператори циклу 273
14.2. Розв’язування обчислювальних задач 277
14.2.1. Особливості розв’язування обчислювальних задач 277
14.2.2. Циклічні рекурентні алгоритми 278
14.2.3. Циклічні обчислювальні алгоритми з невідомою кількістю ітерацій 282
14.2.4. Обчислювальні алгоритми із вкладеними циклами 284
14.3. Розроблення програм для циклічних алгоритмів 285
Практична робота № 25 288
Практична робота № 26 290
Практична робота № 27 290