Інформатика : підручник для 8-го класу

підручник 8 клас Інформатика Казанцева 2016 рік
Казанцева О., Стеценко І.
Видавництво: Богдан
Рік: 2016
ISBN: 978-966-10-4480-6
PDF (електронна книга)
Скачати

Анотація відсутня.

Розділ 1. Кодування даних

5
§ 1. Роль і місце кодування в інформаційних процесах 5
1.1. Зберігання, передавання та обробка інформації 5
1.2. Кодування інформації 6
1.3. Двійкове кодування 8
1.4. Переведення числа в двійкову систему числення 8
1.5. Цілі числа в комп'ютері 8
Вправа 1 11
§ 2. Кодування символів 12
2.1. Азбука Морзе 12
2.2. Кодування символів у комп'ютерній техніці 13
2.3. Особливості кодування кирилиці 15
Вправа 2 16
§ 3. Вимірювання інформації 19
3.1. Як виміряти інформацію 19
3.2. Змістовий підхід 19
3.3. Алфавітний підхід 21
Практична робота №1. Розв'язування задач на визначення довжини двійкового коду даних різних типів 24

РОЗДІЛ 2. Апаратно-програмне забезпечення комп’ютера

25
§ 4. Апаратне забезпечення 25
4.1. Будова комп'ютера 25
4.2. Центральний процесор 26
4.3. Материнська плата 27
4.4. Внутрішня пам'ять 27
4.5. Зовнішня пам'ять 28
4.6. Введення і виведення інформації 29
4.7. Мультимедійне обладнання 31
4.8. Від абака до суперкомп'ютера 32
Вправа 3 33
§ 5. Вибір складових комп'ютера під потребу 34
5.1. Позначення комплектуючих системного блока комп'ютера 34
5.2. Огляд комп'ютерних комплектуючих 35
Практична робота №2. Конфігурація комп'ютера під потребу 38
§ 6. Програмне забезпечення 39
6.1. Роль програмного забезпечення, його класифікація 39
6.2. Прикладне програмне забезпечення 40
6.3. Системне програмне забезпечення 41
6.4. Складові операційної системи 42
6.5. Файлова система 43
6.6. форматування носіїв даних 44
§ 7. Розробка і розповсюдження програмного забезпечення 46
7.1. Інструментальне програмне забезпечення 46
7.2. Розповсюдження програмного забезпечення 46
7.3. Інсталяція та деінсталяція програмного забезпечення 47
7.4. Сумісність програмного забезпечення 48
Вправа 4 49
§ 8. Стиснення та архівування даних 50
8.1. Стиснення даних 50
8.2. Програми-архіватори 51
8.3. Архівування файлів і папок у Windows 52
8.4. Програма-архіватор WinRAR 52
8.5. Архівування файлів 53
8.6. Багатотомний архів 54
8.7. Саморозпаковуваний архів 54
Практична робота №3. Архівування та розархівування даних 56

РОЗДІЛ 3. Опрацювання текстових даних

57
§ 9. Списки в текстових документах 57
9.1. Повторення 57
9.2. Формати файлів текстових документів 58
9.3. Види списків 58
9.4. Створення списків 59
9.5. Зміна зовнішнього вигляду списків 59
9.6. Багаторівневі списки 60
Вправа 5 61
§ 10. Таблиці в текстових документах 63
10.1. Основні елементи таблиці 63
10.2. Створення таблиць 63
10.3. Виділення елементів таблиці 65
10.4. Введення та редагування тексту 65
10.5. Форматування таблиць 66
10.6. Вставлення та видалення рядків і стовпців 66
10.7. Змінення ширини стовпців і висоти рядків 67
10.8. Об'єднання та поділ клітинок 67
Вправа 6 68
Вправа 7 68
§ 11. Символи, формули, графічні об'єкти в текстовому документі 70
11.1. Вставлення символів 70
Вправа 8. Самостійно 70
11.2. Вставлення формул 71
Вправа 9 71
11.3. Вставлення графічних об'єктів 72
Вправа 10 72
Практична робота №4. Створення текстового документа, що містить об'єкти різних типів 76
§ 12. Використання стилів і шаблонів документів 76
12.1. Стилі форматування 76
12.2. Типи стилів 77
12.3. Перегляд інформації про стилі 77
12.4. Застосування стилів 78
12.5. Створення і зміна стилів 78
Вправа 11 79
12.6. Шаблони документів 80
12.7. Створення документа на основі шаблону 80
12.8. Створення шаблону 81
Вправа 12 81
§ 13. Верстка сторінок документа. Створення змісту і покажчика 83
13.1. Настроювання параметрів сторінки 83
13.2. Створення колонок 84
Вправа 13. Самостійно 85
13.3. Верстка сторінок 85
13.4. Нумерація сторінок 86
13.5. Оформлення колонтитулів 87
Вправа 14. Самостійно 89
13.6. Створення посилань 89
13.7. Створення структури документа 90
Вправа 15 90
13.8. Автоматичне створення змісту 91
13.9. Створення покажчиків 92
Вправа 16 92
§ 14. Створення складних документів 94
14.1. Робота з кількома документами 94
14.2. Алгоритм роботи над складним документом 94
Практична робота №5. Структура документа. Автоматизоване створення змісту та покажчиків 95

РОЗДІЛ 4. Опрацювання об'єктів мультимедіа

97
§ 15. Мультимедіа як ознака сучасного інформаційного світу 97
15.1. Поняття мультимедіа 97
15.2. Застосування мультимедіа 98
153. Складові мультимедіа 98
15.4. Створення GIF-анімації 99
Вправа 17 100
§ 16. Зберігання і відтворення мультимедійних даних 102
16.1. Аудіодані та аудіоформати 102
16.2. Відеодані та відеоформати 103
163. Кодеки 105
16.4. Медіа контейнери 105
163. Конвертування відео та аудіо 106
16.6. Мультимедійні програвачі 106
Вправа 18 107
§ 17. Основи обробки мультимедійних даних 109
17.1. Огляд програми Кіностудія Windows 109
17.2. Документи й об'єкти Кіностудія Windows 110
17.3. Інтерфейс програми Windows Movie Maker 111
17.4. Початок роботи над фільмом 112
17.5. Основи монтажу фільму 113
Вправа 19 116
§ 18. Редагування мультимедійних даних 118
18.1. Оформлення відеоряду 118
18.2. Керування аудіорядом 120
Практична робота №6. Створення відеокліпу. Додавання відеоефектів, налаштування часових параметрів аудіо- та відеоряду 123
§ 19. Мультимедіа у Вебі 124
19.1. Роль і місце мультимедіа у Вебі 124
19.2. Потокове аудіо та відео 124
19.3. Розміщення анімації, відео та аудіо на веб-сторінках 124
Вправа 20 125
19.4. Онлайнові конвертори відео та аудіо, GIF-редактори 126
Вправа 21. Самостійно 126
19.5. Робота з інтернет-джерелами мультимедійного контенту 126
Вправа 22. Самостійно 127
§ Розміщення аудіо- та відеофайлів в Інтернеті 128
20.1. Платформи для розміщення фотографій та відео 128
20.2. Відеохостинг YouTube 129
Розміщення аудіо-та відеоматеріалів в Інтернеті 130

РОЗДІЛ 5. Основи подійно-та об'єктно-орієнтованого програмування

131
§ 21. Мова програмування 131
21.1. Поняття мови програмування 131
21.2. Система програмування 132
§ 22. Основні поняття об'єктно-орієнтованого програмування 134
22.1. Об'єкти. Властивості і методи об'єктів 134
22.2. Графічний інтерфейс користувача 135
22.3. Події, обробники подій 136
§ 23. Ознайомлення із середовищем програмування 138
23.1. Початок роботи в середовищі 138
23.2. Структура головного вікна 140
23.3. Вікно форми 141
23.4. Панель елементів керування 141
23.5. Вікно властивостей 142
Вправа 23 142
23.6. Вікно складових проекту 142
§ 24. Створення найпростішого проекту 144
24.1. Вікно програмного коду 144
24.2. Зміна властивостей об'єкта 145
24.3. Виконання програми 146
24.4. Редагування коду обробника події 146
24.5. Збереження проекту 147
Вправа 24 148
§ 25. Властивості та методи елементів керування 150
25.1. Найбільш уживані властивості елементів керування 151
Вправа 25 152
25.2. Поняття методу 153
Вправа 26 154
§ 26. Використання вікон повідомлень 156
26.1. Синтаксис процедури 156
26.2. Константи та значення процедури MsgBox 157
Вправа 27 157
Практична робота №8. Створення об'єктно-орієнтованої програми, що відображає вікно повідомлення 158
§ 27. Елементи керування «напис» і «кнопка» 160
Вправа 28 160
Вправа 29 161
Практична робота №9. Створення програми з кнопками та написами 163

РОЗДІЛ 6. Алгоритми роботи з об'єктами та величинами

165
§28. Елементи для введення даних. Текстове поле 165
28.1. Властивості текстового поля 165
28.2. Встановлення властивостей в програмному коді 166
Вправа 30 166
Вправа 31 167
Вправа 32. Самостійно 167
§ 29. Використання перемикачів і прапорців 169
29.1. Використання перемикачів 169
29.2. Використання прапорців 170
§ 30. Списки 173
30.1. Елемент керування ListBox 173
30.2. Елемент керування ComboBox 175
Вправа 36 175
§ 31. Типи величин 178
31.1. Основні поняття мови програмування 178
31.2. Поняття величини 178
31.3. Оголошення змінних у програмі 179
§ 32. Присвоєння значень величинам.. 180
32.1. Оператор присвоєння 180
32.2. Введення даних засобами діалогового вікна 181
Вправа 37 182
Вправа 38 183
§ 33. Співвідношення типів даних та елементів для введення даних 184
33.1. Введення та виведення числових і текстових величин 184
33.2. Введення та виведення логічних величин 186
Вправа 39 186
§ 34. Числові величини 188
34.1. Арифметичні операції 188
Вправа 40 189
34.2. Задачі на цілочисельне ділення 190
Вправа 41 191
Вправа 42. Самостійно 192
§ 35. Стандартні математичні функції 193
Вправа 43 194
§ 36. Величини текстового типу 196
Вправа 44 197
Вправа 45 198
Вправа 46 198
Практична робота №10. Складання та виконання лінійних алгоритмів опрацювання величин в навчальному середовищі програмування 200
§ 37. Величини логічного типу. Програми з розгалуженням 201
37.1. Логічні вирази 201
37.2. Команди розгалуження 203
Вправа 47 203
Вправа 48 204
§ 38. Алгоритми з розгалуженнями для опрацювання величин 205
Вправа 49 206
Вправа 50 207
Вправа 51 208
§ 39. Вкладені розгалуження 209
Вправа 52 209
Вправа 53 210
§ 40. Складання алгоритмів опрацювання величин, їх налагодження і виконання 211
Практична робота №11. Налагодження готової програми 214
§ 41. Алгоритми з повтореннями. Цикл з лічильником 217
41.1. Цикл з параметром 217
Вправа 54 218
41.2. Знаходження суми, добутку, кількості та середнього арифметичного 219
Вправа 55 219
Вправа 56. Самостійно 221
41.3. Створення таблиць значень функцій 221
Вправа 57 221
§ 42. Цикли з умовами 223
Вправа 58 224
Вправа 59 224
Вправа 60 225
Практична робота №12. Складання і виконання алгоритмів з повтореннями та розгалуженнями для опрацювання величин 227
§ 43. Створення графічних зображень 228
Вправа 61 230
§ 44. Побудова зображень з використанням команди повторення 232
Практична робота №13. Складання та виконання алгоритмів з графічним відображенням даних 233
§ 45. Відображення рисунків із зовнішніх файлів 234
Вправа 62 235
Вправа 63 236

РОЗДІЛ 7. Технології опрацювання числових даних у середовищі табличного процесора

239
§ 46. Абсолютні, відносні й мішані посилання 239
46.1. Повторення 239
46.2. Посилання на адреси клітинок 239
Вправа 64 241
Вправа 65 241
§ 47. Імена клітинок та їх діапазонів. Розв'язування задач на обчислення 242
Вправа 67 244
Практична робота №14. Розв'язування задач на обчислення 246
§ 48. Математичні та статистичні функції 246
48.1. Математичні функції 247
48.2. Статистичні функції 248
48.3. Використання майстра функцій 248
48.4. Введення функцій з клавіатури 249
Вправа 68 250
Вправа 69 250
Вправа 70 251
§ 49. Логічні функції 252
49.1. Використання логічних функцій 252
Вправа 71 253
Вправа 72 254
49.2. Вкладені функції 254
Вправа 73 255
§ 50. Умовне форматування 256
50.1. Використання кольорової шкали 256
Вправа 74 257
50.2. Використання правил виділених клітинок 257
Вправа 75 258
50.3. Використання гістограм 259
50.4. Створення власного правила з використанням формул 259
Вправа 76 259
Практична робота №15. Використання математичних, логічних і статистичних функцій табличного процесора. Умовне форматування 261
§ 51. Створення та налагодження діаграм різного типу 263
51.1. Основні типи діаграм 263
51.2. Вибір типу діаграми 265
Вправа 77 .265
Вправа 78 266
§ 52. Упорядковування даних у таблицях. Автоматичні та розширені фільтри. Проміжні підсумки 268
52.1. Упорядкування даних у таблицях 268
52.2. Фільтрація даних 270
52.3. Проміжні підсумки 272
Вправа 79 272
§ 53. Встановлення параметрів сторінки. Друкування електронної таблиці 275
53.1. Встановлення параметрів сторінки 275
53.2. Налаштування друку 276
Практична робота №16. Упорядкування даних у таблицях. Автоматичні та розширені фільтри 211

РОЗДІЛ 8. Розв'язування компетентнісних задач

279
Задача 1. Комунальні послуги 279
Задача 2. Інформаційний буклет 281
Задача 3. Кросворд 283

РОЗДІЛ 9. Виконання індивідуальних і групових навчальних проектів

285
Етапи роботи над комп'ютерним проектом 285
Проект «Знайди свою мишку» 285
Рекомендації щодо створення презентації 291
Загальні вимоги до оформлення презентації. 292
План захисту проекту 292
Для виконання навчального проекту оберіть одну із запропонованих тем 293
Предметний покажчик 295