Інформатика : підручник для 8 класу

підручник 8 клас Інформатика Морзе 2016 рік
Морзе Н., Барна О., Вембер В.
Видавництво: Оріон
Рік: 2016
ISBN: 978-617-7355-45-7
PDF (електронна книга)
Скачати

Підручник продовжує авторську серію навчальних видань, в основу концепції якої покладено формування в учнів ключових і предметних інформатичних компетентностей. Теоретичний і практичний матеріал подано у співставленні різних середовищ, зокрема, програми з пакетів Microsoft Office та Libre Office, мови програмування Pyton і Free Pascal та середовища програмування Blockly, IDLE, PyCharm і Lazarus.

Розділ 1. Кодування даних

1. Кодування даних 6
2. Практична робота 1. Розв’язування задач на визначення довжини двійкового коду текстових даних 14

Розділ 2. Апаратно-програмне забезпечення комп’ютера

3. Апаратне забезпечення комп’ютера 16
4. Практична робота 2. Конфігурація комп’ютера під потребу користувача 28
5. Програмне забезпечення комп’ютера 29
6. Практична робота 3. Архівування та розархівування даних 44

Розділ 3. Опрацювання текстових даних

7. Текстовий документ і його об’єкти 46
8. Практична робота 4. Створення текстового документа, що містить об’єкти різних типів 60
9. Опрацювання складних текстових документів 62
10. Практична робота 5. Структура документа. Автоматизоване створення змісту та покажчиків 78

Розділ 4. Опрацювання об’єктів мультимедіа

11. Опрацювання аудіо- та відеофайлів 80
12. Створення та налаштування відео й аудіо 89
13. Практична робота 6. Створення відеокліпу. Додавання відеоефектів, налаштування часових параметрів аудіо- та відеоряду 97
14. Практична робота 7. Розміщення аудіо- та відеоматеріалів в Інтернеті 98

Розділ 5. Основи подійно- та об’єктно-орієнтованого програмування

15. Мова та середовище програмування 100
16. Об’єкти програм із графічним інтерфейсом 112
17. Практична робота 8. Створення об’єктно-орієнтованої програми, що відображає вікно повідомлення 119
18. Властивості та методи екранної форми й елементів управління 120
19. Практична робота 9. Створення програми з кнопками та написами 130

Розділ 6. Алгоритми роботи з об’єктами та величинами

20. Величини, їх типи та властивості 132
21. Практична робота 10. Складання та виконання лінійних алгоритмів опрацювання величин у середовищі програмування 142
22. Текстові величини та операції над ними 143
23. Практична робота 11. Налагодження готової програми 156
24. Опрацювання величин логічного типу. Команда розгалуження 157
25. Реалізація алгоритмів повторення мовами програмування 170
26. Практична робота 12. Складання та виконання алгоритмів з повтореннями й розгалуженнями для опрацювання величин 179
27. Графічне відображення даних мовами програмування 181
28. Практична робота 13. Складання та виконання алгоритмів із графічним відображенням даних 192

Розділ 7. Технології опрацювання числових даних у середовищі табличного процесора

29. Обчислення в електронних таблицях 194
30. Практична робота 14. Розв’язування задач на обчислення 206
31. Практична робота 15. Використання математичних, логічних та статистичних функцій табличного процесора. Умовне форматування 208
32. Діаграми різних типів. Друкування електронної таблиці 209
33. Упорядковування та фільтрація даних у таблицях. Проміжні підсумки 221
34. Практична робота 16. Упорядкування даних у таблицях. Автоматичні та розширені фільтри 234
35. Розв’язування компетентнісних задач 235
36. Виконання навчальних проектів 238