1. Підручники
  2. 8 клас
  3. Історія України

Історія України : підручник для 8 класу

підручник 8 клас Історія України Гісем 2016 рік
Гісем О., Мартинюк О.
  • Видавництво: Ранок
  • Рік: 2016
  • ISBN: 978-617-09-2881-8
  • PDF (електронна книга)
Скачати
Анотація відсутня :(
Передмова 3
Вступ 5

Розділ I. Українські землі в XVI ст.

§ 1. Соціальна структура суспільства та економічне життя 8
§ 2. Люблінська унія та її вплив на розвиток українських земель 15
§ 3. Виникнення українського козацтва та перших січей 20
§ 4. Військо Запорозьке. Козацькі війни кінця XVI ст. 25
Практичне заняття. Повсякденне життя представників основних верств суспільства 33
§ 5. Церковне життя в XVI ст. 34
§ 6. Культура України в XVI ст. Розвиток української мови, освіти, книговидання і літописання 39
§ 7. Культура України в XVI ст. Розвиток архітектури, образотворчого та декоративно-ужиткового мистецтва 44
Узагальнення знань за розділом «Українські землі в XVI ст.» 50
Тестові завдання для підготовки до тематичного оцінювання за розділом «Українські землі в XVI ст.» 50

Розділ II. Українські землі наприкінці XVI — у першій половині XVII ст.

§ 8. Берестейська церковна унія та її наслідки 53
§ 9. Соціально-економічний розвиток українських земель 57
§ 10. Кримське ханство 63
§ 11. Походи козаків першої чверті XVII ст. Петро Конашевич-Сагайдачний 68
Практичне заняття. Військове мистецтво, традиції та побут українського козацтва 74
§ 12. Церковне життя наприкінці XVI — у першій половині XVII ст. 76
§ 13. Козацько-селянські повстання 20—30-х рр. XVII ст. 81
§ 14. Культура України наприкінці XVI — у першій половині XVII ст. Розвиток освіти, літописання, літератури, книговидання 89
§ 15. Культура України наприкінці XVI — у першій половині XVII ст. Розвиток театру, музики, архітектури та образотворчого мистецтва 94
Узагальнення знань за розділом «Українські землі наприкінці XVI — у першій половині XVII ст.» 100
Тестові завдання для підготовки до тематичного оцінювання за розділом «Українські землі наприкінці XVI — у першій половині XVII ст.» 101

Розділ III. Національно-визвольна війна українського народу середини XVII ст.

§ 16. Початок Національно-визвольної війни 104
§ 17. Розгортання національно-визвольної боротьби в 1648—1649 рр. 110
§ 18. Заснування Української козацької держави — Війська Запорозького 117
§ 19. Воєнно-політичні події 1650—1653 рр. 124
§ 20. Українська гетьманська держава в системі міжнародних відносин 133
§ 21. Воєнно-політичні події 1654—1657 рр. 141
Практичне заняття. Богдан Хмельницький як політик і людина 146
Наш край у роки Національно-визвольної війни українського народу середини XVII ст. 148
Узагальнення знань за розділом «Національно-визвольна війна українського народу середини XVII ст.» 150
Тестові завдання для підготовки до тематичного оцінювання за розділом «Національно-визвольна війна українського народу середини XVII ст.» 150

Розділ IV. Українські землі наприкінці 50-х рр. XVII — на початку XVIII ст.

§ 22. Гетьманство І. Виговського. Розкол Гетьманської держави. Андрусівське перемир’я 153
§ 23. Правобережна та Лівобережна Гетьманщина в 60—70-х рр. XVII ст. 163
§ 24. Правобережне козацтво в останній чверті XVII ст. Закріплення розподілу Української козацької держави між Московським царством і Річчю Посполитою 173
§ 25. Слобідська Україна та Запорозька Січ у другій половині XVII ст. Кошовий отаман І. Сірко 178
Практичне заняття. Руїна: причини і наслідки 186
§ 26. Лівобережна Гетьманщина наприкінці XVII ст. Початок гетьманування І. Мазепи 187
§ 27. Північна війна Московської держави зі Швецією та Україна. Повстання С. Палія. Виступ гетьмана І. Мазепи проти царської влади. П. Орлик і його Конституція 196
§ 28. Церковне життя. Культура наприкінці XVII — у першій половині XVIII ст. 206
Наш край наприкінці 50-х рр. XVII — на початку XVIII ст. 218
Узагальнення знань за розділом «Українські землі наприкінці 50 х рр. XVII — на початку XVIII ст.» 219
Тестові завдання для підготовки до тематичного оцінювання за розділом «Українські землі наприкінці 50-х рр. XVII — на початку XVIII ст.» 220

Розділ V. Українські землі у 20—90-х рр. XVIII ст.

§ 29. Посилення колоніальної політики Російської імперії. Ліквідація гетьманату 223
§ 30. Лівобережна та Слобідська Україна. Ліквідація Гетьманщини 229
§ 31. Південна Україна. Ліквідація Запорозької Січі 235
§ 32. Правобережжя та західноукраїнські землі в другій половині XVIII ст. Національно-визвольна боротьба українського народу 244
§ 33. Культура України в другій половині XVIII ст. 252
Практичне заняття. Козацькі літописи XVII—XVIII ст. як історичні джерела 261
Наш край у 20—90-х рр. XVIII ст. 262
Узагальнення знань за розділом «Українські землі у 20—90-х рр. XVIII ст.» 263
Тестові завдання для підготовки до тематичного оцінювання за розділом «Українські землі у 20—90-х рр. XVIII ст.» 264
Узагальнення до курсу. Україна в ранньомодерну добу та її внесок у загальноєвропейську спадщину 266
Плани-схеми для організації самостійної роботи 268