1. Підручники
  2. 8 клас
  3. Історія України

Історія України : підручник для 8 класу (поглиблене вивчення)

підручник 8 клас Історія України Гісем (поглиблене вивчення) 2016 рік
Гісем О., Мартинюк О.
  • Видавництво: Ранок
  • Рік: 2016
  • ISBN: 978-617-09-2880-1
  • PDF (електронна книга)
Скачати

ЗМІСТ

Передмова 3
Вступ 5

Розділ I. Українські землі в XVI ст.

§ 1. Соціальна структура суспільства та економічне життя 8
§ 2. Люблінська унія та її вплив на розвиток українських земель 17
§ 3. Виникнення українського козацтва та перших січей 22
§ 4—5. Військо Запорозьке. Козацькі війни кінця XVI ст. 29
Практичне заняття. Повсякденне життя представників основних верств суспільства 38
§ 6. Церковне життя в XVI ст. 39
§ 7—8. Культура України в XVI ст. Розвиток української мови, освіти, книговидання і літописання 43
§ 9. Культура України в XVI ст. Розвиток архітектури, образотворчого та декоративно-ужиткового мистецтва 48
Узагальнення знань за розділом «Українські землі в XVI ст.» 54
Тестові завдання для підготовки до тематичного оцінювання за розділом «Українські землі в XVI ст.» 55

Розділ II. Українські землі наприкінці XVI — у першій половині XVII ст.

§ 10. Берестейська церковна унія та її наслідки 57
§ 11. Соціально-економічний розвиток українських земель 61
§ 12. Кримське ханство 68
§ 13. Походи козаків першої чверті XVII ст. П. Конашевич-Сагайдачний 73
Практичне заняття. Військове мистецтво, традиції та побут українського козацтва 81
§ 14. Церковне життя наприкінці XVI — у першій половині XVII ст. 83
§ 15—16. Козацько-селянські повстання 20—30-х рр. XVII ст. 90
§ 17. Культура України наприкінці XVI — у першій половині XVII ст. Розвиток освіти, літописання, літератури, книговидання 98
§ 18. Культура України наприкінці XVI — у першій половині XVII ст. Розвиток театру, музики, архітектури та образотворчого мистецтва 103
Узагальнення знань за розділом «Українські землі наприкінці XVI — у першій половині XVII ст.» 110
Тестові завдання для підготовки до тематичного оцінювання за розділом «Українські землі наприкінці XVI — у першій половині XVII ст.» 111

Розділ III. Національно-визвольна війна українського народу середини XVII ст.

§ 19. Початок Національно-визвольної війни 113
§ 20—21. Розгортання національно-визвольної боротьби в 1648—1649 рр. 119
§ 22—23. Заснування Української козацької держави — Війська Запорозького 128
§ 24. Воєнно-політичні події 1650—1653 рр. 136
§ 25. Українська гетьманська держава в системі міжнародних відносин 145
§ 26. Воєнно-політичні події 1654—1657 рр. 154
Практичне заняття. Богдан Хмельницький як політик і людина 159
Наш край у роки Національно-визвольної війни українського народу середини XVII ст. 161
Узагальнення знань за розділом «Національно-визвольна війна українського народу середини XVII ст.» 163
Тестові завдання для підготовки до тематичного оцінювання за розділом «Національно-визвольна війна українського народу середини XVII ст.» 163

Розділ IV. Українські землі наприкінці 50-х рр. XVII — на початку XVIII ст.

§ 27. Гетьманство І. Виговського. Розкол Гетьманської держави. Андрусівське перемир’я 166
§ 28—29. Правобережна та Лівобережна Гетьманщина в 60—70-х рр. XVII ст. 179
§ 30—31. Правобережне козацтво в останній чверті XVII ст. Закріплення розподілу Української козацької держави між Московським царством і Річчю Посполитою 191
§ 32—33. Слобідська Україна та Запорозька Січ у другій половині XVII ст. Кошовий отаман І. Сірко 197
Практичне заняття. Руїна: причини і наслідки 209
§ 34—35. Лівобережна Гетьманщина наприкінці XVII ст. Початок гетьманування І. Мазепи 210
§ 36. Північна війна Московської держави зі Швецією та Україна. Повстання С. Палія. Виступ гетьмана І. Мазепи проти царської влади 220
§ 37. Гетьман П. Орлик і його Конституція. Ліквідація козацтва на Правобережній Україні 229
§ 38. Церковне життя. Культура наприкінці XVII — у першій половині XVIII ст. 235
Наш край наприкінці 50-х рр. XVII — на початку XVIII ст. 250
Узагальнення знань за розділом «Українські землі наприкінці 50‑х рр. XVII — на початку XVIII ст.» 252
Тестові завдання для підготовки до тематичного оцінювання за розділом «Українські землі наприкінці 50-х рр. XVII — на початку XVIII ст.» 253

Розділ V. Українські землі у 20—90-х рр. XVIII ст.

§ 39. Посилення колоніальної політики Російської імперії. Ліквідація гетьманату 256
§ 40—41. Лівобережна та Слобідська Україна. Ліквідація Гетьманщини 265
§ 42—43. Південна Україна. Ліквідація Запорозької Січі 270
§ 44. Національно-визвольна боротьба українського народу в середині XVIII ст.: гайдамацький та опришківський рухи 283
§ 45. Правобережжя та західноукраїнські землі в останній чверті XVIII ст. 290
§ 46. Культура України в другій половині XVIII ст. 297
Практичне заняття. Козацькі літописи XVII—XVIII ст. як історичні джерела 307
Наш край у 20—90-х рр. XVIII ст. 309
Узагальнення знань за розділом «Українські землі у 20—90-х рр. XVIII ст.» 310
Тестові завдання для підготовки до тематичного оцінювання за розділом «Українські землі у 20—90-х рр. XVIII ст.» 311
Узагальнення до курсу. Україна в ранньомодерну добу та її внесок у загальноєвропейську спадщину 313
Плани-схеми для організації самостійної роботи 315