1. Підручники
  2. 8 клас
  3. Історія України

Історія України : підручник для 8 класу

підручник 8 клас Історія України Гупан 2016 рік
Гупан Н., Смагін І., Пометун О.
  • Видавництво: Освіта
  • Рік: 2016
  • ISBN: 978-617-7012-36-7
  • PDF (електронна книга)
Скачати

ЗМІСТ

§ 1. Вступ Історія України — складова європейської історії 6

Розділ I. УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ в XVI ст.

§ 2. Політичне становище та соціальна структура населення у першій половині XVI ст 12
§ 3. Економічне життя та самоврядування на українських землях у першій половині XVI ст 18
§ 4. Люблінська унія 1569 р. та її вплив на українські землі 26
§ 5. Виникнення Запорозького козацтва 31
§ 6. Українське козацтво у XVI ст 40
§ 7. Практичне заняття. Повсякденне життя українського населення у XVI ст 49
§ 8. Особливості релігійного життя на українських землях у XVI ст 57
§ 9. Освіта і книгодрукування на українських землях у XVI ст 64
§ 10. Розвиток містобудування архітектури та образотворчого мистецтва на українських землях у XVI ст 70
Перевірте свої знання з розділу І«Українські землі в XVI ст.» 80

Розділ II. УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ наприкінці XVI у першій половині XVII ст.

§ 11. Берестейська церковна унія 81
§ 12. Кримське ханство в XVI ст. 87
§ 13. Походи козаків на Туреччину і Крим у XVI — першій половині XVII ст 93
§ 14. Діяльність Петра Конашевича-Сагайдачного. Хотинська війна 1621 р. 101
§ 15. Практичне заняття. Українське козацтво 108
§ 16. Відновлення православної ієрархії 115
§ 17. Козацько-селянські повстання 20-30-хрр XVII ст. 121
§ 18. Розвиток освіти і культури в першій половині XVII ст. 128
Перевірте свої знання з розділу II «Українські землі наприкінці XVI - у першій половині XVII ст.» 137

Розділ III. НАЦІОНАЛЬНО-ВИЗВОЛЬНА ВІЙНА УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ середини XVII ст.

§ 19. Початок Національно-визвольної війни українського народу 138
§ 20. Українська козацька держава Війська Запорозького 145
§ 21. Практичне заняття. Богдан Хмельницький як політик і особистість 152
§ 22. Від Зборівського договору до Кам 'янецької угоди 157
§ 23. Військово-політичний союз із Московським царством і похід на західноукраїнські землі 163
Перевірте свої знання з розділу III «Національно-визвольна війна українського народу середини XVII ст.» 171

Розділ IV. УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ наприкінці 50-х рр. XVII на початку XVIII ст.

§ 24. Україна за гетьмана Івана Виговського 172
§ 25. Від Переяславського договору до Андрусівського перемир'я 178
§ 26. Правобережна та Лівобережна Гетьманщина у 60-80-х рр. XVII ст. 183
§ 27-28. Україна в останній чверті XVII ст. 192
§ 29. Практичне заняття. Руїна: причини і наслідки 201
§ 30. Україна за гетьманування Івана Мазепи 205
§ 31. Пилип Орлик і його Конституція 215
§ 32. Церковне й культурне життя в другій половині XVII — на початку XVIII ст 222
Перевірте свої знання з розділу IV «Українські землі наприкінці 50-хрр. XVII — на початку XVIII ст.» 233

Розділ V. УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ у 20-90-х рр. XVIII ст.

§ 33. Гетьманщина в першій половині XVIII ст. 234
§ 34. Ліквідація гетьманства в Україні 242
§ 35. Ліквідація Запорозької Січі 248
§ 36. Південноукраїнські землі й Крим у XVIII ст. 256
§ 37. Правобережжя та західноукраїнські землі у 20-60-х рр. XVIII ст. 262
§ 38-39. Правобережжя та західна Україна в останній третині XVIII ст. 271
§ 40. Розвиток освіти і науки на українських землях у 20-90-х рр. XVIII ст. 280
§ 41 Розвиток архітектури, образотворчого та музичного мистецтв у 20-90-х рр. XVIII ст. 288
§ 42. Практичне заняття. Козацькі літописи XVII—XVIII ст. як історичні джерела 300
Перевірте свої знання з розділу V «Українські землі у 20-90-х рр. XVIII ст.» 308

ДОДАТКИ

Словник історичних термінів 309
Карти 314