1. Підручники
  2. 8 клас
  3. Історія України

Історія України: Підручник для 8 класу

підручник 8 клас Історія України Струкевич 2008 рік
Струкевич О., Романюк І., Пірус Т.
  • Видавництво: Грамота
  • Рік: 2008
  • ISBN: 978-966-349-136-3
  • PDF (електронна книга)
Скачати

ЗМІСТ

Вступ

УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ в XVI ст.

§1. Соціально-економічна структура українського суспільства в XVI ст
§2. Люблінська унія. Підпорядкування українських земель Польщі
§3. Релігії в Україні XVI ст. Братства
§4. Церковне життя в другій половині XVI ст. Берестейська унія 1596 р.
§5. Заснування Запорозької Січі
§6. Перші козацькі повстанця. Початок національно-визвольного руху
§7. Українська культура XVI ст.
§8. Українські міста і розвиток мистецтва в XVI ст
Узагальнення теми «Українські землі в XVІ ст.»

УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ в першій ПОЛОВИНІ XVII ст.

§9. Господарські та соціальні відносини в Україні в першій половині XVII ст
§10. Становище церков на теренах України в першій половині XVII ст
§11. Українське козацтво в першій чверті XVII ст. Гетьман Петро Конашевич-Сагайдачний
§12. Національно-визвольні повстання 20-30 років XVII ст.
§13. Церква й освіта в Україні в першій половині XVII ст
§14. Українська культура першої половини XVII ст
Узагальнення теми «Українські землі в першій половині XVII ст.»

ПОЧАТОК НАЦІОНАЛЬНО-ВИЗВОЛЬНОЇ ВІЙНИ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ середини XVII ст. ВІДРОДЖЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ

§15. Передумови і початок Національно-визвольної війни українського народу середини XVII ст
§16. Продовження Національно-визвольної війни протягом другої половини 1648 — початку 1649 рр.
§17-18. Виборення козацькою Україною незалежності. Весна 1649 — червень 1652 року
§19. Заснування Української козацької держави — Війська Запорозького
§20. Гетьманщина в системі міжнародних відносин. Продовження боротьби з Польщею в 1653 р
§21. Українсько-московський договір 1654 р. Воєнні дії 1654-1655 рр
Узагальнення теми «Початок Національно-визвольної війни українського народу середини XVII ст. Відродження Української держави»

УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ в 60-80-х роках XVII ст.

§22. Українська держава в останні роки життя Богдана Хмельницького
§23. Україна за гетьманування Івана Виговського
§24. Порушення територіальної цілісності України. Гетьман Юрій Хмельницький
§25-26. Боротьба Петра Дорошенка за об’єднання України. Занепад Правобережжя
§27. Соціально-політичний устрій, господарське та культурне життя Гетьманщини другої половини XVII ст
§28. Запорозька Січ і Слобідська Україна в другій половині XVII ст
Узагальнення теми «Українські землі в 60-80-х роках XVII ст..»

УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ наприкінці XVII — у першій половині XVIII ст.

§29. Гетьманщина наприкінці XVII — на початку XVIII ст
§ЗО. Правобережна Україна наприкінці XVII — на початку XVIII ст
§31. Північна війна та Україна. Повстання гетьмана Івана Мазепи проти Московії
§32. Україна після Полтавської битви. Діяльність Пилипа Орлика
§33. Політичне становище Гетьманщини після Полтавської битви — до середини XVIII ст
§34. Українська культура другої половини XVII — першої половини XVIII ст.
Узагальнення теми «Українські землі наприкінці XVII — у першій половині XVIII ст.»

УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ В ДРУГІЙ половині XVIII ст.

§35. Гетьманщина другої половини XVIII ст
§36. Соціально-політичне та економічне становище Правобережної України в другій половині XVIII ст.
§37. Соціально-політичне та економічне становище західноукраїнських земель у другій половині XVIII ст.
§38. Запорозька Січ і Південь України в другій половині XVIII ст.
§39. Українська культура другої половини XVIII ст.
Узагальнення теми «Українські землі в другій половині XVIII ст.»

Перед тим, як вирушити далі
Хронологічна таблиця
Короткий словник понять і термінів