1. Підручники
  2. 8 клас
  3. Історія України

Історія України : підручник для 8 класу

підручник 8 клас Історія України Власов 2016 рік
Власов В.
  • Видавництво: Генеза
  • Рік: 2016
  • ISBN: 978-966-11-0698-6
  • PDF (електронна книга)
Скачати

ЗМІСТ

Вступ 5

Розділ 1. УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ В 16 ст.

§ 1. Суспільно-політичне життя 8
§ 2. Господарське життя 17
§ 3. Люблінська унія. Об’єднання більшості українських земель у складі Польщі 22
§ 4. Виникнення Запорізької Січі. Військово-політична організація українського козацтва 30
§ 5. Становлення козацтва. Козацькі повстання кінця 16 ст. 38
§ 6. Церковне життя та братський рух 44
§ 7. Повсякденне життя. Практичне заняття 1 49
§ 8. Культурно-освітнє життя та книговидання 53
§ 9. Містобудування, архітектура та образотворче мистецтво 58
Оцініть свої вміння з теми 66

Розділ 2. УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ НАПРИКІНЦІ 16 - У ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ 17 ст.

§ 10. Берестейська церковна унія. Утворення греко-католицької церкви 70
§ 11. Кримське ханство. Внутрішня та зовнішня політика 75
§ 12. Доба героїчних походів козацтва. Хотинська війна 81
§ 13. Військове мистецтво, традиції та побут українського козацтва. Практичне заняття 2 88
§ 14. Церковне та освітнє життя 91
§ 15. Козацько-селянські повстання 20-30-х рр. 17 ст. 96
§ 16. Архітектура та образотворче мистецтво 102
Оцініть свої вміння з теми 110

Розділ 3. НАЦІОНАЛЬНО-ВИЗВОЛЬНА ВІЙНА УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ СЕРЕДИНИ 17 ст.

§ 17. Причини та початок Національно-визвольної війни. Воєнні події 1648-1649 рр. 114
§ 18. Утворення Української козацької держави — Гетьманщини 120
§ 19. Історичні джерела про Богдана Хмельницького як політика і людину. Практичне заняття 3 126
§ 20. Воєнно-політичні події Національно-визвольної війни 1651-1653 рр. 130
§ 21. Українсько-московський міждержавний договір 1654 р. Продовження Національно-визвольної війни 1654-1657 рр. 136
Оцініть свої вміння з теми 142

Розділ 4. УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ НАПРИКІНЦІ 50-х рр. 17 — НА ПОЧАТКУ 18 ст.

§ 22. Гетьманщина в роки правління гетьмана Івана Виговського 146
§ 23. Поділ Гетьманщини 152
§ 24. Лівобережна та Правобережна Гетьманщини наприкінці 60-х - на початку 70-х рр. 17 ст. 158
§ 25. Правобережна Україна в останній чверті 17 ст. 164
§ 26. Козацька Слобожанщина та Запорізька Січ 170
§ 27. Доба Руїни: причини та наслідки. Практичне заняття 4 176
§ 28. Гетьманщина за правління Івана Мазепи 179
§ 29. Козацька Україна після Полтавської битви 188
§ 30. Освіта, архітектура та образотворче мистецтво 194
Оцініть свої вміння з теми 202

Розділ 5. УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ У 20-90 роках 18 ст.

§ 31. Гетьманщина у 20-40 рр. 18 ст. 206
§ 32. Лівобережна та Слобідська Україна в другій половині 18 ст. 212
§ 33. Південна Україна 220
§ 34. Правобережна Україна та західноукраїнські землі 226
§ 35. Розвиток освіти, науки та музичної культури 233
§ 36. Архітектура та образотворче мистецтво 236
§ 37. Козацькі літописи як історичні джерела. Практичне заняття 5 244
Оцініть свої вміння з теми 248
Післямова 251
Словник-довідник термінів 252