Хімія : підручник для 8 класу

підручник 8 клас Хімія Буринська 2008 рік
Буринська Н.
Українська мова навчання
Видавництво: Перун
Рік: 2008
ISBN: 978-966-569-255-3
PDF (електронна книга)
Скачати
Анотація відсутня :(

Як користуватися підручником
Повторення основних питань курсу хімії 7-го класу
Найважливіші поняття хімії

Розділ 1. Кількість речовини. Розрахунки за хімічними формулами

§1. Кількість речовини. Моль
§2. Молярна маса
§3. Закон об’ємних відношень газів. Молярний об’єм газу
§4. Відносна густина газів

Розділ 2. Основні класи неорганічних сполук

§5. Оксиди
§6. Властивості оксидів
§7. Розрахунки за рівняннями хімічних реакцій
§8. Кислоти
§9. Хімічні властивості кислот
§10. Хлоридна кислота і хлороводень
§11. Основи
§12. Амфотерні гідроксиди й оксиди
§13. Солі
§14. Хімічні властивості солей
Практична робота 1. Дослідження властивостей основних класів неорганічних сполук
§15. Загальні способи добування оксидів, кислот, основ, солей
§16. Класифікація неорганічних речовин
Узагальнення знань
Практична робота 2. Розв’язування експериментальних задач

Розділ 3. Періодичний закон і періодична система хімічних елементів Д. І. Менделєєва. Будова атома

§17. Спроби класифікації хімічних елементів
§18. Поняття про лужні метали
§19. Поняття про галогени
§20. Періодичний закон Д. І. Менделєєва
§21. Періодична система хімічних елементів Д. І. Менделєєва
§22. Будова атома. Фізичний зміст періодичного закону
§23. Склад атомних ядер. Ізотопи
§24. Стан електронів у атомі
§25. Будова електронної оболонки атома
§26. Залежність властивостей елементів від періодичної зміни електронних структур атомів
§27. Періодична система хімічних елементів у світлі сучасних уявлень про будову атома
§28. Значення періодичного закону і періодичної системи хімічних елементів
§29. Життя й діяльність Д. І. Менделєєва

Розділ 4. Хімічний зв’язок і будова речовини

§30. Ковалентний зв’язок
§31. Йонний зв’язок
§32. Кристалічні ґратки
§33. Валентність і ступінь окиснення елементів
Відповіді
Тлумачний словничок
Іменний покажчик
Предметний покажчик