1. Підручники
  2. 8 клас
  3. Хімія

Хімія, 8 клас: Підручник

підручник 8 клас Хімія Буринська 2000 рік
Буринська Н.
  • Видавництво: Перун
  • Рік: 2000
  • ISBN: 966-569-080-9
  • PDF (електронна книга)
Скачати

ЗМІСТ

Як користуватися підручником
Правила поведінки учнів у кабінеті хімії
Правила техніки безпеки під час роботи в кабінеті хімії

Вступ 

§ 1. Предмет хімії
§ 2. Короткі відомості з історії хімії
§ 3. Значення хімії в народному господарстві й побуті

Розділ І. Основні хімічні поняття

§ 4. Речовини та їхні властивості
§ 5. Чисті речовини та суміші. Основні способи розділення сумішей
§ 6. Фізичні та хімічні явища
§ 7. Хімічний елемент
§ 8. Назви й символи хімічних елементів
 § 9. Відносна атомна маса хімічного елемента
§ 10. Молекулярна й немолекулярна будова речовини
§ 11. Прості й складні речовини
§12. Хімічна формула. Відносна молекулярна маса речовини
§ 13: Масова частка елемента в речовині
§ 14. Валентність
§ 15. Атомно-молекулярне вчення
§ 16. Закон збереження маси
§ 17. Хімічні рівняння
§ 18. Кількість речовини. Моль. Молярна маса

Розділ II. Прості речовими

§19. Кисень
§ 20. Хімічні властивості кисню
§ 21. Повітря та його склад
§ 22. Горіння й повільне окиснення
§ 23. Застосування кисню. Кругообіг кисню в при- роді. Добування кисню в промисловості
§ 24. Водень
§ 25. Хімічні властивості та застосування водню
§ 26. Об’ємні відношення газів
§ 27. Закон Авогадро. Молярний об’єм газів
§ 28. Відносна густина газів

Розділ III. Складні речовини. Основні класи неорганічних сполук 

§ 29. Оксиди
§ 30. Вода
§ 31. Хімічні властивості води
§ 32. Кислоти
§ 33. Хімічні властивості кислот
§ 34. Хлороводнева кислота і хлороводень
§ 35. Основи
§ 36. Амфотерні оксиди та гідроксиди
§ 37. Солі
§ 38. Хімічні властивості солей
§ 39. Класифікація неорганічних речовин. Узагальнення знань

Розділ IV. Хімічні реакції

§ 40. Класифікація хімічних реакцій
§ 41. Енергетичний ефект хімічних реакцій
§ 42. Швидкість хімічних реакцій
§ 43. Хімічна рівновага

Практичні роботи
Відповіді
Іменний покажчик
Предметний покажчик