Хімія : підручник для 8 класу

підручник 8 клас Хімія Буринська 2016 рік
Буринська Н.
Українська мова навчання
Видавництво: Педагогічна думка
Рік: 2016
ISBN: 978-966-644-422-9
PDF (електронна книга)
Скачати

У підручнику розглянуто чотири важливі розділи курсу хімії: періодичний закон і періодична система хімічних елементів та будова атома, хімічний зв'язок і будова речовини, кількість речовини, основні класи неорганічних сполук. Містить також практичні роботи, демонстраційні й лабораторні досліди, нормативні й додаткові запитання, завдання, вправи, тести й задачі до параграфів, що надає змогу учням міцно закріплювати виучуваний матеріал.

ВСТУП 5
Правила поведінки учнів у кабінеті хімії 5
Як користуватися підручником хімії 6

РОЗДІЛ 1. Повторення найважливіших питань курсу хімії 7-го класу

§ 1. Найважливіші поняття хімії 8

РОЗДІЛ 2. Періодичний закон і Періодична система хімічних елементів. Будова атома

§ 2. Історичні відомості про спроби класифікації хімічних елементів 13
§ 3. Поняття про лужні елементи 15
§ 4. Поняття про інертні елементи 18
§ 5. Поняття про галогени 19
§ 6. Періодичний закон Д.І.Менделеєва 23
§ 7. Періодична система хімічних елементів Д.І.Менделеєва 25
§ 8. Будова атома. Фізичний зміст Періодичного закону 29
§ 9. Склад атомних ядер. Ізотопи 33
§ 10. Стан електронів у атомі 38
§11. Будова електронної оболонки атома 40
§ 12. Залежність властивостей елементів від періодичної зміни електронних структур атомів 46
§13. Періодична система хімічних елементів у світлі сучасних уявлень про будову атома 50
§ 14. Значення Періодичного закону і Періодичної системи хімічних елементів 54

РОЗДІЛ 3. Хімічний зв'язок і будова речовини

§ 15. Природа хімічного зв’язку. Ковалентний зв'язок 58
§ 16. Йонний зв'язок 63
§17. Валентність і ступінь окиснення елементів 66
§ 18. Кристалічні ґратки 71

РОЗДІЛ 4. Кількість речовини. Розрахунки за хімічними формулами

§ 19. Кількість речовини. Моль - одиниця кількості речовини 76
§ 20. Молярна маса 79
§ 21. Закон Авогадро. Молярний об’єм газу 81
§ 22. Відносна густина газів 83

РОЗДІЛ 5. Основні класи неорганічних сполук

§ 23. Оксиди 89
§ 24. Властивості оксидів 92
§ 25. Розрахунки за рівняннями реакцій 95
§ 26. Основи (гідроксиди металічних елементів) 101
§ 27. Кислоти 106
§ 28. Хімічні властивості кислот 108
§ 29. Амфотерні гідроксиди 112
§ 30. Солі 114
§ 31. Хімічні властивості солей 118
Практична робота 1. Дослідження властивостей основних класів неорганічних сполук 121
§ 32.3агальні способи добування оксидів, основ, кислот, солей 122
§ 33. Узагальнення знань про основні класи неорганічних сполук 124
Практична робота 2. Розв’язування експериментальних завдань 126
§ 34. Генетичний зв’язок між основними класами неорганічних сполук 127
§ 35. Використання простих і складних речовин у господарстві та побуті 129
§ 36. Хімія й охорона природи 131
Тлумачний словничок 134
Іменний покажчик 135
Предметний покажчик 135
Відповіді 140