Хімія : підручник для 8 класу

підручник 8 клас Хімія Григорович 2016 рік
Григорович О.
Українська мова навчання
Видавництво: Ранок
Рік: 2016
ISBN: 978-617-09-2887-0
PDF (електронна книга)
Скачати

Анотація відсутня

Повторення найважливіших питань курсу хімії 7 класу

§ 1. Найважливіші хімічні поняття 5
§ 2. Кисень та вода. Реакції розкладу, сполучення 11
§ 3. Обчислення за формулами хімічних речовин 13

Тема 1. Періодичний закон і Періодична система хімічних елементів. Будова атома

§ 4. Перші спроби класифікації хімічних елементів 17
§ 5. Поняття про лужні елементи, галогени та інертні елементи 23
§ 6. Періодичний закон Д. І. Менделєєва 27
§ 7. Періодична система хімічних елементів 32
§ 8. Значення Періодичного закону. Наукова прозорливість Д. І. Менделєєва 37
§ 9. Атом: ядро плюс електрони 43
§ 10. Нукліди. Ізотопи 49
§ 11. Рух електронів у атомі. Електронні орбіталі 56
§ 12. Структура електронної оболонки атома 59
§ 13. Розподіл електронів в електронній оболонці атомів 63
§ 14. Будова електронних оболонок атомів і структура Періодичної системи 72
§ 15. Будова електронних оболонок і властивості хімічних елементів 77
§ 16. Характеристика хімічних елементів за їхнім місцем у Періодичній системі й будовою атома 84

Тема 2. Хімічний зв’язок і будова речовини

§ 17. Природа хімічного зв’язку 87
§ 18. Ковалентний зв’язок 91
§ 19. Полярний і неполярний ковалентний зв’язок 97
§ 20. Йонний зв’язок 102
§ 21. Ступінь окиснення елементів 106
§ 22. Застосування поняття про ступінь окиснення 110
§ 23. Будова твердих речовин та їхні властивості 112
Лабораторний дослід № 1 118
Домашній експеримент № 1 119

ТЕМА 3. Кількість речовини. Розрахунки за хімічними формулами

§ 24. Кількість речовини. Моль — одиниця кількості речовини. Число Авогадро 122
§ 25. Молярна маса 128
§ 26. Молярний об’єм 133
§ 27. Відносна густина газів 139

ТЕМА 4. Основні класи неорганічних сполук

§ 28. Класи неорганічних сполук 143
§ 29. Оксиди: фізичні властивості, поширеність та застосування 153
§ 30. Хімічні властивості оксидів 157
§ 31. Розрахунки за рівняннями хімічних реакцій 163
§ 32. Основи: фізичні властивості, поширеність та застосування 168
§ 33. Хімічні властивості лугів і нерозчинних гідроксидів 172
Лабораторний дослід № 2 177
Лабораторний дослід № 3 178
§ 34. Кислоти: фізичні властивості, поширеність та застосування 181
§ 35. Хімічні властивості кислот 185
Лабораторний дослід № 4 188
Домашній експеримент № 2 189
§ 36. Ряд активності металів. Реакції заміщення 192
Лабораторний дослід № 5 199
Лабораторний дослід № 6 200
§ 37. Солі: фізичні властивості, поширеність та застосування 202
§ 38. Хімічні властивості солей 207
Лабораторний дослід № 7 210
Лабораторний дослід № 8 211
§ 39. Амфотерні оксиди й гідроксиди 213
§ 40. Способи добування оксидів 217
§ 41. Загальні способи добування кислот, основ та солей 222
Практична робота № 1 227
§ 42. Генетичні зв’язки між класами неорганічних сполук 229
§ 43. Розв’язування експериментальних задач 232
Лабораторний дослід № 9 237
Практична робота № 2 239

Додатки

Поширені солі й гідроксиди та їхні властивості 240
Видатні хіміки та їхній внесок у розвиток науки 242
Посилання в Інтернеті на цікаві хімічні ресурси 246
Словник термінів 247
Алфавітний покажчик 250
Відповіді на розрахункові задачі 252