1. Підручники
  2. 8 клас
  3. Хімія

Хімія : підручник для 8 класу

підручник 8 клас Хімія Ярошенко 2016 рік
Ярошенко О.
  • Видавництво: Оріон
  • Рік: 2016
  • ISBN: 978-617-7355-25-9
  • PDF (електронна книга)
Скачати

ЗМІСТ

ПОВТОРЕННЯ НАЙВАЖЛИВІШИХ ПОНЯТЬ КУРСУ ХІМІЇ 7 КЛАСУ

§ 1. Хімічний елемент, речовина. Хімічна формула 7
§ 2. Фізичні й хімічні явища. Рівняння хімічних реакцій 14
§ 3. Поняття про розчини. Масова частка розчиненої речовини в розчині 21

Тема 1. ПЕРІОДИЧНИЙ ЗАКОН І ПЕРІОДИЧНА СИСТЕМА ХІМІЧНИХ ЕЛЕМЕНТІВ. БУДОВА АТОМА

§ 4. Короткі історичні відомості про спроби класифікації хімічних елементів 27
§ 5. Поняття про родину лужних хімічних елементів 31
§ 6. Поняття про галогени й інертні елементи 36
§ 7. Періодичний закон Д. І. Менделєєва 43
§ 8. Структура періодичної системи хімічних елементів 48
§ 9. Будова атома. Склад атомних ядер. Протонне й нуклонне числа 55
§ 10. Нуклід. Ізотопи. Сучасне формулювання періодичного закону 62
§ 11. Стан електронів в атомі. Електронні орбіталі. Енергетичні рівні 68
§ 12. Поняття про енергетичні підрівні. Радіус атома 73
§ 13. Послідовність заповнення електронами енергетичних рівнів і підрівнів. Електронні формули атомів 77
§ 14. Графічні електронні формули атомів хімічних елементів 82
§ 15. Періодична система хімічних елементів з позиції теорії будови атома 86
§ 16. Характеристика хімічних елементів за їхнім місцем у періодичній системі й будовою атома 93
§ 17. Значення періодичного закону 96

Тема 2. ХІМІЧНИЙ ЗВ’ЯЗОК І БУДОВА РЕЧОВИНИ

§ 18. Природа хімічного зв’язку й електронегативність елементів 101
§ 19. Ковалентний зв’язок, його утворення й види 107
§ 20. Йони. Йонний зв’язок, його утворення 112
§ 21. Ступінь окиснення та його визначення за хімічною формулою 115
§ 22. Кристалічні ґратки 120
§ 23. Виконання завдань різної складності 125

Тема 3. КІЛЬКІСТЬ РЕЧОВИНИ. РОЗРАХУНКИ ЗА ХІМІЧНИМИ ФОРМУЛАМИ

§ 24. Кількість речовини. Одиниця кількості речовини. Число Авогадро 128
§ 25. Молярна маса. Обчислення за хімічною формулою маси даної кількості речовини та кількості речовини за відомою масою 133
§ 26. Молярний об’єм газів . Закон Авогадро. Обчислення з його використанням 138
§ 27. Відносна густина газів. Обчислення з використанням відносної густини газів 143
§ 28. Взаємозв’язок між фізичними величинами 148
§ 29. Виконання завдань різної складності 151

Тема 4. ОСНОВНІ КЛАСИ НЕОРГАНІЧНИХ СПОЛУК

§ 30. Поняття про оксиди. Номенклатура і фізичні властивості оксидів 154
§ 31. Склад і номенклатура основ. Фізичні властивості основ 159
§ 32. Поняття про кислоти 163
§ 33. Здатність металів витискувати водень із кислот. Витискувальний ряд металів 168
§ 34. Поняття про солі 173
§ 35. Взаємодія оксидів з водою, дія на індикатори утворених продуктів реакції 179
§ 36. Загальні хімічні властивості оксидів 186
§ 37. Розрахунки за хімічними рівняннями маси, об’єму, кількості речовини реагентів і продуктів реакцій 193
§ 38. Хімічні властивості основ 199
§ 39. Амфотерні оксиди і гідроксиди та їхні хімічні властивості 204
§ 40. Хімічні властивості кислот 209
§ 41. Хімічні властивості середніх солей 214
§ 42. Загальні способи добування неорганічних речовин 219
§ 43. Генетичні зв’язки між простими речовинами й основними класами неорганічних сполук 223
§ 44. Значення хімічного експерименту як джерела знань. Практична робота 1. Дослідження властивостей основних класів неорганічних сполук 228
§ 45. Експериментальні задачі. Практична робота 2. Розв’язування експериментальних задач 231
§ 46. Залежність властивостей елементів і їхніх сполук від електронної будови атомів 235
§ 47. Поширеність у природі й використання оксидів, кислот, основ 240
§ 48. Поширеність у природі й використання середніх солей 246
§ 49. Виконання комбінованих завдань 251

ДОДАТКИ

Відповіді до розрахункових задач 253
Предметний покажчик 254
Таблиця розчинності кислот, основ, амфотерних гідроксидів і солей 255