1. Підручники
  2. 8 клас
  3. Хімія

Хімія: підручник для 8 класу

підручник 8 клас Хімія Попель 2008 рік
Попель П., Крикля Л.
  • Видавництво: Академія
  • Рік: 2008
  • ISBN: 978-966-580-263-1
  • PDF (електронна книга)
Скачати

ЗМІСТ

1 розділ. Кількість речовини. Розрахунки за хімічними формулами

§1. Кількість речовини 
§2. Молярна маса 
§3. Молярний об’єм. Закон Авогадро 
Для допитливих. Співвідношення об’ємів газів у хімічних реакціях 
§4. Відносна густина газу 
Для допитливих. Про середню відносну молекулярну масу повітря 

2 розділ. Найважливіші класи неорганічних сполук

§5. Оксиди 
§6. Основи 
§7. Кислоти 
§8. Солі 
§9. Властивості та використання оксидів 
Для допитливих. Кислотні опади 
§10. Розрахунки за хімічними рівняннями 
§11. Властивості та використання основ 
§12. Властивості та використання кислот 
Експериментуємо вдома. Природні індикатори 
§13. Амфотерні оксиди та гідроксиди 
§14. Властивості та використання солей 
Для допитливих. Кислі солі 
Практична робота №1.
Дослідження властивостей найважливіших класів неорганічних сполук 
Варіант І. Дослідження хімічних властивостей хлоридної кислоти 
Варіант II. Дослідження властивостей нікель(ІІ) сульфату 
§15. Способи добування оксидів 
§16. Способи добування основ і амфотерних гідроксидів 
§17. Способи добування кислот 
§18. Способи добування солей 
§19. Узагальнення знань про найважливіші класи неорганічних сполук 
Практична робота №2
Розв’язування експериментальних задач 
Варіант І. Здійснення реакцій за схемою хімічних перетворень 
Варіант II. Складання схеми хімічних перетворень і здійснення реакцій 

3 розділ. Періодичний закон і періодична система хімічних елементів Д. І. Менделєєва. Будова атома

§20. Перші спроби класифікації хімічних елементів 
§21. Періодичний закон 
§22. Періодична система хімічних елементів 
§23. Будова атома 
§24. Ізотопи 
Для допитливих. Ядерні реакції 
§25. Сучасна модель атома 
§26. Будова електронних оболонок атомів 
§27. Періодичний закон і електронна будова атомів 
§28. Характеристика елемента за його місцем у періодичній системі та будовою атома 
§29. Періодична система, хімічний характер елементів і властивості простих речовин 
§30. Періодична система і хімічні властивості сполук 
§31. Значення періодичного закону. Життя та діяльність Д. І. Менделєєва 

4 розділ. Хімічний зв’язок і будова речовини

§32. Стійкість електронних оболонок. Перетворення атомів на йони 
§33. Йонний зв’язок. Йонні сполуки 
§34. Ковалентний зв’язок 
§35. Полярний і неполярний ковалентний зв’язок. Електронегативність атомів 
§36. Молекулярні речовини 
§37. Ступінь окиснення 

Післямова 
Відповіді до задач і вправ 
Словничок термінів 
Предметний покажчик