Мистецтво : підручник для 8-го класу

підручник 8 клас Мистецтво Масол 2016 рік
Масол Л.
Видавництво: Світоч
Рік: 2016
ISBN: 978-617-7012-34-3
PDF (електронна книга)
Скачати

У підручнику висвітлено особливості мистецтва минулого — від давніх цивілізацій до кінця XIX століття. Він ознайомлює з художніми цінностями різних епох та шедеврами архітектури, скульптури, живопису, музики, що збагатить естетичний досвід учнів.

РОЗДІЛ І

Вступ 7
Тема 1-2. ТАЄМНИЦІ МИСТЕЦТВА СТАРОДАВНЬОГО ЄГИПТУ 10
Тема 3-4. МИСТЕЦТВО АНТИЧНОСТІ — КОЛИСКА ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ЦИВІЛІЗАЦІЇ 18
Тема 5-6. ПАМ’ЯТКИ МИСТЕЦТВА ПІВНІЧНОГО ПРИЧОРНОМОР'Я І СКІФІЇ 26
Тема 7-8. МИСТЕЦЬКІ ПЕРЛИНИ ВІЗАНТІЇ ТА КИЇВСЬКОЇ ДЕРЖАВИ 36
Тема 9-10. РОМАНСЬКА АРХІТЕКТУРА. ЛИЦАРСЬКИЙ КОДЕКС ЧЕСТІ 46
Тема 11-12. ГОТИКА 56
Тема 13-14. ІДЕАЛИ Й ОБРАЗИ РЕНЕСАНСУ 64
Тема 15-16. ШЕДЕВРИ ПІВНІЧНОГО ВІДРОДЖЕННЯ 74
Панорама мистецтв: ПЕРЕВІРЯЄМО СВОЇ ДОСЯГНЕННЯ 84

РОЗДІЛ ІІ

Тема 17-18. БАРОКО: АРХІТЕКТУРА, СКУЛЬПТУРА, ЖИВОПИС 88
Тема 19. СТИХІЯ МУЗИКИ БАРОКО 98
Тема 20. УКРАЇНСЬКЕ БАРОКО 104
Тема 21. ГАЛАНТНИЙ СТИЛЬ — РОКОКО 114
Тема 22-23. КЛАСИЦИЗМ: АРХІТЕКТУРА, СКУЛЬПТУРА, ЖИВОПИС 122
Тема 24-25. КЛАСИЦИЗМ: МУЗИКА 134
Тема 26-27. РОМАНТИЗМ В ОБРАЗОТВОРЧОМУ МИСТЕЦТВІ 146
Тема 28-29. МУЗИКА РОМАНТИКІВ 156
Тема 30-31. РЕАЛІСТИЧНИЙ СТИЛЬ В ОБРАЗОТВОРЧОМУ МИСТЕЦТВІ 164
Тема 32. РЕАЛІСТИЧНИЙ СТИЛЬ У МУЗИЧНОМУ МИСТЕЦТВІ 176
Тема 33. СТИЛЬОВИЙ СИНТЕЗ. ТВОРЧІСТЬ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА І МИКОЛИ ЛИСЕНКА 182
Панорама мистецтв: ПЕРЕВІРЯЄМО СВОЇ ДОСЯГНЕННЯ 194

Додатки

Додаток 1. Твори для виконання (основні та додаткові) 196
Додаток 2. Хронологічна таблиця стилів мистецтва 227
Додаток 3. Перелік творів для прослуховування 228
Додаток 4. Поетичні твори до тексту підручника 230
Додаток 5. Віртуальні екскурсії музеями світу 232
Додаток 6. Музичні інструменти 236
Додаток 7. Поради до виконання проекту 238
Алфавітний покажчик термінів 239