1. Підручники
  2. 8 клас
  3. Українська мова

Українська мова : підручник для 8 класу з поглибленим вивченням філології

підручник 8 клас Українська мова Авраменко 2021 рік
НОВА програма
Авраменко О., Гарюнова Ю., Літвінова І.
  • Видавництво: Грамота
  • Рік: 2021
  • ISBN: 978-966-349-861-4
  • PDF (електронна книга)
Скачати

ЗМІСТ

ВСТУП

Від авторів 3
§ 1. Мова — найважливіший засіб спілкування, пізнання і впливу 4
§ 2. Мовні норми. мовленнєві помилки 7

ПОВТОРЕННЯ ТА УЗАГАЛЬНЕННЯ ВИВЧЕНОГО

§ 3–4. Розділи науки про мову. Іменник. Прикметник 11
§ 5. Числівник. Займенник 15
§ 6. Розвиток мовлення. Усний стислий переказ тексту публіцистичного стилю 19
§ 7–8. Дієслово. Прислівник 22
§ 9. Службові частини мови 27
§ 10. Розвиток мовлення. Ділові папери. Протокол 30

СИНТАКСИС І ПУНКТУАЦІЯ

§ 11–12. Словосполучення і речення як основні одиниці синтаксису 32
§ 13–14. Поняття пунктограми. типи пунктограм 36
§ 15. Розвиток мовлення. Письмовий твір-оповідання на основі почутого (з обрамленням) 41
§ 16–17. Словосполучення. Його головні ознаки 44
§ 18–19. Види словосполучень 49
§ 20–21. Узгодження. Керування. Прилягання 54
§ 22. Розвиток мовлення. Письмовий стислий переказ розповідного тексту з елементами опису місцевості в художньому стилі 59
§ 23–24. Речення та його ознаки. типи речень за метою висловлювання 62
§ 25–26. Поширене та непоширене речення. Порядок слів у простому реченні 68
§ 27–28. Просте та складне речення. активні й пасивні конструкції 72
§ 29. Розвиток мовлення. Усний твір-опис місцевості на основі особистих спостережень і вражень у художньому стилі 78
§ 30–31. Двоскладне речення. Підмет як головний член речення 80
§ 32–33. Простий та складений дієслівний присудок 85
§ 34–35. Складений іменний присудок. Складний присудок 89
§ 36. Розвиток мовлення. Письмовий твір-опис місцевості на основі особистих спостережень і вражень у художньому стилі 94
§ 37–38. Другорядні члени речення. означення 96
§ 39–40. Прикладка 101
§ 41–42. Розвиток мовлення. Докладний переказ тексту художнього стилю з творчим завданням 106
§ 43–44. Додаток 108
§ 45–46. Обставина 113
§ 47. Розвиток мовлення. Усний вибірковий переказ розповідного тексту з елементами опису пам’яток історії та культури в публіцистичному стилі 119
§ 48–49. Односкладні речення. Означено-особові речення 121
§ 50–51. Неозначено-особові речення. Узагальнено-особові речення 126
§ 52. Розвиток мовлення. Діалог 131
§ 53–54. Безособові речення. Інфінітивні речення 133
§ 55–56. Називні речення 138
§ 57. Розвиток мовлення. Письмовий вибірковий переказ розповідного тексту з елементами опису пам’яток історії та культури в публіцистичному стилі 143
§ 58–59. Неповне речення 145
§ 60. Неповне односкладне речення 150
§ 61–62. Ускладнене речення. Поняття про однорідні члени речення 153
§ 63–64. розділові знаки в реченнях з однорідними членами 159
§ 65. Розвиток мовлення. Письмовий твір-опис пам’яток історії та культури на основі особистих спостережень і вражень у художньому стилі 165
§ 66–67. Однорідні й неоднорідні означення 167
§ 68–69. Узагальнювальні слова в реченнях з однорідними членами 171
§ 70–71. Однорідні члени речення (повторення) 176
§ 72–73. Звертання. розділові знаки в реченнях зі звертанням 181
§ 74–75. Звертання як етикетна формула 186
§ 76–77. Речення зі вставними словами (словосполученнями та реченнями) 190
§ 78–79. Розділові знаки при вставних словах (словосполученнях і реченнях) 196
§ 80–81. Стилістичні можливості звертань і вставних конструкцій 201
§ 82. Розвиток мовлення. Усний тір-опис пам’яток історії та культури за картиною в публіцистичному стилі 206
§ 83. Розвиток мовлення. Повідомлення на тему про мову 208
§ 84–85. Речення з відокремленими членами. Поняття про відокремлення 211
§ 86–87. Відокремлення узгоджених означень 216
§ 88–89. Відокремлення неузгоджених означень 221
§ 90–91. Відокремлення прикладок 225
§ 92–93. Відокремлення обставин 230
§ 94–95. Відокремлення додатків 235
§ 96–97. Уточнювальні члени речення 240
§ 98. Розвиток мовлення. Конспект прочитаного науково-навчального тексту. Тематичні виписки 245
§ 99. Розвиток мовлення. Інтерв’ю в публіцистичному стилі 248
§ 100. Розвиток мовлення. виразне читання вголос текстів різних стилів 250