1. Підручники
  2. 8 клас
  3. Українська мова

Українська мова: підручник для 8 класу

учебник 8 класс Украинский язык Бондаренко 2008 год
Бондаренко Н., Ярмолюк А.
Російська мова навчання
  • Видавництво: Освіта
  • Рік: 2008
  • ISBN: 978-966-04-0629-2
  • PDF (електронна книга)
Скачати

ЗМІСТ

ВСТУП

§1. Мова — найважливіший засіб пізнання, спілкування і впливу

ПОВТОРЕННЯ ТА УЗАГАЛЬНЕННЯ ВИВЧЕНОГО В СЬОМОМУ КЛАСІ

§2. Частини мови. Найскладніші орфограми
§3. Переглядове читання

СИНТАКСИС. ПУНКТУАЦІЯ. СЛОВОСПОЛУЧЕННЯ І РЕЧЕННЯ

§4. Словосполучення
§5. Речення
§6. Опис місцевості. Докладний переказ тексту з описом місцевості
§7. Порядок слів у реченні. Логічний наголос

ПРОСТЕ РЕЧЕННЯ. ДВОСКЛАДНІ РЕЧЕННЯ. ГОЛОВНІ І ДРУГОРЯДНІ ЧЛЕНИ РЕЧЕННЯ

§8. Підмет і присудок
§9. Складений іменний присудок
§10. Складений дієслівний присудок
§11. Тире між підметом і присудком
§12. Твір-опис місцевості на основі власних спостережень
§13. Додаток
§14. Означення
§15. Тематичні виписки як засіб засвоєння почутого і прочитаного
§16. Обставина
§17. Переказ тексту із поєднанням різних типів мовлення

ОДНОСКЛАДНІ РЕЧЕННЯ

§18. Односкладні речення з головним членом — присудком. Озанчено-особові речення
§19. Неозначено-особові речення. Узагальнено-особові речення
§20. Безособові речення
§21. Односкладні речення з головними членом — підметом. Називні речення

НЕПОВНІ РЕЧЕННЯ

§22. Поняття про неповні речення. Тире в неповному реченні

РЕЧЕННЯ З ОДНОРІДНИМИ ЧЛЕНАМИ

§23. Однорідні члени речення
§24. Однорідні й неоднорідні означення
§25. Докладний иереказ оповідання з обрамленням. Твір-оповідання з обрамленням
§26. Розділові знаки при однорідних членах речення
§27. Узагальнювальні слова в реченнях з однорідними членами
§28. Складання плану роботи. Мистецтво перекладу

РЕЧЕННЯ ІЗ ЗВЕРТАННЯМИ, ВСТАВНИМИ СЛОВАМИ (СЛОВОСПОЛУЧЕННЯМИ. РЕЧЕННЯМИ)

§29. Звертання
§30. Вставні слова (словосполучення, речення)
§31. Розділові знаки при вставних словах, словосполученнях, реченнях
§32. Вибірковий переказ розповідного тексту з елементами опису пам'ятника

РЕЧЕННЯ З ВІДОКРЕМЛЕНИМИ ЧЛЕНАМИ

§33. Відокремлені члени речення
§34. Відокремлені означення
§35. Відокремлені прикладки
§36. Твір-опис пам’ятника на основі власних спостережень
§37. Відокремлені обставини
§38. Відокремлені уточнювальні члени речення
§39. Твір-роздум на морально-етичну (суспільну) тему

ПРЯМА І НЕПРЯМА МОВА. ДІАЛОГ

§40. Пряма мова. Розділові знаки при прямій мові
§41. Непряма мова. Способи заміни прямої мови непрямою
§42. Цитата. Розділові знаки при цитатах
§43. Діалог. Розділові знаки при діалозі
Повторення та узагальнення вивченого у восьмому класі

ТЕСТИ

Просте речення. Головні члени речення
Другорядні члени речення
Односкладні речення
Речення з однорідними членами
Речення із звертаннями, вставними словами (словосполученнями, реченнями)
Речення з відокремленими членами
Пряма і непряма мова. Діалог

ДОДАТКИ

Українсько-російський словничок
Російсько-український словничок
Тлумачний словничок
Фразеологічний словничок
Удосконалюйте своє мовлення
Відповіді до загадок