1. Підручники
  2. 8 клас
  3. Українська мова

Рідна мова: підручник для 8 класу

підручник 8 клас Українська мова Глазова 2008 рік
Глазова О., Кузнецов Ю.
  • Видавництво: Зодіак-ЕКО
  • Рік: 2008
  • ISBN: 978-966-7090-58 6
  • PDF (електронна книга)
Скачати

ЗМІСТ

ВСТУП

• Мова — найважливіший засіб спілкування, пізнання та впливу 10
• Повторення відомостей про мовлення, текст, стилі й типи мовлення 15

ПОВТОРЕННЯ ТА УЗАГАЛЬНЕННЯ ВИВЧЕНОГО

§ 1. Словосполучення та речення. Члени речення 24
§ 2. Звертання. Вставні слова 35
§ 3. Просте і складне речення 42
§ 4. Пряма мова. Діалог 49

СИНТАКСИС І ПУНКТУАЦІЯ: СЛОВОСПОЛУЧЕННЯ І РЕЧЕННЯ

§ 5. Словосполучення 54
Будова словосполучень. Види словосполучень за способами вираження головного слова 54
§ 6. Речення 59
Види речень за метою висловлювання. Окличні речення 59
§7. Речення прості і складні 63
• Речення двоскладні й односкладні 64
§ 8. Порядок слів у реченні. Логічний наголос 66

СИНТАКСИС І ПУНКТУАЦІЯ: ПРОСТІ РЕЧЕННЯ

Просте двоскладне речення
§ 9. Головні члени речення 76
• Способи вираження підмета 77
• Узгодження головних членів речення 81
§ 10. Способи вираження присудка 86
• Простий і складений дієслівні присудки 86
• Складений іменний присудок 90
§ 11. Тире між підметом і присудком 95
§ 12. Речення непоширені і поширені 100
• Другорядні члени речення 100
§ 13. Означення 103
§ 14 Прикладка як різновид означення 107
§ 15. Додаток 113
§ 16. Обставина. Види обставин за значенням 117
§17. Порівняльний зворот 122
Односкладне речення
§ 18. Односкладні прості речення з головним членом у формі присудка 131
• Означено-особові речення 131
• Неозначено-особові речення 133
• Узагальнено-особові речення 137
• Безособові речення 141
§ 19. Односкладні прості речення з головним членом у формі підмета: називні речення 145
§ 20. Односкладні речення як частини складного речення 149
§ 21. Повні і неповні речення. Тире в неповних реченнях 150
Речення з однорідними членами
§ 22. Однорідні члени речення (зі сполучниковим, безсполучниковим і змішаним зв’язком) 158
• Речення з кількома рядами однорідних членів 162
§ 23. Однорідні і неоднорідні означення 170
§ 24. Узагальнювальні слова в реченнях з однорідними членами 172
§ 25. Речення зі звертаннями, вставними словами (словосполученнями) 181
• Розділові знаки при звертанні і вставних словах 181
§ 26. Вставлені речення 200
Речення з відокремленими членами
§ 27. Поняття про відокремлення. Відокремлені другорядні члени речення. Розділові знаки при відокремлених членах 205
• Відокремлені означення 206
• Відокремлені обставини 213
• Відокремлені додатки 219
§ 28. Уточнювальні члени речення 221

УЗАГАЛЬНЕННЯ Й СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ВИВЧЕНОГО ПРОТЯГОМ РОКУ

228