1. Підручники
  2. 8 клас
  3. Українська мова

Рідна мова: підручник для 8 класу

підручник 8 клас Українська мова Пентилюк 2008 рік
Пентилюк М. та ін.
  • Видавництво: Освіта
  • Рік: 2008
  • ISBN: 978-966-04-0560-8
  • PDF (електронна книга)
Скачати

ЗМІСТ

Дорогі друзі!

ВСТУП

§1. Мова — найважливіший засіб спілкування, пізнання і впливу

ПОВТОРЕННЯ ТА УЗАГАЛЬНЕННЯ ВИВЧЕНОГО. ПУНКТУАЦІЯ

§2. Словосполучення і речення. Члени речення. Звертання. Вставні слова
§3. Просте і складне речення. Пряма мова і діалог
Зв’язне мовлення. Стислий переказ тексту публіцистичного стилю (усно)

СИНТАКСИС. ПУНКТУАЦІЯ

СЛОВОСПОЛУЧЕННЯ І РЕЧЕННЯ

§4. Словосполучення. Будова і види словосполучень
§5. Види речень за метою висловлювання. Окличні речення. Види речень за будовою
Зв’язне мовлення. Критичне аудіювання
§6. Порядок слів у реченні. Логічний наголос

ПРОСТЕ РЕЧЕННЯ. ДВОСКЛАДНЕ РЕЧЕННЯ. ГОЛОВНІ ТА ДРУГОРЯДНІ ЧЛЕНИ РЕЧЕННЯ

§7. Головні члени речення. Підмет, способи його вираження
§8. Простий і складений присудки
§9. Тире між підметом і присудком
Зв’язне мовлення. Вивчальне читання мовчки
§10. Другорядні члени речення. Означення
§11. Прикладка як різновид означення
§12. Додаток
Зв’язне мовлення. Твір-опис місцевості в художньому стилі на основі особистих спостережень
§13. Обставина. Види обставин
§14. Порівняльний зворот

ОДНОСКЛАДНІ РЕЧЕННЯ. НЕПОВНІ РЕЧЕННЯ

§15. Односкладні речення. Означено-особове речення
Зв’язне мовлення. Усний твір про пам’ятки
§16. Неозначено-особове й узагальнено-особове речення
Зв’язне мовлення. Письмовий твір про пам'ятки
§17. Безособове речення
§18. Називне речення
Зв’язне мовлення. Вибірковий переказ художнього тексту з описом пам’ятки
§19. Повне й неповне речення. Тире в неповному реченні

РЕЧЕННЯ З ОДНОРІДНИМИ ЧЛЕНАМИ

§20. Однорідні члени речення. Речення з кількома рядами однорідних членів
§21. Однорідні й неоднорідні означення
§22. Узагальнювальні слова в реченнях з однорідними членами
Зв'язне мовлення. Докладний переказ тексту художнього стилю із творчим завданням
Зв’язне мовлення. Робота над виправленням помилок, допущених у переказі

РЕЧЕННЯ ЗІ ЗВЕРТАННЯМ, ВСТАВНИМИ СЛОВАМИ (СЛОВОСПОЛУЧЕННЯМИ, РЕЧЕННЯМИ)

§23. Речення зі звертанням. Звертання непоширені й поширені
§24. Вставні слова
Зв'язне мовлення. Стислий переказ тексту публіцистичного стилю (усно)
§25. Вставні словосполучення і речення
§26. Узагальнення вивченого про розділові знаки при звертанні та вставних конструкціях
Зв’язне мовлення. Оповідання на основі почутого з обрамленням (письмово)

РЕЧЕННЯ З ВІДОКРЕМЛЕНИМИ ЧЛЕНАМИ

§27. Поняття про відокремлення
§28. Відокремлені означення
Зв’язне мовлення. Конспектування як різновид стислого переказу.
§29. Відокремлені прикладки
§30. Відокремлені обставини
Зв’язне мовлення. Повідомлення на лінгвістичну тему (усно)
§31. Узагальнення вивченого про розділові знаки в реченнях із відокремленими членами
Зв’язне мовлення. Ділові папери. Протокол
§32. Відокремлені уточнювальні додатки та обставини

ПОВТОРЕННЯ В КІНЦІ РОКУ

Зв'язне мовлення. Твір-роздум на морально-етичну тему в публіцистичному стилі

ДОДАТОК

Тлумачний словник
Відповіді до ігрових завдань