1. Підручники
  2. 8 клас
  3. Українська мова

Рідна мова: підручник для 8 класу

підручник 8 клас Українська мова Заболотний 2008 рік
Заболотний О., Заболотний В.
  • Видавництво: Генеза
  • Рік: 2008
  • ISBN: 978-966-504-753-7
  • PDF (електронна книга)
Скачати

ЗМІСТ

ВСТУП. МОВА - НАЙВАЖЛИВІШИЙ ЗАСІБ СПІЛКУВАННЯ, ПІЗНАННЯ І ВПЛИВУ

ПОВТОРЕННЯ ТА УЗАГАЛЬНЕННЯ ВИВЧЕНОГО В ПОПЕРЕДНІХ КЛАСАХ

§ 1. Словосполучення і речення
§ 2. Пряма мова. Діалог

СЛОВОСПОЛУЧЕННЯ І РЕЧЕННЯ. ГОЛОВНІ ТА ДРУГОРЯДНІ ЧЛЕНИ РЕЧЕННЯ

§ 3. Словосполучення
§ 4. Речення
§ 5. Порядок слів у реченні. Логічний наголос
§ 6. Підмет
§ 7. Присудок
§ 8. Узгодження присудка з підметом
§ 9. Тире між підметом і присудком
§ 10. Означення
§ 11. Прикладка як різновид означення
§ 12. Додаток
§ 13. Обставина
§ 14. Порівняльний зворот
§ 15. Узагальнення вивченого з теми «Словосполучення і речення. Головні та другорядні члени речення»

ОДНОСКЛАДНІ РЕЧЕННЯ. НЕПОВНІ РЕЧЕННЯ

§ 16. Односкладні речення
§ 17. Означено-особові, неозначено-особові, узагальнено-особові речення
§ 18. Безособові речення
§ 19. Називні речення
§ 20. Неповні речення
§ 21. Узагальнення вивченого з теми «Односкладні речення. Неповні речення»

РЕЧЕННЯ З ОДНОРІДНИМИ ЧЛЕНАМИ

§ 22. Однорідні члени речення
§ 23. Однорідні й неоднорідні означення
§ 24. Розділові знаки при однорідних членах речення
§ 25. Особливості вживання однорідних членів речення
§ 26. Узагальнення вивченого з теми «Речення з однорідними членами»

РЕЧЕННЯ ЗІ ЗВЕРТАННЯМИ, ВСТАВНИМИ СЛОВАМИ (СЛОВОСПОЛУЧЕННЯМИ, РЕЧЕННЯМИ)

§ 27. Звертання
§ 28. Вставні слова (словосполучення, речення)
§ 29. Вставлені конструкції
§ 30. Узагальнення вивченого з теми «Речення зі звертаннями, вставними словами (словосполученнями, реченнями)»

РЕЧЕННЯ З ВІДОКРЕМЛЕНИМИ ЧЛЕНАМИ

§ 31. Поняття про відокремлення. Відокремлені означення
§ 32. Відокремлені прикладки
§ 33. Відокремлені додатки
§ 34. Відокремлені обставини
§ 35. Відокремлені уточнюючі члени речення
§ 36. Узагальнення вивченого з теми «Речення з відокремленими членами»

ПОВТОРЕННЯ ВІДОМОСТЕЙ ПРО ПРОСТЕ РЕЧЕННЯ

УРОКИ РОЗВИТКУ ЗВ'ЯЗНОГО МОВЛЕННЯ

Урок 1. Усний стислий переказ тексту публіцистичного стилю
Урок 2. Ділові папери. Протокол
Урок 3. Письмовий твір-оповідання на основі почутого (з обрамленням)
Урок 4. Опис місцевості. Усний стислий переказ розповідного тексту з елементами опису місцевості в художньому стилі
Урок 5. Письмовий стислий переказ розповідного тексту з елементами опису місцевості
Урок 6. Усний твір-опис місцевості на основі особистих спостережень і вражень у художньому стилі
Урок 7. Письмовий твір-опис місцевості на основі особистих спостережень і вражень у художньому стилі
Урок 8. Опис пам’яток історії та культури. Усний вибірковий переказ розповідного тексту з елементами опису пам’яток історії та культури в науковому стилі
Урок 9. Письмовий вибірковий переказ розповідного тексту з елементами опису пам’яток історії та культури в публіцистичному стилі
Урок 10. Усний твір-опис пам’ятки історії та культури за картиною в публіцистичному стилі
Урок 11. Письмовий твір-опис пам’яток історії та культури на основі особистих спостережень і вражень у художньому стилі
Урок 12. Докладний переказ тексту художнього стилю із творчим завданням
Урок 13. Конспектування як різновид стислого переказу прочитаного науково-навчального тексту. Тематичні виписки
Урок 14. Письмовий твір-роздум у публіцистичному стилі
Урок 15. Читання мовчки тексту художнього стилю
Урок 16. Діалог дискусійного характеру, пов’язаний із життєвим досвідом

ДОДАТКИ

Пояснення щодо виконання деяких видів завдань
Пам’ятки
Словничок наголошування слів
Словничок синонімів
Тлумачний словничок
Скорочені відповіді до деяких вправ
Покажчик термінів і понять, які пояснюються в підручнику